Các doanh nghiệp tại Huyện Mù Cang Chải
YB

Đội Thuế Liên Xã- Thị Trấn Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200789912 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Thị Trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội Thuế Liên Xã-Xã Kim Nọi

Mã số thuế: 5200789905 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Kim Nọi, Xã Kim Nọi, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội Thuế Liên Xã-Xã Mồ Dề

Mã số thuế: 5200789895 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Mồ Dề, Xã Mồ Dề, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội Thuế Liên Xã-Xã Chế Cu Nha

Mã số thuế: 5200789888 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Chế Cu Nha, Xã Chế Cu Nha, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội Thuế Liên Xã-Xã Zế Xu Phình

Mã số thuế: 5200789870 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Zế Xu Phình, Xã Zế Su Phình, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội thuế Liên Xã-Xã Púng Luông

Mã số thuế: 5200789863 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Púng Luông, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội thuế Liên xã-Xã La Pán Tẩn

Mã số thuế: 5200789856 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội thuế Liên Xã-Xã Nậm Khắt

Mã số thuế: 5200789849 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội Liên Xã-Xã Cao Phạ

Mã số thuế: 5200789831 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Cao Phạ, Xã Khau Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội thuế Liên xã-Xã Nậm Có

Mã số thuế: 5200789824 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nậm Có, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Hợp tác xã Lao Chải

Mã số thuế: 5200779223 - Đại diện pháp luật: Vàng A Thênh

Địa chỉ: bản Dào Xa, Xã Lao Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Hợp Tác Xã Thương Mại Và Dịch Vụ Khánh Dương

Mã số thuế: 5200775469 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hội

Địa chỉ: Nhà ông Sùng A Sa, bản Có Mông, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Lê Hà Linh

Mã số thuế: 5200767588 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Yến

Địa chỉ: Thị tứ Ngã Ba kim, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Ban quản lý dự án giảm nghèo giai đoạn 2

Mã số thuế: 5200705038 - Đại diện pháp luật: Giàng A Tông

Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Hợp tác xã làng nghề dân tộc Mông

Mã số thuế: 5200697820 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Phượng

Địa chỉ: Bản Dề Thàng, xã Chế Cu Nha, Xã Chế Cu Nha, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

HTX làng nghề La Pán Tẩn

Mã số thuế: 5200694259 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Ngọc Mên

Địa chỉ: Ngã Ba Kim, Xã Púng Luông, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Xuân Thiện Yên Bái

Mã số thuế: 5200691628 - Đại diện pháp luật: Mai Xuân Hương

Địa chỉ: Bản Nả Dề Thàng, xã Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Việt Tiến Mcc

Mã số thuế: 5200636433 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đoàn

Địa chỉ: Tổ 8, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Hợp tác xã Sơn Tra

Mã số thuế: 5200603702 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thị Phương

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trường mầm non Khau Phạ

Mã số thuế: 5200598876 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Khau Phạ, Xã Khau Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trường THCS xã La Pán Tẩn

Mã số thuế: 5200590034 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Quảng

Địa chỉ: Xã La Pán Tẩn, Xã La Pán Tẩn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

HợP TáC Xã XÂY DựNG ĐạT THàNH

Mã số thuế: 5200569554 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Đoàn

Địa chỉ: Tổ 6 Thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Hợp tác xã Học Huyền

Mã số thuế: 5200560551 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Học

Địa chỉ: Tổ 7, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Công ty cổ phần thuỷ điện Hồ Bốn

Mã số thuế: 5200558619 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thụ

Địa chỉ: Bản Trống Là, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trường Tiểu Học Xã Nậm Khắt

Mã số thuế: 5200533131 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Lực

Địa chỉ: Xã Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

HợP TáC Xã ÂN TìNH

Mã số thuế: 5200529706 - Đại diện pháp luật: Mạc Thị Nga

Địa chỉ: Nhà bà Mạc Thị Nga bản Nậm Khắt, Xã Nậm Khắt, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Duyên Thuận

Mã số thuế: 5200528300 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Duyên

Địa chỉ: Bản Có Thái, Xã Nậm Có, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Công ty TNHH xây dựng Thuận Hằng

Mã số thuế: 5200501806 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thuận

Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trường Phổ Thông Cơ sở Cao Phạ

Mã số thuế: 5200500898 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Long

Địa chỉ: Xã Cao Phạ, Xã Khau Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Công Ty TNHH Xây Dựng Mạnh Trường Sơn

Mã số thuế: 5200489098 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sông

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái