Các doanh nghiệp tại Huyện Tuyên Hoá - Trang 18

QB

UNT Xã Hương Hóa

Mã số thuế: 3100176193-001

Địa chỉ: Hương Hóa, Xã Hương Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

QB

UNt Xã Đức Hóa

Mã số thuế: 3100175979-001

Địa chỉ: Đức Hóa, Xã Đức Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

QB

UNT Xã Đồng hóa

Mã số thuế: 3100175908-001

Địa chỉ: Đồng Hóa, Xã Đồng Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

QB

TRUNG TÂM VIỄN THÔNG TUYÊN HOÁ - VIỄN THÔNG QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 3100104093-007 - Đại diện pháp luật: Trương Công Minh

Địa chỉ: TK1, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

QB

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thông Tin Tín Hiệu Đường Sắt Vinh-Xí Nghiệp Thông Tin Tín Hiệu

Mã số thuế: 2900383711-005 - Đại diện pháp luật: Trần Công Hoan

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

QB

NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH HUYỆN TUYÊN HÓA BẮC QUẢNG BÌNH

Mã số thuế: 0100686174-719 - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Hùng

Địa chỉ: Tiểu khu 4, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH VIỆT TÂN

Mã số thuế: 3101001358 - Đại diện pháp luật: Hoàng Quốc Việt

Địa chỉ: TK 3, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH XUÂN MAI

Mã số thuế: 3101001157 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Mai

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH HÓA VỸ

Mã số thuế: 3101000932 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hóa

Địa chỉ: Thôn Kim Tân, Xã Kim Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình

QB

CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG XANH MINH DIỄN

Mã số thuế: 3101000925 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tiếu

Địa chỉ: Thôn Kim Trung, Xã Kim Hóa, Huyện Tuyên Hoá, Quảng Bình