Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Long Mỹ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN NUTRI-THÁI

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN BÓN NUTRI-THÁI - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Mộng
Địa chỉ: Số 407, ấp 7, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV HƯNG PHÚC

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV HƯNG PHÚC - Đại diện pháp luật: Lâm Trần Mộng
Địa chỉ: ấp 5, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TM - DV - XD NGUYỄN BẢY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TM - DV - XD NGUYỄN BẢY - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khâm
Địa chỉ: Số 71/3 ấp 4, Xã Thuận Hòa, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA BÁN VÀNG KIM ANH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MUA BÁN VÀNG KIM ANH - Đại diện pháp luật: Võ Văn Tự
Địa chỉ: ấp 3 xã Lương Tâm, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HỘ - CHI NHÁNH I

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HỘ - CHI NHÁNH I - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hộ
Địa chỉ: Số 54, ấp 6, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HỘ - CHI NHÁNH II

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NGUYỄN HỘ - CHI NHÁNH II - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hộ
Địa chỉ: Số nhà 72, ấp 9, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Luông
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÁT TƯỜNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG CÁT TƯỜNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tâm
Địa chỉ: số 79/11 ấp 11, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: VIỆN KIỂM SÁT NHÂN DÂN HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Kim Xuyến
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Việt
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

THANH TRA HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: THANH TRA HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tạo
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Trịnh Quốc Quí
Địa chỉ: ấp 1, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN LONG MỸ

Mã số thuế: PHÒNG VĂN HOÁ VÀ THÔNG TIN HUYỆN LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Lâm Quốc Hùng
Địa chỉ: ấp 1 Vĩnh Viễn, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

HỢP TÁC XÃ DANH TIẾN

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ DANH TIẾN - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Nho
Địa chỉ: số 107, ấp 7, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG TIẾN LỢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TƯ VẤN XÂY DỰNG TIẾN LỢI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bạn
Địa chỉ: Số 230, ấp 9, Xã Thuận Hưng, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI RUBY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI RUBY - Đại diện pháp luật: Võ Vũ Đức
Địa chỉ: Số 08 ấp 4, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG FP.AGRI

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA NÔNG FP.AGRI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huỳnh Hưng
Địa chỉ: Số 340/6, ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - CHI NHÁNH CƠ PHÁT

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - CHI NHÁNH CƠ PHÁT - Đại diện pháp luật: Thái Hoàng Sến
Địa chỉ: Số 17, ấp 3, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN NGUYỄN KHUYÊN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN NGUYỄN KHUYÊN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Minh Khai
Địa chỉ: ấp 1, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TÔ CHÂU

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬN TẢI TÔ CHÂU - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Trinh
Địa chỉ: Số 278, ấp 7, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ A BIU - CHI NHÁNH LONG MỸ

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ A BIU - CHI NHÁNH LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Số 326, ấp 9, Xã Vĩnh Viễn A, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME KIM PHÁT CHI NHÁNH VIII

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME KIM PHÁT CHI NHÁNH VIII - Đại diện pháp luật: Thái Văn Toàn
Địa chỉ: Số nhà 288, ấp 11, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 147

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN XÂY DỰNG 147 - Đại diện pháp luật: Lê Minh Sang
Địa chỉ: ấp 7, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME GIẢI TRÍ KIỀU PHƯƠNG - CHI NHÁNH HẬU GIANG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME GIẢI TRÍ KIỀU PHƯƠNG - CHI NHÁNH HẬU GIANG - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều
Địa chỉ: Số 370, ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUẤN ĐẠT KIÊN GIANG

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN TUẤN ĐẠT KIÊN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thoại My
Địa chỉ: Số 43, ấp 6, Xã Lương Nghĩa, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG HOÀN THIỆN - Đại diện pháp luật: Trần Gia Huy
Địa chỉ: Đường tỉnh 930, ấp 3, Xã Vĩnh Viễn, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME LÊ QUỐC BẢO - CHI NHÁNH III

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN GAME LÊ QUỐC BẢO - CHI NHÁNH III - Đại diện pháp luật: Lê Quốc Bảo
Địa chỉ: Số nhà 54, ấp 6, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - CHI NHÁNH CƠ PHÁT

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - CHI NHÁNH CƠ PHÁT - Đại diện pháp luật: Thái Hoàng Sến
Địa chỉ: Số nhà 49, ấp 5, Xã Lương Tâm, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ QUỐC HƯNG - CHI NHÁNH LONG MỸ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH  THƯƠNG MẠI  DỊCH VỤ QUỐC HƯNG - CHI NHÁNH LONG MỸ - Đại diện pháp luật: Hà Thị Anh Đào
Địa chỉ: ấp 4, Xã Xà Phiên, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU QUỐC CƯỜNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU QUỐC CƯỜNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường
Địa chỉ: ấp 6, Xã Vĩnh Thuận Đông, Huyện Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang