Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Nậm Nhùn

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH NÔNG SẢN KỶ NGUYÊN

Mã số thuế: 6200122535 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Kiên

Địa chỉ: Tổ dân phố Sông Đà, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN QUỐC TẾ XANH VIỆT NAM

Mã số thuế: 6200122479 - Đại diện pháp luật: Phạm Mạnh Tường

Địa chỉ: Tổ dân phố Nậm Hàng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 6200117937 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Thanh

Địa chỉ: Khu Trung Tâm, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI NẬM PÌ

Mã số thuế: 6200117574 - Đại diện pháp luật: Sình A Tư

Địa chỉ: Bản Pề Ngài 2, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ KHÁNH NGÂN

Mã số thuế: 6200117454 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Định

Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN MƯỜNG MÔ

Mã số thuế: 6200117422 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Dũng

Địa chỉ: Bản Nậm Hài, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV NAM HỒNG

Mã số thuế: 6200115898 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Nam

Địa chỉ: Bản Noong Kiêng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV NAM DU

Mã số thuế: 6200112110 - Đại diện pháp luật: Vũ Trung Du

Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HẢI BÌNH

Mã số thuế: 6200108996 - Đại diện pháp luật: Mào Thị Ninh

Địa chỉ: Bản Nậm Hài, Xã Mường Mô, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200103973 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Giáp

Địa chỉ: Thị trấn Nậm Nhùn,, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ THUẬN PHÁT

Mã số thuế: 6200099491 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tư

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HỢP TÁC XÃ ĐẦU TƯ,XÂY DỰNG,THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÂM VIÊN

Mã số thuế: 6200099212 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Phòng

Địa chỉ: Bản Pá Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200098138 - Đại diện pháp luật: Cao Mạnh Thắng

Địa chỉ: Khu trung tâm, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV TRUNG NGHĨA

Mã số thuế: 6200097198 - Đại diện pháp luật: Lò Thị Hảo

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HTX NÔNG LÂM XÂY DỰNG NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200094260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chí Tài

Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200094172 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hiếu

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY CỔ PHẦN LIÊN VIỆT LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200093595 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Đạt

Địa chỉ: Bãi Lao Chen, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HTX TĂM TRE NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200093210 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Chiến

Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

HTX NÔNG NGHIỆP, XÂY DỰNG VÀ MÔI TRƯỜNG DUY KHÁNH

Mã số thuế: 6200093059 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đắc Huân

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VĂN MINH TÂY BẮC TẠI LAI CHÂU

Mã số thuế: 5500550988-001 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Hữu

Địa chỉ: Bản Noong Kiêng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI THÁI BÌNH

Mã số thuế: 6200092369 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: Bản Noong Kiêng, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ HUYỆN NẬM NHÙN

Mã số thuế: 6200091781 - Đại diện pháp luật: Cà Thị Oanh

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM CHÀ

Mã số thuế: 6200091566 - Đại diện pháp luật: Lê Đình Chuyền

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRƯỜNG MẦM NON NẬM CHÀ

Mã số thuế: 6200091559 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kim Chung

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDT BÁN TRÚ THCS NẬM CHÀ

Mã số thuế: 6200091541 - Đại diện pháp luật: Ngô Trọng Nam

Địa chỉ: Bản Nậm Chà, Xã Nậm Chà, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Mã số thuế: 6200091774 - Đại diện pháp luật: Vũ Tiến Hóa

Địa chỉ: TT Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

TRƯỜNG PTDTBT TIỂU HỌC NẬM PÌ

Mã số thuế: 6200091728 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thành

Địa chỉ: Nậm Pì, Xã Nậm Pì, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CHI NHÁNH SÔNG ĐÀ - CÔNG TY TNHH MTV XD&TM TRƯỜNG GIANG

Mã số thuế: 6200019295-001 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo

Địa chỉ: Bản Pa Kéo, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH ĐỨC ANH ĐÁ TỰ NHIÊN LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200091083 - Đại diện pháp luật: Điêu Văn Phước

Địa chỉ: Bản Phiêng Ban, Xã Lê Lợi, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu

LC

CÔNG TY TNHH SÔNG ĐÀ LAI CHÂU

Mã số thuế: 6200090770 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Kiên

Địa chỉ: Bản Nậm Nhùn, Thị Trấn Nậm Nhùn, Huyện Nậm Nhùn, Lai Châu