Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Vị Thủy

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - Đại diện pháp luật: Thái Hoàng Sến
Địa chỉ: Số nhà 128, ấp 1, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT BỀN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN DỊCH VỤ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VIỆT BỀN - Đại diện pháp luật: Bùi Việt Bền
Địa chỉ: Đường 931B, ấp 4, Xã Vị Bình, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HỒNG NHI CHI NHÁNH 3

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HỒNG NHI CHI NHÁNH 3 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Nhi
Địa chỉ: Số 322/1 ấp Vĩnh Thạnh, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHÁNH 10 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN THẾ HIỂN

Mã số thuế: CHI NHÁNH 10 - DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ NGUYỄN THẾ HIỂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Hiển
Địa chỉ: Số 239, ấp 1, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN THỊNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HAI THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TẤN THỊNH - Đại diện pháp luật: Khưu Tấn Nguyện
Địa chỉ: Đường Nguyễn Văn Tiềm, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HỒNG NHI- CHI NHÁNH 2

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HỒNG NHI- CHI NHÁNH 2 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Nhi
Địa chỉ: Số 09 ấp 6, Xã Vị Thuỷ, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HỒNG NHI- CHI NHÁNH 1

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN LÊ HỒNG NHI- CHI NHÁNH 1 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Nhi
Địa chỉ: Số 136 ấp 5, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV TM - DV ĐạT LAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV TM - DV ĐạT LAM - Đại diện pháp luật: Huỳnh Ngọc Khuê
Địa chỉ: Số 52 ấp Vĩnh Qươí, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN Cơ KHí THôNG THáI

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN  Cơ KHí THôNG THáI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thông
Địa chỉ: Đường Võ Nguyên Giáp, ấp 7, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN GAME GIảI TRí KIềU PHươNG - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN GAME GIảI TRí KIềU PHươNG - CHI NHáNH HậU GIANG - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều
Địa chỉ: Số 27, ấp 2, Xã Vĩnh Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIệP Tư NHâN GAME GIảI TRí KIềU PHươNG - CHI NHáNH HậU GIANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN GAME GIảI TRí KIềU PHươNG - CHI NHáNH HậU GIANG - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều
Địa chỉ: Số 03, ấp 2, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI CầN - THơ

Mã số thuế: CôNG TY TRáCH NHIệM HữU HạN MộT THàNH VIêN XâY DựNG THươNG MạI CầN - THơ - Đại diện pháp luật: Kim Thị Thơ
Địa chỉ: Số 527, ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ QĐB

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ QĐB - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Điền
Địa chỉ: Số 155/44 ấp 9, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ MINH PHáT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG THươNG MạI DịCH Vụ MINH PHáT - Đại diện pháp luật: Hồ Minh Đương
Địa chỉ: Khu dân cư vượt lũ, ấp 1, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI THANH NGọC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ THươNG MạI THANH NGọC - Đại diện pháp luật: Võ Văn Điền
Địa chỉ: Số 02, tỉnh lộ 932, ấp 1, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HUY LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ HUY LợI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Huy
Địa chỉ: ấp 12, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Trung tâm Y Tế huyện Vị Thủy

Mã số thuế: Trung tâm Y Tế huyện Vị Thủy - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thỉnh
Địa chỉ: 06 Nguyễn Huệ, ấp 4, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 6

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 6 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp 8, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đạt Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Đạt Minh - Đại diện pháp luật: Trần Văn Minh
Địa chỉ: Khu tái định cư, ấp 01, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Trí Nhân

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Trí Nhân - Đại diện pháp luật: Mai Thị Liển
Địa chỉ: Số 527, ấp 2, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Vị Thuỷ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Vị Thuỷ - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: ấp 01, Xã Vị Thanh, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngân Thơ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Ngân Thơ - Đại diện pháp luật: Trịnh Kim Long
Địa chỉ: Số 105, ấp 2, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Giải Trí Kiều Phương - Chi Nhánh Hậu Giang

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Giải Trí Kiều Phương - Chi Nhánh Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều
Địa chỉ: Số 98, ấp 4, Xã Vị Thuỷ, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Quốc Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Quốc Phong - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Phong
Địa chỉ: ấp 12, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Giải Trí Kiều Phương

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Giải Trí Kiều Phương - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Kiều
Địa chỉ: ấp 1A, Xã Vị Đông, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại Nam Trung Lập

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thương Mại  Nam Trung Lập - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Số 104 ấp Xuân Thọ, Xã Vĩnh Tường, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thành Thi

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Nguyễn Thành Thi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Thi
Địa chỉ: Số 78, ấp 7, Xã Vĩnh Thuận Tây, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thái Thông

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Thái Thông - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Khánh
Địa chỉ: ấp 12, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện - Viễn Thông Toàn Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Điện - Viễn Thông Toàn Phát - Đại diện pháp luật: Phan Quốc Toàn
Địa chỉ: Số 202, ấp 3, Thị trấn Nàng Mau, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Thành Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Thương Mại Dịch Vụ Thành Phát - Đại diện pháp luật: La Văn Kiệt
Địa chỉ: Số 38 Quốc lộ 61, ấp 8, Xã Vị Trung, Huyện Vị Thủy, Tỉnh Hậu Giang