Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Long Mỹ

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Long Mỹ, Hậu Giang.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MTV TƯ VẤN DỊCH VỤ XÂY DỰNG GIA HÂN

Mã số thuế: 6300364947 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Tâm

Địa chỉ: Số 19 Kênh Trực Thăng, ấp 6, Xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU TỰ HỪNG

Mã số thuế: 6300364626 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tự

Địa chỉ: Ấp 8, Xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH XD TM 366

Mã số thuế: 6300364344 - Đại diện pháp luật: Tiêu Chí Bắc

Địa chỉ: Ấp 7, Xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH LIÊM

Mã số thuế: 6300363171 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Liêm

Địa chỉ: Ấp 12, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI BẢO TÍN

Mã số thuế: 6300363044 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Quốc Dương

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HÒA BÌNH PETRO

Mã số thuế: 6300363012 - Đại diện pháp luật: Phan Thị Xiếu

Địa chỉ: Ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MTV HÙNG CẦN THƠ

Mã số thuế: 6300362731 - Đại diện pháp luật: Ninh Quốc Hoàn

Địa chỉ: Ấp 8, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH NUÔI TRỒNG THUỶ SẢN ANH DUY

Mã số thuế: 6300362548 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Đồi

Địa chỉ: số 22 ấp 12, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH NIỀM MY

Mã số thuế: 6300361720 - Đại diện pháp luật: Trần Minh Nìm

Địa chỉ: Ấp 5, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH TG GIANG NGỌC PHÁT

Mã số thuế: 6300360773 - Đại diện pháp luật: Lê Hiền Thoại

Địa chỉ: số 54 ấp 2, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TƯ VẤN 89

Mã số thuế: 6300360646 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tiến

Địa chỉ: Số 68, Ấp 8, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH KIẾN TRÚC - XÂY DỰNG THIÊN PHÚC

Mã số thuế: 6300359898 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hà Ni

Địa chỉ: Số 185, ấp 6, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MTV BÁCH VIỆT

Mã số thuế: 6300359880 - Đại diện pháp luật: Trần Mỹ Yến

Địa chỉ: ấp 7, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ AQUA JAPAN

Mã số thuế: 6300359739 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Sỹ

Địa chỉ: ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐẠI KIM PHÁT

Mã số thuế: 6300359111 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Phúc

Địa chỉ: ấp 5, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH BẢO NGỌC HG

Mã số thuế: 6300359129 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lâm

Địa chỉ: ấp 7, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU THÙY LINH

Mã số thuế: 6300358943 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thùy Linh

Địa chỉ: ấp 9, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH TNHH TRƯỜNG PHÚ HG

Mã số thuế: 6300358453 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khải

Địa chỉ: ấp 6, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI & DỊCH VỤ CÔNG LÃM

Mã số thuế: 6300358252 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tú Em

Địa chỉ: ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MTV XĂNG DẦU DƯƠNG PHƯƠNG

Mã số thuế: 6300357788 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Dương Phương

Địa chỉ: ấp 03, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP DOANH NGHIỆP HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300357241 - Đại diện pháp luật: Võ Tuyết Ngân

Địa chỉ: ấp 2, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MTV HUYỀN TRANG HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300352733 - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Thanh Linh

Địa chỉ: Số 76, chợ Vĩnh Viễn, ấp 11, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH LƯƠN GIỐNG CÔNG NGHỆ CAO MINH TÚ

Mã số thuế: 6300352684 - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Tú

Địa chỉ: ấp 3, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MINH NGỌC

Mã số thuế: 6300352620 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quí

Địa chỉ: Số 163 ấp 7, Xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH VIỄN THÔNG BẢO LONG

Mã số thuế: 6300352187 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đào

Địa chỉ: ấp 05, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH NƯỚC ĐÃ THIÊN NHIÊN MINH TÚ

Mã số thuế: 6300352116 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Phụng

Địa chỉ: ấp 3, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH DV VÀ TM THUẬN PHƯỚC

Mã số thuế: 6300351514 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Luân

Địa chỉ: Tỉnh lộ 930, ấp 3, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH TRUNG TÂM GIÁO DỤC MINH VY

Mã số thuế: 6300351440 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Khởi

Địa chỉ: ấp 01, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG SÔNG HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300350704 - Đại diện pháp luật: Lê Phước Toàn

Địa chỉ: Đường 930B, ấp 2, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY CP MAY QUYẾT TIẾN HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300350493 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Tuyết

Địa chỉ: Số 9 ấp 10, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang