Các doanh nghiệp tại Thị xã Mường Lay
ĐB

CÔNG TY TNHH MTV DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI QUẢNG BA ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600332528 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Quảng

Địa chỉ: Tổ dân phố 4,, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

TRUNG TÂM QUẢN LÝ ĐẤT ĐAI THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600329701 - Đại diện pháp luật: Lê Thành Huế

Địa chỉ: tổ 3,, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ & THƯƠNG MẠI BÌNH ĐẠT

Mã số thuế: 5600327398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Đạt

Địa chỉ: Số nhà 20, Tổ dân phố 9,, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323315 - Đại diện pháp luật: phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ -CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323347 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY - PHƯỜNG SÔNG ĐÀ

Mã số thuế: 5600323354 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ-CCT THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600323322 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Hanh

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THANH LÂM TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600304048 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cương

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG ĐỨC HỒNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600298186 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Hồng

Địa chỉ: Tổ 3, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG QUỐC TẾ PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0105836994-001 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Linh

Địa chỉ: Số nhà 43, Tổ 5, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

PHÒNG TƯ PHÁP THỊ XÃ MƯỜNG LAY

Mã số thuế: 5600297545 - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Thư

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

TRƯỜNG TIỂU HỌC BẢN MO

Mã số thuế: 5600297513 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng

Địa chỉ: Tổ 1, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ DƯƠNG HẰNG LONG PHÚC

Mã số thuế: 5600294713 - Đại diện pháp luật: Lại Thế Dương

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Hợp Tác Xã Sơn Hải

Mã số thuế: 5600292145 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Túng

Địa chỉ: Số nhà 282, Tổ 5, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG HỒNG DUYÊN

Mã số thuế: 5600291737 - Đại diện pháp luật: Bùi Xuân Kiên

Địa chỉ: Bản Ho Luông II, Xã Lay Nưa, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Phòng Giao Dịch Ngân Hàng Chính Sách Xã Hội Thị xã Mường Lay

Mã số thuế: 5600291712 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Bình

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Trường Tiểu Học Võ Thị Sáu

Mã số thuế: 5600267406 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tổ 9, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: 5600200578 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Sơ

Địa chỉ: Tổ 11, phường Sông Đà,, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Phòng Văn hoá và thông tin

Mã số thuế: 5600200673 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương Giang

Địa chỉ: Tổ 11, phường Sông Đà,, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Quản Lý Bảo Trì Đường Thủy Nội Địa Số 9 - Trạm Quản Lý Đường Thủy Nội Địa

Mã số thuế: 5400461251-002 - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Dương

Địa chỉ: Số nhà 62, Tổ 3, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Công Ty TNHH Chung Minh Điện Biên

Mã số thuế: 5600290099 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Chung

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Chi nhánh Doanh nghiệp thương mại tư nhân số 1

Mã số thuế: 5600121446-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải An

Địa chỉ: Tổ 11, Phường Na lay,, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Chi Nhánh Công Ty TNHH Lan Anh

Mã số thuế: 6200000449-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Anh

Địa chỉ: Tổ 6, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Bưu điện thị xã Mường Lay - Bưu điện tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600101721-004 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Sơn

Địa chỉ: Tổ 13, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Bảo hiểm xã hội thị xã Mường Lay

Mã số thuế: 5600284747 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tân

Địa chỉ: Tổ 2, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Hợp Tác Xã Thủy Sơn

Mã số thuế: 5600237810 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Mai

Địa chỉ: Khu tái định cư Đồi Cao, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Công ty TNHH Trí nam

Mã số thuế: 5600215486 - Đại diện pháp luật: Đỗ Viết Tiến

Địa chỉ: Tổ 01, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Vận Tải Lai Châu

Mã số thuế: 5600192165 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tin

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Sông Đà, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Công ty TNHH Bình Huyên

Mã số thuế: 5600191556 - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Huyên

Địa chỉ: Bản Hốc, Phường Na Lay,, Thị xã Mường Lay, Điện Biên

ĐB

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thương Mại Và Xây Dựng Đức Trường

Mã số thuế: 5600191066 - Đại diện pháp luật: Phùng Trọng Đông

Địa chỉ: Tổ 4, Phường Na Lay, Thị xã Mường Lay, Điện Biên