Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Tân Uyên

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Tân Uyên, Lai Châu.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI THÀNH ĐẠT SM

Mã số thuế: 6200122648 - Đại diện pháp luật: Vũ Hữu Sỹ

Địa chỉ: Tổ dân phố 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TÂY BẮC XANH

Mã số thuế: 6200122542 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Viết Phường

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH PHƯƠNG NHI LC

Mã số thuế: 6200122327 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiêm

Địa chỉ: Tổ dân phố 32, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP XANH HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 6200122077 - Đại diện pháp luật: Vũ Thanh Bình

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO VIỆT NAM

Mã số thuế: 6200121884 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Khang

Địa chỉ: Bản Phiêng Áng, Xã Nậm Cần, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NÀ AN

Mã số thuế: 6200121690 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Dũng

Địa chỉ: Bản Nà An, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ DU LỊCH THANH LONG

Mã số thuế: 6200121411 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chuyên

Địa chỉ: Tổ dân phố 17, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN HEFA

Mã số thuế: 6200121228 - Đại diện pháp luật: Khà Thị Hạnh

Địa chỉ: Tổ dân phố 2, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THÁI LAI TÂM TUỆ AN

Mã số thuế: 6200121210 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thanh Quý

Địa chỉ: Tổ dân phố 5, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TÍN TÀI

Mã số thuế: 6200120873 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huyền Thu

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH VƯỜN SINH THÁI QUỐC BẢO VIỆT NAM

Mã số thuế: 6200120792 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Mạnh

Địa chỉ: Bản Hô Tra, Xã Mường Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN THÀNH ĐẠT XUÂN LỘC

Mã số thuế: 6200119652 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Tuấn

Địa chỉ: Tổ dân phố 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH K&P HOÀNG LIÊN WESTERN

Mã số thuế: 6200118666 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tâm

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: 6200118472 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN NÔNG TRẠI CONFITECH ECO

Mã số thuế: 6200118271 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Huy

Địa chỉ: Bản ít Chom, Xã Tà Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH CHĂN NUÔI CÔNG NGHỆ CAO BGF PẮC TA

Mã số thuế: 6200117951 - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Trưởng

Địa chỉ: Bản Bồ Lun, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN NẬM BE

Mã số thuế: 6200117856 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Tuấn

Địa chỉ: Bản Đoàn Kết, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP VÀ DU LỊCH HOÀNG LIÊN

Mã số thuế: 6200117535 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Hà

Địa chỉ: Bản Mít Nọi, Xã Hố Mít, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ MINH QUANG

Mã số thuế: 6200117510 - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Thìn

Địa chỉ: Bản Sơn Hà, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH NÔNG LÂM TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200117493 - Đại diện pháp luật: Khà Văn Hùng

Địa chỉ: Tổ dân phố 15, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG AN HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200114414 - Đại diện pháp luật: Mùa A Sinh

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 26 TT Tân Uyên, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200111540 - Đại diện pháp luật: Trần Duy Hưng

Địa chỉ: Tổ Dân Phố 2 TT Tân Uyên, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200109855 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành

Địa chỉ: Bản Bó Lun,, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200103772 - Đại diện pháp luật: Lưu Hồ Quang

Địa chỉ: Tổ Cơ Quan,, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101422 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101447 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101454 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101461 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV HÀ SEN

Mã số thuế: 6200097127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cường

Địa chỉ: Bản Phúc Khoa, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM TRƯỜNG

Mã số thuế: 6200093330 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Trường

Địa chỉ: Khu 21, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu