Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HIệP HưNG PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HIệP HưNG PHáT - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Hài
Địa chỉ: 140/6, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH XâY DựNG GIA BảO LONG AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH  XâY DựNG GIA BảO LONG AN - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Xuân
Địa chỉ: 34/5, ấp 5, Xã Phước Tân Hưng, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

CôNG TY TNHH TôN THéP CôNG THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH TôN THéP CôNG THàNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Quảng
Địa chỉ: ấp 1, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty Cổ Phần Dv - Tm Lúa Vàng L.A

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Dv - Tm Lúa Vàng L.A - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lê
Địa chỉ: ấp Thanh Bình 1, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Đức Định - Chi Nhánh Tầm Vu

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Đại Đức Định - Chi Nhánh Tầm Vu - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Định
Địa chỉ: Đỗ Tường Phong, ấp Phú Thạnh, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyết Tiến Long An

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Quyết Tiến Long An - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Xuân Anh
Địa chỉ: Số 288, ấp II, Xã Hòa Phú, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty TNHH Mtv Lương Thực Xuất Nhập Khẩu Thành Tiến Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Lương Thực Xuất Nhập Khẩu Thành Tiến Phát - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Kim Ngân
Địa chỉ: 390/2 ấp 1 Lộ Đá, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tây Huy Hoàng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tây Huy Hoàng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu Thủy
Địa chỉ: Số 54 Đường 30, 4, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Chi Nhánh - Công Ty TNHH Chế Biến Gia Công Nông Sản Thực Phẩm Xuất Nhập Khẩu Xuân Hòa

Mã số thuế: Chi Nhánh - Công Ty TNHH Chế Biến Gia Công Nông Sản Thực Phẩm Xuất Nhập Khẩu Xuân Hòa - Đại diện pháp luật: Võ Văn Hồng
Địa chỉ: ấp Bình Sơn, Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Bảo Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Bảo Long - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Trung
Địa chỉ: Số Thửa 1720, Tờ bản đồ số 5, Đường 879C, ấp Cầu Ván, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Du Lịch Bến Thành

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Du Lịch Bến Thành - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Lực
Địa chỉ: 157B ấp Bình Thủy, Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

C�ng Ty TNHH S�n Xu�t Th��ng M�i All

Mã số thuế: C�ng Ty TNHH S�n Xu�t Th��ng M�i All - Đại diện pháp luật: L� Th� Anh
Địa chỉ: 261/2 �p L� ��, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Cho
Địa chỉ: K2, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu Phố 2, Thị trấn Tầm Vu, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Minh
Địa chỉ: Khóm 2 Thị trấn Tầm Vu,, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Phòng Tài Nguyên- Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên- Môi Trường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đậm
Địa chỉ: Khóm 2 Thị Trấn Tầm Vu,, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Phòng Văn hóa và thông tin

Mã số thuế: Phòng Văn hóa  và thông tin - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tường
Địa chỉ: Đường 827A khóm II Thị Trấn Tầm Vu,, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại La San

Mã số thuế: Chi Nhánh 2 - Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại La San - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng
Địa chỉ: 54/6, ấp Bình Khương, Xã Thuận Mỹ, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Happy Investment

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Happy Investment - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Phi
Địa chỉ: Số 95 tỉnh lộ 827A, ấp 6, Xã Vĩnh Công, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty TNHH Sản Xuất Tùng Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Tùng Phát - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tùng
Địa chỉ: 293/1 Đường Nguyễn Thông, Xã Phú Ngãi Trị, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Chi Nhánh Long An - Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Tân Điền

Mã số thuế: Chi Nhánh Long An - Công Ty TNHH Phát Triển Nông Nghiệp Tân Điền - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thiên
Địa chỉ: Thửa đất số 79, 106, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tây Huy Hoàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tây Huy Hoàng - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tây
Địa chỉ: 441/8 ấp Thanh Tân, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty TNHH Một Thành Viên ứng Dụng Công Nghệ Môi Trường Nước Nam Việt L.A

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên ứng Dụng Công Nghệ Môi Trường Nước Nam Việt L.A - Đại diện pháp luật: Cù Thị Minh Ngọc
Địa chỉ: 13/5, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Trường An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phan Trường An - Đại diện pháp luật: Phan Trường An
Địa chỉ: Số 264/5, ấp Vĩnh Xuân B, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Công Bằng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trương Công Bằng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bé Bảy
Địa chỉ: 128/1 ấp Thanh Bình 1, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty TNHH Thái Tuấn T.T

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thái Tuấn T.T - Đại diện pháp luật: Nguyễn Anh Tuấn
Địa chỉ: 154/4 ấp Bình Xuyên, Xã Bình Quới, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Hào Hùng

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Tân Hào Hùng - Đại diện pháp luật: Võ Trần Kiệt
Địa chỉ: 206/3 ấp Hồi Xuân, Xã Dương Xuân Hội, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Viễn Thông Long Hồ

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Viễn Thông Long Hồ - Đại diện pháp luật: Trần Long Hồ
Địa chỉ: Số nhà 4/2 ấp Lộ Đá, Xã An Lục Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tây Huy Hoàng

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Tây Huy Hoàng - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tây
Địa chỉ: ấp Thanh Hòa, Xã Thanh Phú Long, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An

Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Toại

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Công Toại - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tần Công Toại
Địa chỉ: Số 523/1, ấp 1, Xã Hiệp Thạnh, Huyện Châu Thành, Tỉnh Long An