Các doanh nghiệp tại Huyện Ba Vì
HN

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐĂNG LONG

Mã số thuế: 0109428770 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Long

Địa chỉ: Thôn 5,, Xã Ba Trại, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH LUXY BEAUTY CARE

Mã số thuế: 0109427488 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phương Linh

Địa chỉ: 78 Phú Mỹ,, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH PHÂN BÓN VÀ NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ BA VÌ

Mã số thuế: 0109409344 - Đại diện pháp luật: Cao Đại Hải

Địa chỉ: Thôn Phú Thứ, Xã Khánh Thượng, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH TMDV GREEN STAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109400077 - Đại diện pháp luật: Đỗ Viết Thấu

Địa chỉ: Thôn Liễu Châu,, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

C�NG TY TNHH S�N XU�T V� KINH DOANH H�NG H�P

Mã số thuế: 0109401049 - Đại diện pháp luật: Ph�ng Quang S�n

Địa chỉ: Th�n B�c,, Thị trấn Tây Đằng, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

C�NG TY TNHH X�Y D�NG V� ��U T� TH��NG M�I TR��NG GIANG BV

Mã số thuế: 0109400951 - Đại diện pháp luật: Nguy�n Vi�t Tu�n

Địa chỉ: X�m 1,, Xã Châu Sơn, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH NXT SOLAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109395028 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thu

Địa chỉ: Xóm Đình Giếng, thôn Chu Quyến 3,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH NTT SOLAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109395035 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thắng

Địa chỉ: Thôn Chu Quyến,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐỨC HOÀNG

Mã số thuế: 0109395042 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thu

Địa chỉ: Xóm Đình Giếng, thôn Chu Quyến 3,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO THÀNH VINH

Mã số thuế: 0109395067 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thanh

Địa chỉ: Thôn Chu Quyến,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO HẢI MINH

Mã số thuế: 0109395074 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Thu

Địa chỉ: Xóm Đình Giếng, thôn Chu Quyến 3,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PHƯƠNG ĐÔNG

Mã số thuế: 0109395081 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thắng

Địa chỉ: Thôn Chu Quyến,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO TRUNG THẮNG

Mã số thuế: 0109395099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thắng

Địa chỉ: Thôn Chu Quyến,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO MINH QUANG

Mã số thuế: 0109395109 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Thanh

Địa chỉ: Thôn Chu Quyến,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU THIÊN SƠN

Mã số thuế: 0109391739 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Oai

Địa chỉ: Thôn Đồng Bảng,, Xã Đồng Thái, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI ĐẠI PHONG

Mã số thuế: 0109391707 - Đại diện pháp luật: Kiều Đức Thuần

Địa chỉ: Thôn Tam Mỹ,, Xã Tản Lĩnh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI SẢN XUẤT VK POWER

Mã số thuế: 0109389289 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Thu Phương

Địa chỉ: Thôn Phú Xuyên 3,, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA TẢN VIÊN BA VÌ

Mã số thuế: 0109375656 - Đại diện pháp luật: Phan Sĩ Hùng

Địa chỉ: Thôn Hòa Trung,, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG HOÀNG ĐẠT

Mã số thuế: 0109380582 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Bình

Địa chỉ: thôn Vĩnh Phệ,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH DANH BÌNH SOLAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109380617 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Bình

Địa chỉ: thôn Vĩnh Phệ,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO QUỐC CƯỜNG

Mã số thuế: 0109380624 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Bình

Địa chỉ: thôn Vĩnh Phệ,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG TÂM TÂM VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109380631 - Đại diện pháp luật: Hồ Quỳnh Tâm

Địa chỉ: Thôn Hòa Trung,, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ CÂY XANH TUẤN LIÊN

Mã số thuế: 0109373680 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn

Địa chỉ: Rùa,, Xã Vân Hòa, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO THIÊN MINH

Mã số thuế: 0109359559 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Thiềng

Địa chỉ: xóm Huyện,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ANH KHÔI

Mã số thuế: 0109359573 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Mạnh

Địa chỉ: Thôn Cam Đà,, Xã Cam Thượng, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH BẢO AN SOLAR VIỆT NAM

Mã số thuế: 0109359679 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Thiềng

Địa chỉ: xóm Huyện,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO PHÚC HƯNG

Mã số thuế: 0109359661 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Thiềng

Địa chỉ: xóm Huyện,, Xã Chu Minh, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG THÀNH CÔNG

Mã số thuế: 0109359654 - Đại diện pháp luật: Bùi Phúc Đại

Địa chỉ: Thôn Phú Xuyên 4,, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO QUÝ PHÚC

Mã số thuế: 0109359647 - Đại diện pháp luật: Bùi Phúc Đại

Địa chỉ: Thôn Phú Xuyên 4,, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Hà Nội

HN

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ NĂNG LƯỢNG ĐẠI DŨNG

Mã số thuế: 0109359566 - Đại diện pháp luật: Bùi Phúc Đại

Địa chỉ: Thôn Phú Xuyên 4,, Xã Phú Châu, Huyện Ba Vì, Hà Nội