Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Châu Thành A

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN CHÂU THÀNH A

Mã số thuế: TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN CHÂU THÀNH A - Đại diện pháp luật: Hồ Thanh Trí
Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận A, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ HG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Cẩm Luyến
Địa chỉ: Số 37/45, Quốc lộ 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ HỒNG ANH - CHI NHÁNH CHÂU THÀNH A

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV ĐIỆN TỬ HỒNG ANH - CHI NHÁNH CHÂU THÀNH A - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: Số 139 ấp 3A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG HẬU GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG HẬU GIANG - Đại diện pháp luật: Ngô Kim Khuê
Địa chỉ: ấpm Long An, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG HẬU GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GẠCH KHÔNG NUNG HẬU GIANG - Đại diện pháp luật: Ngô Kim Khuê
Địa chỉ: ấp Long An, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - CHI NHÁNH I

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THÁI HOÀNG SẾN - CHI NHÁNH I - Đại diện pháp luật: Nguyễn Chế Linh
Địa chỉ: Số 601, ấp Nhơn Phú 1, Xã Nhơn nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THIẾT KẾ XÂY DỰNG DỊCH VỤ THƯƠNG MẠI THÀNH CÔNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Khởi
Địa chỉ: Số 305.IB, Đường Bốn Tổng, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHƯƠNG THÀNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Phương
Địa chỉ: 140/46 Thạnh Mỹ A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÀO HOA

Mã số thuế: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI ĐÀO HOA - Đại diện pháp luật: Quách Trường Tạo
Địa chỉ: Số 117, ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU YếN PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DầU YếN PHúC - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hồng Yến
Địa chỉ: Số 19, ấp Trường Hòa, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số nhà 124/135, ấp Tân Phú, Thị Trấn Cái Tắc, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI TạI CHâU THàNH A

Mã số thuế: CHI NHáNH DOANH NGHIệP Tư NHâN TRò CHơI ĐIệN Tử GIảI TRí Mỹ CHI TạI CHâU THàNH A - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Khởi
Địa chỉ: Số 2/430, ấp Nhơn Thuận 1, Xã Nhơn nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV ĐIệN Tử HồNG ANH - CHI NHáNH CHâU THàNH A

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV ĐIệN Tử HồNG ANH - CHI NHáNH CHâU THàNH A - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: ấp 3B, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

CôNG TY TNHH MTV Tư VấN XâY DựNG MAI NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV Tư VấN XâY DựNG MAI NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Bình
Địa chỉ: Số 162A ấp Phú Thạnh, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo- Chi Nhánh 8

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo- Chi Nhánh 8 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Nhơn Lộc, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo- Chi Nhánh 9

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo- Chi Nhánh 9 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Trường Hòa, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Đỗ Văn Quân

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Đỗ Văn Quân - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Quân
Địa chỉ: ấp Nhơn Thuận 1B, Xã Nhơn nghĩa A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Đại Thiên Lộc

Mã số thuế: Công Ty CP Đầu Tư Xây Dựng Thương Mại Đại Thiên Lộc - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khiết
Địa chỉ: Số 118, quốc lộ 1A, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Châu Thành A

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Châu Thành A - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: Đường Chiêm Thành Tấn, Thị trấn Một Ngàn, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 3

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 3 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Trường Hoà A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 7

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 7 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: Số 188, ấp Trường Phước, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 2

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 2 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Thường Hiệp A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 1

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 1 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp 4A, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 5

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 5 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp Trường Thọ A, Xã Trường Long Tây, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 4

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Game Nguyễn Thảo - Chi Nhánh 4 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhỏ
Địa chỉ: ấp 3B, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dầu Khí Rạng Vân

Mã số thuế: Chi Nhánh 5 - Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dầu Khí Rạng Vân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tiến
Địa chỉ: Số 19 ấp Trường Hòa, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Hợp tác xã Nông nghiệp Hiếu Lực

Mã số thuế: Hợp tác xã Nông nghiệp Hiếu Lực - Đại diện pháp luật: Đặng Quốc Lực
Địa chỉ: 48 ấp Trường Hiệp A, Xã Trường Long A, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Châu Thành A

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Điện Tử Hồng Anh - Chi Nhánh Châu Thành A - Đại diện pháp luật: Cao Lê Thiên Thu
Địa chỉ: ấp 2B, Xã Tân Hòa, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Thiên Lộc

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Thương Mại Dịch Vụ Thiên Lộc - Đại diện pháp luật: Huỳnh Minh Đảo
Địa chỉ: Số 341, ấp Láng Hầm A, Thị Trấn Rạch Gòi, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang

Công Ty TNHH De Heus - Chi Nhánh Hậu Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH De Heus - Chi Nhánh Hậu Giang - Đại diện pháp luật: Lê Văn út Lớn
Địa chỉ: Đường số 3 Khu dân cư Tân Phú Thạnh, Giai đoạn 1, Xã Tân Phú Thạnh, Huyện Châu Thành A, Tỉnh Hậu Giang