Các doanh nghiệp tại Tỉnh Lai Châu
LC

Doanh Nghiệp Thương Mại và Xây dựng tư nhân số 30 Chi nhánh Tại Lai châu

Mã số thuế: 5600153977-001 - Đại diện pháp luật: Phạm văn Hiến

Địa chỉ: Phường Đoàn kết,, Tỉnh Lai Châu, Lai Châu

LC

Chi nhánh công ty TNHH xây dựng Đức Thạnh

Mã số thuế: 2600259047-001 - Đại diện pháp luật: Ngô Công Định

Địa chỉ: Tổ 1, Phường Quyết Thắng,, Tỉnh Lai Châu, Lai Châu

LC

Công ty TNHH xây dựng và thương mại Thành Đô

Mã số thuế: 6200027095 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Số nhà 170, đường Trần Phú, phường Tân Phong,, Tỉnh Lai Châu, Lai Châu

LC

Ngân hàng Nhà nước Việt nam - Chi nhánh tại Lai Châu

Mã số thuế: 6200024746 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Đại lộ Lê Lợi, Phường Đoàn Kết,, Tỉnh Lai Châu, Lai Châu

LC

Công ty TNHH một thành viên Quản lý và xây lắp thuỷ điện

Mã số thuế: 6200018580 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Minh

Địa chỉ: Khu I Thị trấn Than uyên,, Tỉnh Lai Châu, Lai Châu

LC

CÔNG TY BẢO VIỆT LAI CHÂU

Mã số thuế: 0101527385-062 - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Cương

Địa chỉ: Phường Tân Phong,, Tỉnh Lai Châu, Lai Châu