Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Nậm Pồ

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Nậm Pồ, Điện Biên.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG HIỆP TÂM ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600341956 - Đại diện pháp luật: Bùi Đăng Hiệp

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 2, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN GIA MINH TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600340247 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Vỹ

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 3,, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC PHÌN HỒ

Mã số thuế: 5600335416 - Đại diện pháp luật: TRầN ĐăNG KHOA

Địa chỉ: BảN Đệ TINH 2,, Xã Phìn Hồ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

TRƯƠ�NG MÂ�M NON NÂÊM TIN

Mã số thuế: 5600333183 - Đại diện pháp luật: to�ng thiÊ noÊi

Địa chỉ: xa� NâÊm Tin,, Xã Nậm Tin, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600330288 - Đại diện pháp luật: Phạm Trần Trường

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ,, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

HẠT KIỂM LÂM HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600329998 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Lương

Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH PVM ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600323805 - Đại diện pháp luật: Pòong Văn Minh

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322921 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn

Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ-CCT HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600322946 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hoàn

Địa chỉ: Trung tâm huyện, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ NUÔI ONG RỪNG CHÀ NƯA

Mã số thuế: 5600322382 - Đại diện pháp luật: TAO VăN VIN

Địa chỉ: Bản pa có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CHÀ NƯA

Mã số thuế: 5600321974 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khương

Địa chỉ: Bản Pa Có, Xã Chà Nưa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC CHÀ TỞ

Mã số thuế: 5600321981 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sơn

Địa chỉ: Nà Pẩu, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NẬM PỒ

Mã số thuế: 5600314712 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Sơn

Địa chỉ: Nà Hỳ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH KHANG THÀNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312056 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Pan

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 1, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG ĐÁN

Mã số thuế: 5600312049 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Khoa

Địa chỉ: xã Vàng Đán, Xã Vàng Đán, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THÀNH PHƯƠNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600311976 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH VÀNG THẮNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600309328 - Đại diện pháp luật: Vàng Văn ún

Địa chỉ: Bản Pa Tần, Xã Pa Tần, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH AN MINH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600297520 - Đại diện pháp luật: Quàng Văn Minh

Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600296615 - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Minh

Địa chỉ: Bản Nậm chua, Xã Chà Tở, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

DOANH NGHIỆP TN TIẾN THƠ TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600296252 - Đại diện pháp luật: Trịnh Đình Tiến

Địa chỉ: Bản Nà Hỳ 3, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUỲNH ANH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600295393 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Huỳnh

Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN GIANG PÓ

Mã số thuế: 5600295322 - Đại diện pháp luật: Và A Pó

Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

HTX NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ DỊCH VỤ NA CÔ SA

Mã số thuế: 5600294921 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tiến

Địa chỉ: Bản Na Cô Sa 2, Xã Na Cô Sa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

Tòa án nhân dân huyện Nậm Pồ

Mã số thuế: 5600292515 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thành

Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

Trường trung học phổ thông Nậm Pồ

Mã số thuế: 5600292138 - Đại diện pháp luật: Lương Đình Tuấn

Địa chỉ: Nậm Ngà, Xã Nậm Chua, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

PHÒNG GIAO DỊCH NGÂN HÀNG CHÍNH SÁCH XÃ HỘI

Mã số thuế: 5600291487 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lâm

Địa chỉ: Trung tâm Huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

Bưu điện huyện Nậm Pồ

Mã số thuế: 5600101721-011 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thanh

Địa chỉ: Huổi Hâu, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

ủy ban mặt trận tổ quốc

Mã số thuế: 5600282683 - Đại diện pháp luật: Thào A Cáng

Địa chỉ: Trung tâm huyện Nậm Pồ, Xã Nà Hỳ, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Vũ Hoàng Điện Biên

Mã số thuế: 5600269548 - Đại diện pháp luật: Bùi Thanh Long

Địa chỉ: Bản Huổi Đáp, Xã Nà Khoa, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên

ĐB

Trường THCS Nậm Khăn

Mã số thuế: 5600227234 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giúp

Địa chỉ: Xã Nậm Khăn, Xã Nậm Khăn, Huyện Nậm Pồ, Điện Biên