Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thị Xã Long Mỹ

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGUYễN TRâN - Đại diện pháp luật: Võ Hoàng Bảo
Địa chỉ: Chợ xã Long Phú, ấp Long Hòa 1,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV VậN TảI NGUYễN XáI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV VậN TảI NGUYễN XáI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Xái
Địa chỉ: ấp Tân Bình 1,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN DữNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN NGUYễN DữNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mộng Nghi
Địa chỉ: Khu vực 5,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG QUốC ANH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN XâY DựNG QUốC ANH - Đại diện pháp luật: Thái Kim Châu
Địa chỉ: Số 527, quốc lộ 61B, khu vực 4,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU HIệP PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XăNG DầU HIệP PHú - Đại diện pháp luật: Phan Thị Quỳnh Như
Địa chỉ: Khu vực 4,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Phúc Lâm

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Khách Sạn Phúc Lâm - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hiếu Lâm
Địa chỉ: Số 7, đường Nguyễn Quốc Thanh,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Sx - Tm- Dv Tổng Hợp Thiên Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Sx - Tm- Dv Tổng Hợp Thiên Phúc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thiện Phú
Địa chỉ: Khu vực Long Khánh,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thị Kim Thảo

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thị Kim Thảo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Thảo
Địa chỉ: Số 50D, Nguyễn Huệ,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty CP Chế Biến Lương Thực Hapofood Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty CP Chế Biến Lương Thực Hapofood Việt Nam - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hướng
Địa chỉ: Số 510, khu vực An Hoà,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Lương Thực Mtv Hoàng Gia Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Lương Thực Mtv Hoàng Gia Phát - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Thủy
Địa chỉ: Số 512, khu vực An Hoà,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Điện Tử Viễn Thông Tmt

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Điện Tử Viễn Thông Tmt - Đại diện pháp luật: Võ Thành Mới
Địa chỉ: KDC H&B, khu vực 5,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

C�ng Ty TNHH Mtv X�y D�ng Th��ng M�i D�ch V� Th�nh ��t

Mã số thuế: C�ng Ty TNHH Mtv X�y D�ng Th��ng M�i D�ch V� Th�nh ��t - Đại diện pháp luật: Nguy�n B�o H�
Địa chỉ: ���ng Tr�n H�ng ��o, khu v�c B�nh Th�nh B,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Phân Bón Anh Tuấn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Phân Bón Anh Tuấn - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Lanh
Địa chỉ: Khu vực Thạnh Hiếu,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Chi cục Thuế Thị Xã Long Mỹ

Mã số thuế: Chi cục Thuế Thị Xã Long Mỹ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 72 Trần Hưng Đạo,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thanh Lâm - Chi Nhánh Thanh Lâm 3

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thanh Lâm - Chi Nhánh Thanh Lâm 3 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu vực Long An,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thanh Lâm - Chi Nhánh Thanh Lâm 2

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Trần Thanh Lâm - Chi Nhánh Thanh Lâm 2 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 142, ấp Long Hưng 1,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Bảo Hiểm Xã Hội thị xã Long Mỹ

Mã số thuế: Bảo Hiểm Xã Hội thị xã Long Mỹ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh B,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Phòng Giao Dịch Ngân Hàng CSXH thị xã Long Mỹ

Mã số thuế: Phòng Giao Dịch Ngân Hàng CSXH thị xã Long Mỹ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 142A Đường 30/4 Khu vực 5,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Phòng Tư Pháp thị xã Long Mỹ

Mã số thuế: Phòng Tư Pháp thị xã Long Mỹ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công An thị xã Long Mỹ

Mã số thuế: Công An thị xã Long Mỹ - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu vực Bình Thạnh B,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

ủy Ban Nhân Dân Phường Bình Thạnh

Mã số thuế: ủy Ban Nhân Dân Phường Bình Thạnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Khu vực An Hòa,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Phòng văn hoá và thông tin

Mã số thuế: Phòng văn hoá và thông tin - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1 thị trấn Long Mỹ,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Phòng tài chính kế hoạch

Mã số thuế: Phòng tài chính kế hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1 thị trấn Long Mỹ,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mã số thuế: Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn - Đại diện pháp luật: Phan Văn Biết
Địa chỉ: ấp 1 thị trấn Long Mỹ,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Phòng giáo dục và đào tạo

Mã số thuế: Phòng giáo dục và đào tạo - Đại diện pháp luật: Trần Hoàng Tuấn
Địa chỉ: ấp 2 thị trấn Long Mỹ,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Thành Trung

Mã số thuế: Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn  Thành Trung - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Loan
Địa chỉ: Đường 30/4,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

ủy Ban Nhân Dân Phường Vĩnh Tường

Mã số thuế: ủy Ban Nhân Dân Phường Vĩnh Tường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sang
Địa chỉ: Khu vực Bình Tân,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Cẩm Hồng

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân  Cẩm Hồng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cẩm Hồng
Địa chỉ: Số 15 đường 30/4 khu vực II,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái Nguyên

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thái  Nguyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lương
Địa chỉ: Khu vực 2,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Nhựt

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thanh Nhựt - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Nhựt
Địa chỉ: Khu vực 3,, Thị Xã Long Mỹ, Tỉnh Hậu Giang