Danh sách doanh nghiệp tại TP Điện Biên Phủ

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn TP Điện Biên Phủ, Điện Biên.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THU PHƯƠNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600326556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Hằng

Địa chỉ: Số nhà 166, Tổ dân phố 14, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NỘI THẤT RUBIK DECOR

Mã số thuế: 5600326147 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Việt

Địa chỉ: Tầng 2, Số nhà 53, Tổ dân phố 3, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH ATC ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600325834 - Đại diện pháp luật: Bùi Biên Cương

Địa chỉ: Số nhà 40, Tổ dân phố 15, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

BQLDA TĂNG CƯỜNG DỊCH VỤ CHĂM SÓC MẮT VÀ GÓP PHẦN THÚC ĐẨY MỘT CỘNG ĐỒNG HÒA NHẬP TẠI TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600325577 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Ninh

Địa chỉ: TDP 25, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH PHAN HẢI 89

Mã số thuế: 5600325312 - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Quân

Địa chỉ: Số nhà 69, Tổ dân phố 1, Phường Thanh Bình, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH NGUYÊN LÂM ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600324950 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Hồng Bẩy

Địa chỉ: Số nhà 86, Tổ dân phố 3, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH ĐĂNG QUANG VĨNH PHÚC

Mã số thuế: 5600324051 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Tám

Địa chỉ: Số nhà 72A, tổ dân phố 13, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

HỢP TÁC XÃ THÁI THÀNH

Mã số thuế: 5600323812 - Đại diện pháp luật: Cao Thị Hồng Thắm

Địa chỉ: SN 124, TDP 2, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TÂY BẮC NHẬT THÀNH

Mã số thuế: 5600323474 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mến

Địa chỉ: Số nhà 928, Tổ dân phố 8, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DƯỢC LIỆU NHÂN GIANG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600321558 - Đại diện pháp luật: Vũ Nam Hùng

Địa chỉ: Số nhà 140, Tổ dân phố 4, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THANH PHƯƠNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600321389 - Đại diện pháp luật: Kiều Thị Len

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THUẬN TƯỜNG NGUYÊN

Mã số thuế: 5600321188 - Đại diện pháp luật: Từ Hạo Lâm

Địa chỉ: Số nhà 340, Tổ dân phố 4, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH NÀNG BAN

Mã số thuế: 5600320949 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tuân

Địa chỉ: Số nhà 168, Tổ dân phố 1, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN THÚY KIÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320748 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thúy

Địa chỉ: Số nhà 44, Tổ dân phố 6, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN ASAHI ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320226 - Đại diện pháp luật: Cù Xuân Tuấn

Địa chỉ: Số nhà 28, Tổ dân phố 24, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HỒNG PHÁT ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320138 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Trung

Địa chỉ: Số nhà 85, Tổ dân phố 14, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PILOSTO

Mã số thuế: 5600320089 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh

Địa chỉ: Số nhà 105, Tổ dân phố 23, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH LỘC DƯƠNG ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600320018 - Đại diện pháp luật: Đồng Thị ánh

Địa chỉ: Số nhà 175, Đường Sùng Phái Sinh, Tổ dân phố 21, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH TUẤN QUÂN ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600319809 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Châm

Địa chỉ: Số nhà 362, Tổ dân phố 07, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH ĐOÀN LINH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600319710 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Thơm

Địa chỉ: Số nhà 03, Đường Sùng Phái Sinh, Tổ dân phố 22, Phường Tân Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DU LỊCH MƯỜNG PHĂNG

Mã số thuế: 5600319679 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Trà

Địa chỉ: Số nhà 19, Bờ kênh Bản Huổi Phạ, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH PHÚC NGA ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600319340 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Phúc

Địa chỉ: Số nhà 78, Tổ dân phố 28, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH SINHOME

Mã số thuế: 5600318636 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Ninh

Địa chỉ: Số nhà 6, Tổ dân phố 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH SINTRAVEL

Mã số thuế: 5600318611 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thường

Địa chỉ: Số nhà 6, Tổ dân phố 17, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

BAN QUẢN LÝ TIỂU DỰ ÁN QUỸ TOÀN CẦU PHÒNG CHỐNG LAO GIAI ĐOẠN 2018 - 2020

Mã số thuế: 5600316854 - Đại diện pháp luật: Đỗ Quang Hải

Địa chỉ: TDP 02, Phường Noong Bua, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG SỐ 83 ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600315762 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Hoa

Địa chỉ: Số nhà 83, Tổ dân phố 26, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH HẢI HẠ ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600314818 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Hạ

Địa chỉ: Số nhà 19, Tổ dân phố 10, Phường Nam Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NGUYÊN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600314462 - Đại diện pháp luật: Quách Đức Thuận

Địa chỉ: Số nhà 40, Tổ dân phố 16, Phường Him Lam, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ MINH TÙNG TỈNH ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312923 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Tùng

Địa chỉ: Số nhà 24, Tổ dân phố 10,, Phường Mường Thanh, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên

ĐB

CÔNG TY TNHH T & M ĐIỆN BIÊN

Mã số thuế: 5600312779 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trung

Địa chỉ: Số nhà 06, Tổ dân phố 5,, Phường Thanh Trường, TP Điện Biên Phủ, Điện Biên