Các doanh nghiệp tại Huyện Mù Cang Chải
YB

Phòng Nông Nghiệp Và Phát Triển Nông Thôn

Mã số thuế: 5200420699 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Chiến

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đài truyền thanh - truyền hình

Mã số thuế: 5200441120 - Đại diện pháp luật: Đồng Gia Nghĩa

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Mù Cang Chải,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Phòng tài nguyên và môi trường

Mã số thuế: 5200150555 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Long

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Chi nhánh Cty CP đầu tư & xây dựng Hoàng Phát tại Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200501725-001 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuấn

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Xí nghiệp thăm dò khai thác và chế biến khoáng sản Yên bái

Mã số thuế: 0100991682-003 - Đại diện pháp luật: Vũ Công Minh

Địa chỉ: Xã Nậm có,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trường Phổ Thông Dân Tộc Nội Trú

Mã số thuế: 5200422375 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm

Địa chỉ: Tổ 1, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Chi cục thi hành án dân sự

Mã số thuế: 5200420674 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thuỷ

Địa chỉ: Tổ 4,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trường Trung Học Cơ Sở Võ Thị Sáu

Mã số thuế: 5200416759 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Luyến

Địa chỉ: Thị trấn Mù Cang Chải,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Ban quản lý dự án đầu tư và xây dựng huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200791929 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Thắng

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Chi nhánh Công ty TNHH tư vấn thiết kế thuỷ lợi và phát triển nông thôn tại huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200204401-001 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Lĩnh

Địa chỉ: Xã La Pán Tẩn,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Chi nhánh công ty TNHH Cường Phát

Mã số thuế: 5200464294-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cao Cường

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Mù Cang Chải,, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Công Ty Cổ Phần Sông Đà 11 - Chi Nhánh Sông Đà 11.9

Mã số thuế: 0500313811-015 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Xã Hồ Bốn, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Hợp Tác Xã xây dựng Song Huyền

Mã số thuế: 5200818585 - Đại diện pháp luật: Phạm Thế Song

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Chi Nhánh Công Ty TNHH Chiến Công Tại Huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200276942-001 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Tân

Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Chi Nhánh Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Tây Bắc Tại Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200316916-001 - Đại diện pháp luật: Lại Hồng Hưng

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Cơ Khí - Thiết Bị Điện Hà Nội Tại Yên Bái

Mã số thuế: 0100858183-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ: Nhà máy thủy điện Mường Kim, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ TIỂU HỌC LAO CHẢI

Mã số thuế: 5200798554 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trường Mầm Non Kim Nọi

Mã số thuế: 5200797487 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Kim Nọi, Xã Kim Nọi, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Trường tiểu học Cao Phạ

Mã số thuế: 5200797261 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Cao Phạ, Xã Khau Phạ, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Hội Cựu Chiến Binh huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200794983 - Đại diện pháp luật: Đoàn Thanh Rồng

Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Hội Liên Hiệp Phụ Nữ huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200794976 - Đại diện pháp luật: Sùng A Xáy

Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

BCH Đoàn huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200794969 - Đại diện pháp luật: Khang A Chua

Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

BCH hội Nông Dân huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200794951 - Đại diện pháp luật: Sùng A Sáng

Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

UB Mặt Trận Tổ Quốc huyện Mù Cang Chải

Mã số thuế: 5200794944 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Long Hải

Địa chỉ: Tổ 5, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Hợp Tác Xã Duy Hoà

Mã số thuế: 5200793556 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Hoà

Địa chỉ: Tổ 2, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Hợp tác Xã Thuật Hà

Mã số thuế: 5200793387 - Đại diện pháp luật: Trần Khắc Thuật

Địa chỉ: Tổ 6, thị trấn Mù Cang Chải, Thị trấn Mù Cang Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội Thuế Liên Xã-Xã Chế Tạo

Mã số thuế: 5200789969 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Chế Tạo, Xã Chế Tạo, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội Thuế Liên Xã-Xã Hồ Bốn

Mã số thuế: 5200789951 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Hồ Bốn, Xã Hồ Bốn, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội Thuế Liên Xã-Xã Lao Chải

Mã số thuế: 5200789944 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Lao Chải, Xã Lao Chải, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái

YB

Đội Thuế Liên Xã-Xã Khao mang

Mã số thuế: 5200789937 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Khao Mang, Xã Khao Mang, Huyện Mù Cang Chải, Yên Bái