Các doanh nghiệp tại Huyện Sìn Hồ
LC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI AN LẠC

Mã số thuế: 6200110346 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Xuân

Địa chỉ: Khu 4,, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ QUẢNG CÁO NGỌC NGUYÊN

Mã số thuế: 6200109767 - Đại diện pháp luật: Phạm Hồng Đăng

Địa chỉ: Khu 3,, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AN PHÁT

Mã số thuế: 6200104286 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuận

Địa chỉ: Khu 3,, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THẢO NGUYÊN SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200103853 - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thảo

Địa chỉ: Khu 2,, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV ĐĂNG KHOA

Mã số thuế: 6200103162 - Đại diện pháp luật: Phạm Đăng Khoa

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200101052 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ

Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200101126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ

Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV HUY LONG

Mã số thuế: 6200100644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu ứng

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂN THÀNH

Mã số thuế: 6200100651 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Trường

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6200100588 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tân

Địa chỉ: Bản Pa Tần 3, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON CHĂN NƯA

Mã số thuế: 6200099526 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngoan

Địa chỉ: Bản Chiềng Chăn 3, Xã Chăn Nưa, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THÚY HẰNG LC

Mã số thuế: 6200098755 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thùy

Địa chỉ: Khu 6, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI MINH QUANG 68

Mã số thuế: 6200097945 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Thành

Địa chỉ: Bản Co Lẹ,, Xã Nậm Mạ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TRƯỜNG THCS THỊ TRẤN

Mã số thuế: 6200097568 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh Thủy

Địa chỉ: Khu 3 TT, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDTBT THCS HỒNG THU

Mã số thuế: 6200097543 - Đại diện pháp luật: Đoàn Trọng Tuyển

Địa chỉ: xã Hồng Thu, Xã Hồng Thu, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON PU SAM CÁP

Mã số thuế: 6200097511 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vấn

Địa chỉ: xã Pu Sam Cáp, Xã Pu Sam Cáp, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200096797 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Bính

Địa chỉ: Khu 4, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN HỒNG VIỆT LC

Mã số thuế: 6200096405 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Phương

Địa chỉ: Pa Tần 1, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV A35

Mã số thuế: 6200095472 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tùng

Địa chỉ: Bản Thà Giàng Chải, Xã Tả Ngảo, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV ANH HƯNG

Mã số thuế: 6200094091 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan Chung

Địa chỉ: Bản Phiêng Chá, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

BAN ĐIỀU HÀNH CHƯƠNG TRÌNH PLAN HUYỆN SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200093884 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Dương

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ,, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV GIA ĐĂNG

Mã số thuế: 6200093683 - Đại diện pháp luật: Bùi Hương Thảo

Địa chỉ: Bản Phiêng Chá, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC SỐ 2 TẢ NGẢO

Mã số thuế: 6200093394 - Đại diện pháp luật: Mùa A Thào

Địa chỉ: Tả Ngảo, Xã Tả Ngảo, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THUẬN THÀNH

Mã số thuế: 6200093362 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TÂN ANH

Mã số thuế: 6200093235 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Kiên

Địa chỉ: Khu 5, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON NẬM HĂN

Mã số thuế: 6200093203 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Tốt

Địa chỉ: Nậm Hăn, Xã Nậm Hăn, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ MINH HẢI

Mã số thuế: 6200092471 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Dung

Địa chỉ: Khu 2 TT Sìn Hồ, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON SỐ 1 NẬM TĂM

Mã số thuế: 6200092168 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Vân Anh

Địa chỉ: Tà Tủ, Xã Nậm Tăm, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÁ PHIẾN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200091742 - Đại diện pháp luật: Trần Trung Thắng

Địa chỉ: Bản Chiềng Nưa, Xã Chăn Nưa, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TÂN NGỌC PHÁT

Mã số thuế: 6200091407 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Sự

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu