Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Long Mỹ

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Luông
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÁT TƯỜNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm
Địa chỉ: số 79/11 ấp 11, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kim Xuyến
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Việt
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

THANH TRA HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: THANH TRA HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tạo
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Quí
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Lâm Quốc Hùng
Địa chỉ: ấp 1 Vĩnh Viễn, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

HỢP TÁC XÃ DANH TIẾN

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DANH TIẾN - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Nho
Địa chỉ: số 107, ấp 7, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG TIẾN LỢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG TIẾN LỢI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bạn
Địa chỉ: Số 230, ấp 9, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI RUBY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI RUBY - Đại diện pháp luật: Võ Vũ Đức
Địa chỉ: Số 08 ấp 4, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG FP.AGRI

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG FP.AGRI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Hưng
Địa chỉ: Số 340/6, ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - CHI NHÁNH CƠ PHÁT

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - CHI NHÁNH CƠ PHÁT - Đại diện pháp luật: Thái Hoàng Sến
Địa chỉ: Số 17, ấp 3, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN NGUYỄN KHUYÊN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN NGUYỄN KHUYÊN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Khai
Địa chỉ: ấp 1, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TÔ CHÂU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TÔ CHÂU - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Trinh
Địa chỉ: Số 278, ấp 7, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ A BIU - CHI NHÁNH LONG MỸ

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ A BIU - CHI NHÁNH LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Số 326, ấp 9, Xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME KIM PHÁT CHI NHÁNH VIII

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME KIM PHÁT CHI NHÁNH VIII - Đại diện pháp luật: Thái Văn Toàn
Địa chỉ: Số nhà 288, ấp 11, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 147

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 147 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Sang
Địa chỉ: ấp 7, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME GIẢI TRÍ KIỀU PHƯƠNG - CHI NHÁNH HẬU GIANG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME GIẢI TRÍ KIỀU PHƯƠNG - CHI NHÁNH HẬU GIANG - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều
Địa chỉ: Số 370, ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUẤN ĐẠT KIÊN GIANG

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUẤN ĐẠT KIÊN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thoại My
Địa chỉ: Số 43, ấp 6, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN - Đại diện pháp luật: Trần Gia Huy
Địa chỉ: Đường tỉnh 930, ấp 3, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME LÊ QUỐC BẢO - CHI NHÁNH III

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME LÊ QUỐC BẢO - CHI NHÁNH III - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Bảo
Địa chỉ: Số nhà 54, ấp 6, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - CHI NHÁNH CƠ PHÁT

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - CHI NHÁNH CƠ PHÁT - Đại diện pháp luật: Thái Hoàng Sến
Địa chỉ: Số nhà 49, ấp 5, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC HƯNG - CHI NHÁNH LONG MỸ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ QUỐC HƯNG - CHI NHÁNH LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Hà Thị Anh Đào
Địa chỉ: ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU QUỐC CƯỜNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU QUỐC CƯỜNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: ấp 6, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Giải Trí Kiều Phương - Chi Nhánh Hậu Giang

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Giải Trí Kiều Phương - Chi Nhánh Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều
Địa chỉ: Số 97, ấp 8, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Thiện Đức

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Thiện Đức - Đại diện pháp luật: Mạc Trí Đức
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Ab

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Ab - Đại diện pháp luật: Bùi Lê Văn
Địa chỉ: Số 21 ấp 4, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Phúc Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Phúc Phúc - Đại diện pháp luật: Trần Thị Kim Bãy
Địa chỉ: Số 65 ấp 4, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tư Vấn Đầu Tư & Xây Dựng Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Ngô Thanh Điền
Địa chỉ: Số 292 ấp 3, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Tấn Hùng Tại Huyện Long Mỹ

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Tấn Hùng Tại Huyện Long Mỹ - Đại diện pháp luật: Đoàn Văn Triều
Địa chỉ: ấp 9, Xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang