Danh sách doanh nghiệp tại Tỉnh Điện Biên

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Tỉnh Điện Biên, Điện Biên.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Điện Biên

ĐB

CN công ty cổ phần khoáng sản và luyện kim Hải Phòng tại Điện Biên

Mã số thuế: 0200717348-002 - Đại diện pháp luật: Đặng Kim Hùng

Địa chỉ: Số 356, Tổ dân phố 15, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng công trình giao thông 842 tại Điện Biên

Mã số thuế: 0100109145-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn

Địa chỉ: số 62, tổ dân phố 6 , phường Thanh Bình,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Cảng hàng không Điện Biên

Mã số thuế: 0100108977-002 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhuần

Địa chỉ: Tổ 10 phường Thanh Trường,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Chi Cục Lâm nghiệp

Mã số thuế: 5600189067 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Bài

Địa chỉ: Số 672, tổ 1, phường Tân Thanh,,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Ban quản lý dự án " Hỗ trợ chăm sóc sức khỏe Cho người nghèo do EC viện trợ" tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 0102070687-001 - Đại diện pháp luật: Triệu Đình Thành

Địa chỉ: Tổ 25 phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Chi nhánh vật liệu xây dựng - xi măng

Mã số thuế: 5500154783-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Toan

Địa chỉ: số nhà 415, đường 279, phố Mường thanh 4, phường M.Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

NHà máy thuỷ điện Nà Lơi

Mã số thuế: 0500313811-008 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh

Địa chỉ: Xã Thanh minh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Chi nhánh công ty cổ phần xuất nhập khẩu lương thực-nông sản tây bắc tại huyện Tuần Giáo

Mã số thuế: 5500208911-010 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Như Thắng

Địa chỉ: Khối Trường Xuân,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Ban quản lý thuỷ điện Thác Trắng

Mã số thuế: 0500313811-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Dũng

Địa chỉ: Nà tấu, TP Điện Biên,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Chi nhánh công nghiệp hóa chất mỏ Điện Biên

Mã số thuế: 0100101072-016 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Địa chỉ: số 08 phố 1 phường Thanh bình,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Chi nhánh TCTy XD công trình giao thông 5

Mã số thuế: 0400101919-029 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Phục

Địa chỉ: Số 98 phố 1, Phường Thanh bình,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Chi nhánh công ty TNHH thương mại & xây dựng Tân Phú Thành

Mã số thuế: 0101125439-001 - Đại diện pháp luật: Vũ Viết Nhưỡng

Địa chỉ: Số nhà 177 phố 3 phường Thanh bình,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Chi cục kiểm lâm

Mã số thuế: 5600190182 - Đại diện pháp luật: Mào Xuân Kỷ

Địa chỉ: Tổ 8, phường Mường Thanh,,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Bênh viện y học cổ truyền

Mã số thuế: 5600189317 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Ninh

Địa chỉ: Phố 26, phường Mường Thanh,,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

DA " Tăng cường năng lực hệ thống y tế cơ sở cho một số tỉnh trọng điểm" do GAVI tài trợ

Mã số thuế: 5600185721 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Côi

Địa chỉ: Tổ 25, Phường Mường Thanh, TPĐB,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Ban quản lý dự án xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn

Mã số thuế: 5600161128 - Đại diện pháp luật: Hà Quý Văn

Địa chỉ: số nhà 100 đường 7, 5,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Doanh nghiệp tư vấn tư nhân Phúc Thành

Mã số thuế: 5600146419 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lộc

Địa chỉ: Số nhà 42, Phố 1, Phường Thanh bình, Thị xã Điện biên phủ,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600199763 - Đại diện pháp luật: Lưu Thi Bắc

Địa chỉ: Tổ 20, phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

BQLDA hỗ trợ y tế các tỉnh miền núi phía bắc tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600199724 - Đại diện pháp luật: Triệu Đình Thành

Địa chỉ: Tổ 25, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

CỤC HẢI QUAN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600198840 - Đại diện pháp luật: Bùi Gia Mão

Địa chỉ: Số 882, đường 7/5, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

KHO BẠC NHÀ NƯỚC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600196709 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hưởng

Địa chỉ: Tổ dân phố 11, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Sở ngoại vụ tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600195310 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hạnh

Địa chỉ: Tổ 17, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Trung tâm dịch vụ bán đấu giá tài sản

Mã số thuế: 5600194589 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung

Địa chỉ: Số 47, Tổ 28, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Thanh tra tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600194571 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Cách

Địa chỉ: số 983, Tổ 7, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Trung tâm thông tin và ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ

Mã số thuế: 5600194229 - Đại diện pháp luật: Vũ Hồng Hưng

Địa chỉ: Số nhà 886, Đường 7/5, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600193070 - Đại diện pháp luật: Vi Văn Hùng

Địa chỉ: Tổ 29, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Trung tâm truyền thông - Giáo dục sức khoẻ

Mã số thuế: 5600193024 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn An

Địa chỉ: Đường Tôn Thất Tùng, Tổ dân phố 25, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Dự án bạn hữu trẻ em tỉnh Điện Biên thuộc trung tâm y tế dự phòng tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600192422 - Đại diện pháp luật: Lê Công Sỹ

Địa chỉ: phố 25 phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Bộ chỉ huy Biên phòng Tỉnh

Mã số thuế: 5600191588 - Đại diện pháp luật: Phạm Đồng Tuyên

Địa chỉ: Số 02, đường 13/3, Tổ 9, Phường Him Lam,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên

ĐB

Sở xây dựng tỉnh Điện Biên

Mã số thuế: 5600190552 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Sỹ Cương

Địa chỉ: Số 898, Đường 7/5, Phường Mường Thanh,, Tỉnh Điện Biên, Điện Biên