Các doanh nghiệp tại Thành phố Hà Nội
HN

Mitsubishi Chemical Engineering Corp

Mã số thuế: 0101825247-010 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Lô J3&4 khu công nghiệp Thăng Long,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty Sole Desgin

Mã số thuế: 0104746032-010 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà LOD, 38 Nguyễn Phong Sắc kéo dài,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

CỬA HÀNG VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ SỐ 3

Mã số thuế: 0500232739-003 - Đại diện pháp luật: CH trưởng: Ngô văn Sinh

Địa chỉ: Số 104 Phố Lê lợi, Nguyễn Trãi,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

CIMNET SYSTEMS ASIA PACIFIC LTD

Mã số thuế: 0500570223-003 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phùng Xá,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty Bruce Henderson Architects ( BHA)

Mã số thuế: 0500588157-002 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: LK 60, Khu ĐT Mỗ Lao, P. Văn Mỗ,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty TNHH GLEEDS úc

Mã số thuế: 0500585004-001 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: LK 6D, Khu ĐT Mỗ Lao,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

SMITH INTERNATIONAL INC., SINGAPORE BRANCH

Mã số thuế: 0104996787-016 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: phòng 5, 06 (Bis 2), Hanoi Tower, số 49 Hai Bà Trưng,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

RIV Information Technology Pte Ltd

Mã số thuế: 0104065668-026 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Phòng 1709, tầng 17, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

SAP ASIA PTE LTD

Mã số thuế: 0103771357-016 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 22, tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6, đường Phạm Hùng,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

United Overseas Bank Limited

Mã số thuế: 0102856600-016 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 hàng Vôi,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

China Development Bank Corporation (CDB)

Mã số thuế: 0102856600-015 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 hàng Vôi,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Serviont Global Solutions Pte.Ltd

Mã số thuế: 0102856600-014 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 hàng Vôi,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty BTS Sverige AB

Mã số thuế: 0102852123-076 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty Ericsson Telecommunicazioni SPA

Mã số thuế: 0102852123-075 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty TNHH Ericsson Resource and Competence Center SDN BHD

Mã số thuế: 0102852123-074 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty TNHH dịch vụ triển lãm Adsale

Mã số thuế: 0102852123-073 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty Towertech Safety Management Consulting INC

Mã số thuế: 0102852123-072 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty IS Tools AB

Mã số thuế: 0102852123-071 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty Ascom Network Testing AB

Mã số thuế: 0102852123-070 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty TNHH TNS SIFO AB

Mã số thuế: 0102852123-069 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty TNHH Livingston UK

Mã số thuế: 0102852123-068 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty TNHH Alfa Quality Moving AB

Mã số thuế: 0102852123-067 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty Ernst & Young AB

Mã số thuế: 0102852123-066 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty TNHH Mediabanc (M) SDN BHD

Mã số thuế: 0102852123-065 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty Nippon Ericsson KK (NRJ)

Mã số thuế: 0102852123-064 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty TNHH LM Ericsson Bangladesh

Mã số thuế: 0102852123-063 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty Semcon (Asia Pacific) SDN BHD

Mã số thuế: 0102852123-062 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty HDAP consulting Malaysia SDN BHD

Mã số thuế: 0102852123-061 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty Ericsson AB (Cambodia Branch)

Mã số thuế: 0102852123-060 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội

HN

Công ty Ericsson Telecommunications INC

Mã số thuế: 0102852123-059 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Hà Nội