Các doanh nghiệp tại Huyện Mường Tè
LC

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ BUM TỞ

Mã số thuế: 6200110480 - Đại diện pháp luật: Chử Đức Tuấn

Địa chỉ: bản Phìn Khò,, Xã Bum Tở, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN SÂM PUSILUNG CENTRE

Mã số thuế: 6200106269 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn

Địa chỉ: bản Sín Chải C,, Xã Pa Vệ Sử, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI TƯỜNG AN

Mã số thuế: 6200105113 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tường

Địa chỉ: Khu phố 3,, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ BÌNH AN

Mã số thuế: 6200102680 - Đại diện pháp luật: Pờ Chùy Cà

Địa chỉ: Khu phố 7, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON XÃ MÙ CẢ

Mã số thuế: 6200102112 - Đại diện pháp luật: Lò Thị ái

Địa chỉ: Bản Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON NẬM NGÀ

Mã số thuế: 6200102088 - Đại diện pháp luật: Đỗ Lan Hương

Địa chỉ: Bản Nậm Ngà, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

HTX VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200102024 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thủy

Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON XÃ THU LŨM

Mã số thuế: 6200101951 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Nga

Địa chỉ: Bản Thu Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON VÀNG SAN

Mã số thuế: 6200101937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Lợi

Địa chỉ: Bản Vàng San, Xã Vàng San, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON PA Ủ

Mã số thuế: 6200101944 - Đại diện pháp luật: Mào Thị Giang

Địa chỉ: Bản Thăm Pa, Xã Pa ủ, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ MAI LINH

Mã số thuế: 6200101599 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Hạ

Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHƠ SỬ LÝ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101334 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: KHu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101341 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101359 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101366 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC BUM TỞ

Mã số thuế: 6200097663 - Đại diện pháp luật: Phạm Thành Lưu

Địa chỉ: Trung tâm, Xã Bum Tở, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

HỌP TÁC XÃ THỦY SẢN LONG VŨ

Mã số thuế: 6200097649 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Long

Địa chỉ: Khu phố 12, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

HTX DVTM-VẬN TẢI-THỦ CÔNG XÂY DỰNG TUÂN ĐẠT

Mã số thuế: 6200097575 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuân

Địa chỉ: Khu phố 3, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ PHƯƠNG DUNG 688

Mã số thuế: 6200097550 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Tân

Địa chỉ: Khu phố 9, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV SANG HÒA

Mã số thuế: 6200097536 - Đại diện pháp luật: Hồ Ngọc Sang

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON XÃ TÀ TỔNG

Mã số thuế: 6200097462 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hương

Địa chỉ: Trung Tâm, Xã Tà Tổng, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC BÁN TRÚ TIỂU HỌC MÙ CẢ

Mã số thuế: 6200097487 - Đại diện pháp luật: Trần Xuân Hạnh

Địa chỉ: Bản Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP THU LŨM 1

Mã số thuế: 6200097423 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thủ Định

Địa chỉ: Bản Thu Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV XD&TM CHÂU NGUYÊN

Mã số thuế: 6200097279 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tùng

Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TT GIÁO DỤC NGHỀ NGHỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200097039 - Đại diện pháp luật: Cao Thu Hằng

Địa chỉ: Khu 2, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV MINH NHẤT

Mã số thuế: 6200095049 - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Nhất

Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG THANH THẢO

Mã số thuế: 6200093725 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nhâm

Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ THANH NGA

Mã số thuế: 6200093531 - Đại diện pháp luật: Lê Đăng Thanh

Địa chỉ: Trung tâm xã Thu Lũm, Xã Thu Lũm, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV AN NGHĨA

Mã số thuế: 6200092312 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Quân

Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT LINH

Mã số thuế: 6200092231 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Ninh

Địa chỉ: Khu 7, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu