Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Mường Nhé

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Mường Nhé, Điện Biên.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI ĐẠI LINH KIỆT

Mã số thuế: 5600343350 - Đại diện pháp luật: Bùi Công Thắng

Địa chỉ: Bản Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN THUỶ ĐIỆN NẬM MẠ 3

Mã số thuế: 5600340977 - Đại diện pháp luật: Trần Đức Thành

Địa chỉ: Bản á Di, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ANH MINH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600339668 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Minh

Địa chỉ: Tổ dân cư số 3,, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH TUẤN KIỆT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600338921 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Hùng

Địa chỉ: Bản Nậm Pố 4,, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ VÀ SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP HÀ ÂN

Mã số thuế: 5600337149 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Liên

Địa chỉ: Bản Phiêng Vai, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI PHÚ VINH

Mã số thuế: 5600336811 - Đại diện pháp luật: Cao Như Thành

Địa chỉ: Tổ dân cư số 2,, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KHÁI TUYẾN

Mã số thuế: 5600336025 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Khái

Địa chỉ: Bản Phiêng Vai,, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH CAO PHONG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600332380 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Hoan

Địa chỉ: Tổ dân cư số 1,, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN MƯỜNG NHÉ

Mã số thuế: 5600330880 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Nhung

Địa chỉ: Bản Mường Nhé Mới,, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QL THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ-CCT MƯỜNG NHÉ

Mã số thuế: 5600323410 - Đại diện pháp luật: Đào Viết Tú

Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QUẢN Ý THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NNT-CCT MƯỜNG NHÉ

Mã số thuế: 5600323428 - Đại diện pháp luật: Đào Viết Tú

Địa chỉ: Tổ dân cư số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH NAM PHONG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320233 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cộng

Địa chỉ: Bản Mường Toong, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THU KIỆM

Mã số thuế: 5600320096 - Đại diện pháp luật: Khoàng Thị Kiệm

Địa chỉ: Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CỘNG HẰNG

Mã số thuế: 5600314790 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Cộng

Địa chỉ: Bản Mường Toong, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH CƯƠNG HẠNH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600313010 - Đại diện pháp luật: Chu Thị Thanh

Địa chỉ: Bản Mường Nhé,, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC CHUNG CHẢI SỐ 2

Mã số thuế: 5600304760 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Vui

Địa chỉ: Nậm Sin, Xã Chung Chải, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

TRƯỜNG PTDT BT THCS NẬM VÌ

Mã số thuế: 5600304753 - Đại diện pháp luật: Lê Bảo Khương

Địa chỉ: Bản Nậm Vì, Xã Nậm Vì, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ SEN THƯỢNG

Mã số thuế: 5600304626 - Đại diện pháp luật: Vi Xuân Hưng

Địa chỉ: Bản Sen Thượng, Xã Sen Thượng, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH MTV QUANG THIỀU - CHI NHÁNH MƯỜNG NHÉ

Mã số thuế: 5600148409-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Xuân Khiêm

Địa chỉ: Tổ dân phố số 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

TRƯỜNG PTDT BT TIỂU HỌC QUẢNG LÂM SỐ 2

Mã số thuế: 5600297697 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Thái

Địa chỉ: Bản Quảng Lâm, Xã Quảng Lâm, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRUNG PHONG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600297104 - Đại diện pháp luật: Lò Ngọc Ngân

Địa chỉ: Tổ dân cư số 2, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

TRƯỜNG PTDT BT THCS LENG SU SÌN

Mã số thuế: 5600296693 - Đại diện pháp luật: Khoàng Lòng Tư

Địa chỉ: Bản Suôi Voi, Xã Leng Su Sìn, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP-XÂY DỰNG-DỊCH VỤ MƯỜNG TOONG

Mã số thuế: 5600296527 - Đại diện pháp luật: Khoàng Văn Cớm

Địa chỉ: Bản Mường Toong 2, Xã Mường Toong, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG - DỊCH VỤ - THƯƠNG MẠI - TỔNG HỢP KHÁNH HIỆP

Mã số thuế: 5600296157 - Đại diện pháp luật: Đỗ Huy Hiệp

Địa chỉ: Tổ 3, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG Và THươNG MạI THIêN TâN ĐIệN BIêN

Mã số thuế: 5600293815 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hà

Địa chỉ: Tổ dân phố 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

PGD Ngân Hàng CSXH Huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600291494

Địa chỉ: Tổ 1, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Trường Tiểu Học Nậm Kè Số 2

Mã số thuế: 5600286215

Địa chỉ: Bản Huổi Hốc, Xã Nậm Kè, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Phòng Tư Pháp Huyện Mường Nhé

Mã số thuế: 5600291399

Địa chỉ: Trung Tâm Mường Nhé, Xã Mường Nhé, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Đài Truyền thanh - Truyền hình

Mã số thuế: 5600202705 - Đại diện pháp luật: Trần Kỹ Năng

Địa chỉ: Thị trấn Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên

ĐB

Phòng Tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: 5600202751 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tuấn

Địa chỉ: Trung tâm Mường Nhé,, Huyện Mường Nhé, Điện Biên