Các doanh nghiệp tại Huyện Long Mỹ
HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THIỆN KHẢ

Mã số thuế: 6300333868 - Đại diện pháp luật: Trần Thiện Khả

Địa chỉ: ấp 4,, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HỒNG TƯƠI

Mã số thuế: 6300333875 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Tươi

Địa chỉ: ấp 4,, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH DELTA GREEN

Mã số thuế: 6300329607 - Đại diện pháp luật: Phạm Minh Vương

Địa chỉ: ấp 5, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH SMART FARM

Mã số thuế: 6300329491 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Dũng

Địa chỉ: ấp 5,, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MTV ONG MẬT HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300327198 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Tú Anh

Địa chỉ: 136 ấp 5,, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG TK

Mã số thuế: 6300326691 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trường Giang

Địa chỉ: Số 76, Chợ Vĩnh Viễn, ấp 11,, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI TẤN HẢI

Mã số thuế: 6300326109 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Hải

Địa chỉ: ấp 02,, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGỌC YẾN

Mã số thuế: 6300325842 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Di

Địa chỉ: Số 187 ấp 2,, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG TRẠI HỮU CƠ HẬU GIANG

Mã số thuế: 6300324493 - Đại diện pháp luật: Phạm Tiến Hoài

Địa chỉ: ấp 11, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ HẢI YẾN

Mã số thuế: 6300323771 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hải

Địa chỉ: ấp 7, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HƯNG 1

Mã số thuế: 6300322048 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Huấn

Địa chỉ: ấp 7,, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN 289

Mã số thuế: 6300321950 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đường

Địa chỉ: số 233 ấp 7, Xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TIỆM VÀNG THANH TOẠI

Mã số thuế: 6300319937 - Đại diện pháp luật: Trần Việt Hùng

Địa chỉ: Chợ Lương Nghĩa, ấp 7,, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

TRƯỜNG TIỂU HỌC THUẬN HƯNG 2

Mã số thuế: 6300319327 - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thanh Phong

Địa chỉ: ấp 10,, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG HOÀNG KIẾM

Mã số thuế: 6300319246 - Đại diện pháp luật: Phạm Hoàng Kiếm

Địa chỉ: Số 20, ấp 5,, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

HTX MÃNG CẦU XIÊM THUẬN HOÀ

Mã số thuế: 6300319214 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Quốc

Địa chỉ: ấp 2, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH VẠN AN TƯỜNG

Mã số thuế: 6300318041 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Tường

Địa chỉ: ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH THƯỜNG MẠI VẬN TẢI XĂNG DẦU VÂN ANH 9

Mã số thuế: 6300318073 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Trường

Địa chỉ: ấp 9, Xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN ÚT KẾT

Mã số thuế: 6300317520 - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Kết

Địa chỉ: Số 50, ấp 3, Thị trấn Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU AGRITECH HÀ LAN

Mã số thuế: 6300316975 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Lọc

Địa chỉ: Số 02, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LÊ QUỐC VIỆT

Mã số thuế: 6300316125 - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Việt

Địa chỉ: ấp 7, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

HTX CHĂN NUÔI QUỐC THIÊN

Mã số thuế: 6300316069 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Dững

Địa chỉ: ấp 5 Thuận Hoà, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG NGỌC GIANG

Mã số thuế: 6300314449 - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Huân

Địa chỉ: Số 358, ấp 2, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TÍN HƯNG

Mã số thuế: 6300314128 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Tố An

Địa chỉ: ấp 10, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HUY TÍN XANH

Mã số thuế: 6300312226 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh

Địa chỉ: ấp 4, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI HƯNG PHÁT

Mã số thuế: 6300309618 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Anh

Địa chỉ: 84, ấp 3, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU LỆ THU

Mã số thuế: 6300309128 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lệ Thu

Địa chỉ: Tỉnh lộ 91/30B, ấp 10, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG TRẦN KHIÊM

Mã số thuế: 6300306751 - Đại diện pháp luật: Trần Quan Duy

Địa chỉ: số 34 ấp 9, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 6300304930 - Đại diện pháp luật: Châu Hồng Phong

Địa chỉ: Kênh Xáng, ấp 5, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang

HG

TRƯỜNG TH XÀ PHIÊN 2

Mã số thuế: 6300304810 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Cường

Địa chỉ: ấp 2, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Hậu Giang