Các doanh nghiệp tại Huyện Tân Uyên
LC

CÔNG TY CỔ PHẦN CHĂN NUÔI LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200109855 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thành

Địa chỉ: Bản Bó Lun,, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CHỢ TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200103772 - Đại diện pháp luật: Lưu Hồ Quang

Địa chỉ: Tổ Cơ Quan,, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101422 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101447 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101454 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101461 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV HÀ SEN

Mã số thuế: 6200097127 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Cường

Địa chỉ: Bản Phúc Khoa, Xã Phúc Khoa, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NAM TRƯỜNG

Mã số thuế: 6200093330 - Đại diện pháp luật: Trần Đình Trường

Địa chỉ: Khu 21, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TUẤN ÁNH

Mã số thuế: 6200093299 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thiềm

Địa chỉ: Khu 21, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 6200092859 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quý Vương

Địa chỉ: Tổ dân phố 6, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THIÊN NHƯ

Mã số thuế: 6200092633 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Diệm

Địa chỉ: Bản Chom Chăng, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THỐNG NHẤT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200090562 - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Long

Địa chỉ: Khu 5, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XD &TM ĐỨC HUY

Mã số thuế: 6200090481 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tân

Địa chỉ: Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THẢO QUYÊN

Mã số thuế: 6200090058 - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Chí

Địa chỉ: Khu Bệnh viện, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ TIẾN MẠNH

Mã số thuế: 6200089101 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Mạnh

Địa chỉ: Tổ dân phố 2 thị trấn Tân Uyên, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Tráng

Mã số thuế: 6200089260 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Huyền

Địa chỉ: Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

HTX Đức Thái

Mã số thuế: 6200088027 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Độ

Địa chỉ: Tổ 17 thị trấn Tân uyên, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Công Ty TNHH Thành Phát

Mã số thuế: 6200037819 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tuấn

Địa chỉ: Khu 32, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Bảo hiểm xã hội huyện Tân Uyên

Mã số thuế: 6200029529 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Khu 26, thị trấn Tân uyên,, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lệ Nguyên

Mã số thuế: 6200079230 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu út

Địa chỉ: Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đại Hoàng Long Tại Lai Châu

Mã số thuế: 2300124049-005 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Trung

Địa chỉ: Bản Km2, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Chi nhánh công ty TNHH Hoàng Gia tại Lai Châu

Mã số thuế: 0700238618-001 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Cường

Địa chỉ: Thị trấn Tân Uyên,, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Chi nhánh Tây Bắc - Công ty CP đầu tư và phát triển rừng Việt Nam

Mã số thuế: 0103680237-002 - Đại diện pháp luật: Hoàng Công Tuấn

Địa chỉ: Khu 29, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Chi nhánh công ty cổ phần đầu tư phát triển công nghệ và năng lượng mới Việt Nam tại Lai Châu.

Mã số thuế: 0103158609-001 - Đại diện pháp luật: Đặng Hoàng Dũng

Địa chỉ: Khu 21, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thanh Nhung Tại Lai Châu

Mã số thuế: 5500350770-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Toàn

Địa chỉ: Bản Hoàng Hà, Xã Pắc Ta, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Công Ty TNHH Hùng Cường

Mã số thuế: 5300199427 - Đại diện pháp luật: Võ Mạnh Lịch

Địa chỉ: Bản Cháy, Xã Thân Thuộc, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

UBND Xã Thân thuộc

Mã số thuế: 5300144499 - Đại diện pháp luật: Vàng văn Thượng

Địa chỉ: Xã thân thuộc,, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xd & Tm Minh Đăng

Mã số thuế: 6200084061 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Luân

Địa chỉ: Khu 7, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Chi nhánh công ty cổ phần xây dựng giao thông 1 tại Lai Châu

Mã số thuế: 0101013460-004 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Tùng

Địa chỉ: Khu 2, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Hiệu

Mã số thuế: 6200047542 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Huy

Địa chỉ: kHU 2, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu