Các doanh nghiệp tại Huyện Nậm Nhùn
LC

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI BÌNH

Mã số thuế: 6200108996 - Đại diện pháp luật: Mào Thị Ninh

Địa chỉ: Bản Nậm Hài,, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200103973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giáp

Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn,, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 6200099491 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ,XÂY DỰNG,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM VIÊN

Mã số thuế: 6200099212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phòng

Địa chỉ: Bản Pá Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200098138 - Đại diện pháp luật: Cao Mạnh Thắng

Địa chỉ: Khu trung tâm, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 6200097198 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Hảo

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HTX NÔNG LÂM XÂY DỰNG NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200094260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Tài

Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200094172 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hiếu

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN VIỆT LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200093595 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Đạt

Địa chỉ: Bãi Lao Chen, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HTX TĂM TRE NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200093210 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Chiến

Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HTX NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG DUY KHÁNH

Mã số thuế: 6200093059 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đắc Huân

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN MINH TÂY BẮC TẠI LAI CHÂU

Mã số thuế: 5500550988-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Hữu

Địa chỉ: Bản Noong Kiêng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 6200092369 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: Bản Noong Kiêng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200091781 - Đại diện pháp luật: Cà Thị Oanh

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM CHÀ

Mã số thuế: 6200091566 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Chuyền

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON NẬM CHÀ

Mã số thuế: 6200091559 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kim Chung

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS NẬM CHÀ

Mã số thuế: 6200091541 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Nam

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 6200091774 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Hóa

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM PÌ

Mã số thuế: 6200091728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thành

Địa chỉ: Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ - CÔNG TY TNHH MTV XD&TM TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 6200019295-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo

Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH ĐÁ TỰ NHIÊN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200091083 - Đại diện pháp luật: Điêu Văn Phước

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀ LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200090770 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Kiên

Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG NAM TIẾN B&B

Mã số thuế: 6200090604 - Đại diện pháp luật: Hoàng Trung Tiến

Địa chỉ: Khu trung tâm, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HTX THỦ CÔNG MỸ NGHỆ THỊNH PHÁT

Mã số thuế: 6200090530 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Dũng

Địa chỉ: Bản Mường mô, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN XÂY DỰNG THẾ KỶ 21

Mã số thuế: 6200090509 - Đại diện pháp luật: Bùi Đức Huy

Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG HOÀNG

Mã số thuế: 6200090435 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Thân

Địa chỉ: Bản Phiêng Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN QUANG VĨ - SÌN HỒ TẠI NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200066270-001 - Đại diện pháp luật: Triệu Quang Vĩ

Địa chỉ: khu trung tâm, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường Mầm Non Xã Nậm Pì

Mã số thuế: 6200088838 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường Mầm Non Trung Chải

Mã số thuế: 6200088806 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

Trường PTDTBT Tiểu Học Trung Chải

Mã số thuế: 6200088813 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Trung Chải, Xã Trung Chải, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu