Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phụng Hiệp

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ HOÁ SINH CHÂU ÂU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CÔNG NGHỆ HOÁ SINH CHÂU ÂU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Số 160, ấp Hoà Phụng B, Thị trấn Kinh Cùng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ NGỌC HOẰNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ NGỌC HOẰNG - Đại diện pháp luật: La Ngọc Hoằng
Địa chỉ: Quốc lộ 61B, ấp Tân Bình, Xã Tân Bình, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG THỊNH CƯỜNG

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ XÂY DỰNG THỊNH CƯỜNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bé
Địa chỉ: Số 282, ấp Thạnh Mỹ A, Xã Bình Thành, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG PHÁT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Em
Địa chỉ: Số 147 ấp Phụng Sơn A, Xã Tân Long, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - TạI PHụNG HIệP

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - TạI PHụNG HIệP - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số nhà 183, ấp Tần Vu 3, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN CHUYểN HàNG HóA Tú NHI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN CHUYểN HàNG HóA Tú NHI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Phượng
Địa chỉ: ấp Tân Thành, Thị trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN CHUYểN HàNG HóA GIàU SANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VậN CHUYểN HàNG HóA GIàU SANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: ấp Tân Thành, Thị trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ HòA AN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI DịCH Vụ HòA AN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Va Quine
Địa chỉ: Số 742, Tỉnh lộ 923, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG PHáT CườNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ XâY DựNG PHáT CườNG - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thường
Địa chỉ: ấp Phương An, Xã Phương Phú, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH 3 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ GIảI TRí MINH THIệN

Mã số thuế: CHI NHáNH 3 - CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ GIảI TRí MINH THIệN - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thiện
Địa chỉ: ấp Tân Thành, Thị trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH 43 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH

Mã số thuế: CHI NHáNH 43 - CôNG TY TNHH THươNG MạI DịCH Vụ MạNG LướI THôNG MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Anh Đào
Địa chỉ: Số 611 tỉnh lộ 928, Xã Hoà Mỹ, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GREENITY HậU GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GREENITY HậU GIANG - Đại diện pháp luật: Giang Thị Minh Hằng
Địa chỉ: ấp Hoà Qưới B, Xã Hoà An, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VạN THàNH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN VạN THàNH PHáT - Đại diện pháp luật: Võ Ngọc Tuyết
Địa chỉ: Đường 3/2, ấp Mỹ Qưới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU HIệP PHú Số 2

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU HIệP PHú Số 2 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Quỳnh Như
Địa chỉ: số 47 ấp Mỹ Quới, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN DươNG KIM CươNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN DươNG KIM CươNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Lợi
Địa chỉ: Số 289, ấp Trường Khánh 2, Quốc lộ 1A, Xã Long Thạnh, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Mekong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Mekong - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Ngoan
Địa chỉ: Số 33 Tỉnh lộ 927, ấp Mỹ Lợi B, Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Hai Thành Viên Nông Trại Xanh Hậu Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hai Thành Viên Nông Trại Xanh Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bảo Lộc
Địa chỉ: ấp Mùa Xuân, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty CP Xây Lắp Vị Thanh

Mã số thuế: Công Ty CP Xây Lắp Vị Thanh - Đại diện pháp luật: Bùi Quang Lực
Địa chỉ: Số 99 Sậy Niếu A, Xã Phụng Hiệp, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Bún Tàu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Bún Tàu - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: ấp Hoà Hưng, Thị trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đăng Khoa Tại Hậu Giang

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Đăng Khoa Tại Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Loan
Địa chỉ: ấp Thông Nhất, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Dv Vệ Sinh Công Nghiệp Thu Ngân Ngân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dv Vệ Sinh Công Nghiệp Thu Ngân Ngân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Duyên
Địa chỉ: ấp Phương Thạnh, Xã Phương Bình, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại 567

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tư Vấn Xây Dựng Thương Mại 567 - Đại diện pháp luật: Trần Đăng Khoa
Địa chỉ: Số 94A Quốc lộ 61, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phương Quyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Xây Dựng Phương Quyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thuý Hằng
Địa chỉ: Số 57 quốc lộ 61, Xã Thạnh Hoà, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Thanh Tra Huyện Phụng Hiệp

Mã số thuế: Thanh Tra Huyện Phụng Hiệp - Đại diện pháp luật: Bạch Việt Mến
Địa chỉ: ấp Mỹ Lợi, Thị trấn Cây Dương, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Văn Chớn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Văn Chớn - Đại diện pháp luật: Trần Văn Chớn
Địa chỉ: Số 379 ấp Phương Bình, Xã Phương Phú, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Miền Nam

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Công Trình Miền Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Thanh
Địa chỉ: Số 148, ấp Thành Viên, Xã Tân Phước Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Hoàng Thêm

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Mtv Tm Dv Hoàng Thêm - Đại diện pháp luật: Trần Thị Thanh
Địa chỉ: ấp Thạnh Lợi A2, Xã Tân Long, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hải Duy

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Hải Duy - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quân
Địa chỉ: Số 575, ấp Phương An A, Xã Phương Phú, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Đan Hậu Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Đan Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đan Vũ
Địa chỉ: Số 38 ấp Mỹ Chánh A, Xã Hiệp Hưng, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Mỹ Hạnh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Thương Mại Mỹ Hạnh - Đại diện pháp luật: Trần Thị Mỹ Hạnh
Địa chỉ: Hoà Hưng, Thị trấn Búng Tàu, Huyện Phụng Hiệp, Tỉnh Hậu Giang