Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thanh Oai

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TUẤN MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TÀI CHÍNH TUẤN MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kiều
Địa chỉ: Thôn Kim Lâm, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI QUANG HƯNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THƯƠNG MẠI QUANG HƯNG - Đại diện pháp luật: Lê Thị Oanh
Địa chỉ: Sốn hà 39, thôn Thượng Thanh, Xã Thanh Cao, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH SỐ MỘT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VỆ SINH SỐ MỘT - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Minh
Địa chỉ: Thôn Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIẤY TMT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GIẤY TMT - Đại diện pháp luật: Tạ Minh Châu
Địa chỉ: Thôn Quảng Minh, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NHẬT MINH ANH

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI NHẬT MINH ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thu
Địa chỉ: Thôn Trên, làng Thạch Bích, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH HÒA CHUNG VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HÒA CHUNG VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Dư Văn Hòa
Địa chỉ: Thôn Canh Hoạch, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM DỮ LIỆU INTERNET VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN TRUNG TÂM DỮ LIỆU INTERNET VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Mai Danh Hảo
Địa chỉ: Thôn Canh Hoạch, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỨC LỢI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ HỖ TRỢ TÀI CHÍNH ĐỨC LỢI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Chiến
Địa chỉ: Thôn Đàn Viên, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HÙNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT CƠ KHÍ VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC HÙNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Công Hùng
Địa chỉ: Xóm Thượng, thôn Bình Đà, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRIỆU PHONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ TRIỆU PHONG - Đại diện pháp luật: Trần Đình Quynh
Địa chỉ: Thôn áng Phao, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH MINH THÀNH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ KINH DOANH MINH THÀNH - Đại diện pháp luật: Trương Ngọc Lệ
Địa chỉ: Thôn Vân Đồng, Xã Xuân Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TUẤN ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Huy Hoàng
Địa chỉ: Phố Tân Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TÙNG ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ CHÍNH XÁC TÙNG ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tùng
Địa chỉ: Thôn Rùa Thượng, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH MTV MINH ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV MINH ANH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tấn
Địa chỉ: Thôn Quyếch, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÙNG KIÊN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÙNG KIÊN - Đại diện pháp luật: Đào Minh Dũng
Địa chỉ: Thôn Vĩ, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH GIANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI KHÁNH GIANG - Đại diện pháp luật: Trần Hồng Giang
Địa chỉ: Thôn Phú Thọ, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI Lê HUY

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư XâY DựNG Và THươNG MạI Lê HUY - Đại diện pháp luật: Dương Hải Nam
Địa chỉ: Ngã tư Vác, Xã Dân Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN CANADA WINDOWA- VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN CANADA WINDOWA- VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Cường
Địa chỉ: Số nhà 27 ngõ 5, xóm Cầu, thôn Khê Tang, Xã Cự Khê, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG DâN DụNG Và CôNG NGHIệP VINAQUAH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG DâN DụNG Và CôNG NGHIệP VINAQUAH - Đại diện pháp luật: Lâm Tăng Khởi
Địa chỉ: Xóm 8, thôn Đôn Thư, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐàO TạO NGOạI NGữ Tư VấN DU HọC Và PHáT TRIểN NHâN LựC VIệT NHậT- VNTV

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐàO TạO NGOạI NGữ Tư VấN DU HọC Và PHáT TRIểN NHâN LựC VIệT NHậT- VNTV - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Vũ
Địa chỉ: Thôn Phượng Mỹ, Xã Mỹ Hưng, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT Cơ KHí AMC

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN Kỹ THUậT Cơ KHí AMC - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tứ
Địa chỉ: Thôn Dư Dụ 1, Xã Thanh Thùy, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN GIấY Từ CHâU

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN GIấY Từ CHâU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Vinh
Địa chỉ: Đội 2, thôn Từ Châu, Xã Liên Châu, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SơN Và XâY DựNG PHùNG SINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SơN Và XâY DựNG PHùNG SINH - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Phùng
Địa chỉ: Số 549 phố Thanh Lương, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI THế PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI THế PHONG - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Thế
Địa chỉ: Thôn Chợ, Xã Bình Minh, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI BắC Hà

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN XâY DựNG THươNG MạI BắC Hà - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Minh Đức
Địa chỉ: Xóm Cầu Mới, Xã Phương Trung, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XâY DựNG YêN CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SảN XUấT Và XâY DựNG YêN CHâU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Thôn Kim Châu, Xã Kim Thư, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI HOàNG MạNH LINH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư PHáT TRIểN THươNG MạI HOàNG MạNH LINH - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Linh
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Cao Viên, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DươNG THàNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và THươNG MạI DươNG THàNH - Đại diện pháp luật: Phạm Trung Thành
Địa chỉ: Thôn Đa Ngư, Xã Cao Dương, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH SONIK VIệT NAM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH SONIK VIệT NAM - Đại diện pháp luật: Zhuge Xianzhen
Địa chỉ: Cụm Công nghiệp Thanh Oai, Xã Bích Hòa, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN THươNG BINH 27.7 PHươNG NAM Hà NộI

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN THươNG BINH 27.7 PHươNG NAM Hà NộI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Giáp
Địa chỉ: Số 1 phố Tân Xuân, Thị trấn Kim Bài, Huyện Thanh Oai, Thành phố Hà Nội