Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị Xã Ngã Bảy

CÔNG TY TNHH XD THÀNH NGUYÊN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XD THÀNH NGUYÊN - Đại diện pháp luật: Bành Thiệu Duy
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, khu vực II, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG DT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Tân
Địa chỉ: Số 31 khu vực, đường Ngô Quyền, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CÁT CÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG CÁT CÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Ngọc Minh
Địa chỉ: Đường Hùng Vương ấp Xẻo Vông A, Xã Hiệp Lợi, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ THĂNG LONG TẠI HẬU GIANG

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN KINH ĐÔ THĂNG LONG TẠI HẬU GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Hài
Địa chỉ: Số 235/19 ấp Đông An 2A, Xã Tân Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NGỰ BÌNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN NGỰ BÌNH - Đại diện pháp luật: Lê Hòa Bình
Địa chỉ: Cái Côn, Xã Đại Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG NAM PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BÊ TÔNG NAM PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đường
Địa chỉ: Khu vực 5, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH MAI

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HUỲNH MAI - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Huỳnh Mai
Địa chỉ: ấp Xẻo Vong, Xã Hiệp Lợi, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH LÊ BIỂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH LÊ BIỂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Anh
Địa chỉ: Số 162, Triệu Vĩnh Tường, khu vực 5, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI PHAN THÀNH II

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG VẬN TẢI PHAN THÀNH II - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Trí
Địa chỉ: ấp Cái Côn, Xã Đại Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÁ DẦU RESSOL

Mã số thuế: CHI NHÁNH 1 CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HOÁ DẦU RESSOL - Đại diện pháp luật: Hồ Tấn Phát
Địa chỉ: Số 2041, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV LÂM TUẤN DŨNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV LÂM TUẤN DŨNG - Đại diện pháp luật: Lâm Tuấn Dũng
Địa chỉ: Số 3785 khu vực 4, đường Hùng Vương, Phường Hiệp Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÓA DẦU ANPHA TẠI TỈNH HẬU GIANG

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HÓA DẦU ANPHA TẠI TỈNH HẬU GIANG - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Nguyện
Địa chỉ: Số 2/75 khu vực 5, Phường Hiệp Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘNG TRÚC - CHI NHÁNH KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THỊ XÃ NGÃ BẢY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘNG TRÚC - CHI NHÁNH KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THỊ XÃ NGÃ BẢY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mộng Trúc
Địa chỉ: Số 06 đường Đoàn Văn Chia, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘNG TRÚC - CHI NHÁNH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THỊ XÃ NGÃ BẢY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘNG TRÚC - CHI NHÁNH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THỊ XÃ NGÃ BẢY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mộng Trúc
Địa chỉ: Số 02 đường Nguyễn Minh Quang, khu vực 2, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘNG TRÚC - CHI NHÁNH KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THỊ XÃ NGÃ BẢY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MỘNG TRÚC - CHI NHÁNH KINH DOANH TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ THỊ XÃ NGÃ BẢY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mộng Trúc
Địa chỉ: Số 78, khu vực 2, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THỐNG NHẤT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THỐNG NHẤT - Đại diện pháp luật: Võ Quốc Tùng
Địa chỉ: Số 950, Hùng Vương, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÚ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG PHÚ - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tới
Địa chỉ: Số 88 đường Nguyễn Huệ, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN - CHI NHÁNH HẬU GIANG

Mã số thuế: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUỐC DÂN - CHI NHÁNH HẬU GIANG - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thùy Dương
Địa chỉ: Số 1099 Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TRƯỜNG THỊNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Cần
Địa chỉ: Số 132, khu vực 5, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA CÔNG ĐAN ĐÁC THÀNH ĐẠT

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GIA CÔNG ĐAN ĐÁC THÀNH ĐẠT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hậu
Địa chỉ: số 461 Đường Xẻo Vong, khu vực 1, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIÊN PHÚC - Đại diện pháp luật: Trần Quốc Thắng
Địa chỉ: Số 561, ấp Xẻo Vong B, Xã Hiệp Lợi, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BLUE EXCHANGE- CHI NHÁNH NGÃ BẢY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BLUE EXCHANGE- CHI NHÁNH NGÃ BẢY - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Diễm Oanh
Địa chỉ: Số 1085 Hùng Vương, khu vực III, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - THị Xã NGã 7

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - THị Xã NGã 7 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số 12, Đoàn Văn Chia, khu vực 3, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Nam Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Nam Anh - Đại diện pháp luật: Cao Văn Tư
Địa chỉ: Đường Hùng Vương, khu vực 5, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Trung Tâm Tư Vấn Phát Luật - Hội Luật Gia Thị Xã Ngã Bảy

Mã số thuế: Trung Tâm Tư Vấn Phát Luật - Hội Luật Gia Thị Xã Ngã Bảy - Đại diện pháp luật: Phạm Hoài Thu
Địa chỉ: 3015, Hùng Vương, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh 02 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Giải Trí Minh Thiện

Mã số thuế: Chi Nhánh 02 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Giải Trí Minh Thiện - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thiện
Địa chỉ: ấp Đông An 2, Xã Tân Thành, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Phương Uyên

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Sản Xuất Và Thương Mại Phương Uyên - Đại diện pháp luật: Lê Lan Anh Phương
Địa chỉ: Số 32/18 Nguyễn Minh Quang, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Tuấn Khiêm

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Tuấn Khiêm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Khiêm
Địa chỉ: Số 26/4 Lê Hồng Phong, Khu vực 6, Phường Ngã Bảy, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Khánh Hưng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Khánh Hưng - Đại diện pháp luật: Cao Hoàng Sang
Địa chỉ: Khu vực II, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Sản Xuất Rượu Ngã Bảy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Rượu Ngã Bảy - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Kiệt
Địa chỉ: Số 243, đường Ngô Quyền, khu vực II, Phường Lái Hiếu, Thị Xã Ngã Bảy, Tỉnh Hậu Giang