Các doanh nghiệp tại Lai Châu
LC

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG SAN

Mã số thuế: 6200101937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lợi

Địa chỉ: Bản Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON PA Ủ

Mã số thuế: 6200101944 - Đại diện pháp luật: Mào Thị Giang

Địa chỉ: Bản Thăm Pa, Xã Pa ủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ NAM THỤY

Mã số thuế: 6200101849 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thông

Địa chỉ: Bản Vàng pheo, Xã Mường So, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT ĐIỆN

Mã số thuế: 6200101750 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Hưng

Địa chỉ: Số 009 phố Hoàng Liên, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH HL MẮC CA LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200101743 - Đại diện pháp luật: Dương Đình Khánh

Địa chỉ: Tổ 19, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH DƯƠNG GIA LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200101736 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Dũng

Địa chỉ: Số nhà 328 Trần Hưng Đạo, Tổ 11, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THỦY ĐIỆN LONG GIANG

Mã số thuế: 6200101704 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Tuấn

Địa chỉ: Tổ 25, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ MAI LINH

Mã số thuế: 6200101599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hạ

Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG HÀ CHÂU

Mã số thuế: 6200101528 - Đại diện pháp luật: Bùi Anh Hoàng

Địa chỉ: Số nhà 009, đường Hồ Tùng Mậu, tổ 2, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200101510 - Đại diện pháp luật: Trần Thành Luân

Địa chỉ: Số 009 đường Hồ Tùng Mậu, Tổ 2, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ MINH HẢI

Mã số thuế: 6200101479 - Đại diện pháp luật: Chẻo Phủ Duyên

Địa chỉ: Bản Tân Séo Phìn, Xã Mồ Sì San, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101422 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101447 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101454 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101461 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ HOAN HÙNG

Mã số thuế: 6200101415 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chòn

Địa chỉ: Xã Ma Ly Pho, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHƠ SỬ LÝ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101334 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: KHu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200101373 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường

Địa chỉ: Bản hô ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101341 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101359 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu