Các doanh nghiệp tại Lai Châu
LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101454 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT TÂN UYÊN

Mã số thuế: 6200101461 - Đại diện pháp luật: Lê Xuân Thường

Địa chỉ: Tổ 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ HOAN HÙNG

Mã số thuế: 6200101415 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Chòn

Địa chỉ: Xã Ma Ly Pho, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHƠ SỬ LÝ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101334 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: KHu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

CHI CỤC THUẾ HUYỆN TAM ĐƯỜNG

Mã số thuế: 6200101373 - Đại diện pháp luật: Chang Tấn Trường

Địa chỉ: Bản hô ta, Thị trấn Tam Đường, Huyện Tam Đường, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101341 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU KHÔNG GIAO CHO NGÀNH THUẾ QUẢN LÝ CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101359 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU BẰNG BIÊN LAI CCT MƯỜNG TÈ

Mã số thuế: 6200101366 - Đại diện pháp luật: Dương Tuấn Dũng

Địa chỉ: Khu 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL THU KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT TP LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200101221 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Mạnh

Địa chỉ: đường võ nguyên giáp, phường quyết thắng, Phường Quyết Thắng, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI -CCT PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200101197 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU KHÔNG XÁC ĐỊNH NGƯỜI NỘP THUẾ -CCT PHONG THỔ

Mã số thuế: 6200101207 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tuyết

Địa chỉ: TT Phong Thổ, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ - CCT SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200101052 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ

Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI - CCT SÌN HỒ

Mã số thuế: 6200101126 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Hồ

Địa chỉ: Khu IV, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV HUY LONG

Mã số thuế: 6200100644 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu ứng

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG TÂN THÀNH

Mã số thuế: 6200100651 - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Trường

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Sìn Hồ, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH VỆ SINH CÔNG NGHIỆP THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 6200100637 - Đại diện pháp luật: Lò Văn Bích

Địa chỉ: SN 063 Hoàng Quốc Việt, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY LẮP THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: 6200100588 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Tân

Địa chỉ: Bản Pa Tần 3, Xã Pa Tần, Huyện Sìn Hồ, Lai Châu

LC

TRUNG TÂM DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP TP LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200100570 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyên Khánh

Địa chỉ: Tổ 12 Phường Đoàn Kết, Thành phố Lai Châu, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV NHẬT LINH

Mã số thuế: 6200100394 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân ảnh

Địa chỉ: Bản Sàng, Xã Khoen On, Huyện Than Uyên, Lai Châu

LC

KHÁCH SẠN TÂY BẮC XANH

Mã số thuế: 6200100122 - Đại diện pháp luật: Lại Quý Thành

Địa chỉ: Tổ 19, đường Hoàng Văn Thái, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Lai Châu