Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Thành phố Hà Nội

Mitsubishi Chemical Engineering Corp

Mã số thuế: Mitsubishi Chemical Engineering Corp - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Lô J3&4 khu công nghiệp Thăng Long,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty Sole Desgin

Mã số thuế: Công ty Sole Desgin - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 5, toà nhà LOD, 38 Nguyễn Phong Sắc kéo dài,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Cửa hàng vàng bạc đá quý Số 3

Mã số thuế: Cửa hàng vàng bạc đá quý Số 3 - Đại diện pháp luật: CH trưởng: Ngô văn Sinh
Địa chỉ: Số 104 Phố Lê lợi, Nguyễn Trãi,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

CIMNET SYSTEMS ASIA PACIFIC LTD

Mã số thuế: CIMNET SYSTEMS ASIA PACIFIC LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phùng Xá,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty Bruce Henderson Architects ( BHA)

Mã số thuế: Công ty Bruce Henderson Architects ( BHA) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: LK 60, Khu ĐT Mỗ Lao, P. Văn Mỗ,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH GLEEDS úc

Mã số thuế: Công ty TNHH GLEEDS úc - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: LK 6D, Khu ĐT Mỗ Lao,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

SMITH INTERNATIONAL INC., SINGAPORE BRANCH

Mã số thuế: SMITH INTERNATIONAL INC., SINGAPORE BRANCH - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: phòng 5, 06 (Bis 2), Hanoi Tower, số 49 Hai Bà Trưng,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

RIV Information Technology Pte Ltd

Mã số thuế: RIV Information Technology Pte Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Phòng 1709, tầng 17, tòa nhà Keangnam Hanoi Landmark,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

SAP ASIA PTE LTD

Mã số thuế: SAP ASIA PTE LTD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 22, tòa nhà Keangnam Landmark 72, E6, đường Phạm Hùng,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

United Overseas Bank Limited

Mã số thuế: United Overseas Bank Limited - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 hàng Vôi,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

China Development Bank Corporation (CDB)

Mã số thuế: China Development Bank Corporation (CDB) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 hàng Vôi,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Serviont Global Solutions Pte.Ltd

Mã số thuế: Serviont Global Solutions Pte.Ltd - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tháp BIDV, 35 hàng Vôi,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty BTS Sverige AB

Mã số thuế: Công ty BTS Sverige AB - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty Ericsson Telecommunicazioni SPA

Mã số thuế: Công ty Ericsson Telecommunicazioni SPA - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Ericsson Resource and Competence Center SDN BHD

Mã số thuế: Công ty TNHH Ericsson Resource and Competence Center SDN BHD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH dịch vụ triển lãm Adsale

Mã số thuế: Công ty TNHH dịch vụ triển lãm Adsale - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty Towertech Safety Management Consulting INC

Mã số thuế: Công ty Towertech Safety Management Consulting INC - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty IS Tools AB

Mã số thuế: Công ty IS Tools AB - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty Ascom Network Testing AB

Mã số thuế: Công ty Ascom Network Testing AB - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH TNS SIFO AB

Mã số thuế: Công ty TNHH TNS SIFO AB - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Livingston UK

Mã số thuế: Công ty TNHH Livingston UK - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Alfa Quality Moving AB

Mã số thuế: Công ty TNHH Alfa Quality Moving AB - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty Ernst & Young AB

Mã số thuế: Công ty Ernst & Young AB - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH Mediabanc (M) SDN BHD

Mã số thuế: Công ty TNHH Mediabanc (M) SDN BHD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty Nippon Ericsson KK (NRJ)

Mã số thuế: Công ty Nippon Ericsson KK (NRJ) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty TNHH LM Ericsson Bangladesh

Mã số thuế: Công ty TNHH LM Ericsson Bangladesh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty Semcon (Asia Pacific) SDN BHD

Mã số thuế: Công ty Semcon (Asia Pacific) SDN BHD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty HDAP consulting Malaysia SDN BHD

Mã số thuế: Công ty HDAP consulting Malaysia SDN BHD - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty Ericsson AB (Cambodia Branch)

Mã số thuế: Công ty Ericsson AB (Cambodia Branch) - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội

Công ty Ericsson Telecommunications INC

Mã số thuế: Công ty Ericsson Telecommunications INC - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tầng 12 toà nhà Viet Tower, 198B Tây Sơn,, Thành phố Hà Nội, Thành phố Hà Nội