Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Mỹ Đức

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ TÚ PLUS

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀ TÚ PLUS - Đại diện pháp luật: Đào Văn Tú
Địa chỉ: Cầu Dậm, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH CHÙA HƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH CHÙA HƯƠNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sĩ
Địa chỉ: Xóm 8, thôn Yến Vỹ, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

HỢP TÁC XÃ MÂY GIANG ĐAN XUẤT KHẨU SẾN LỢI

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ MÂY GIANG ĐAN XUẤT KHẨU SẾN LỢI - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Lợi
Địa chỉ: Thôn Bèn, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH AN BẢO PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH AN BẢO PHÁT - Đại diện pháp luật: Trần Đức Toàn
Địa chỉ: Thôn Gò Mái, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ MÔI TRƯỜNG ÁNH DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Trần Văn Lễ
Địa chỉ: Thôn Phú Liễn, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI ĐứC PHúC

Mã số thuế: CôNG TY TNHH PHáT TRIểN THươNG MạI ĐứC PHúC - Đại diện pháp luật: Đào Thị Ngọc
Địa chỉ: Đội 6, tổ dân phố Văn Giang, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI Và XâY DựNG PHúC AN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN DịCH Vụ THươNG MạI Và XâY DựNG PHúC AN - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Tuân
Địa chỉ: Thôn Cầu, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH CHUYểN GIAO KTCN LợN RừNG SUốI YếN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH CHUYểN GIAO KTCN LợN RừNG SUốI YếN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sáng
Địa chỉ: Xóm 8, thôn Yến Vĩ, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN NộI THấT THịNH THIêN AN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN NộI THấT THịNH THIêN AN - Đại diện pháp luật: Đinh Văn Thanh
Địa chỉ: Thôn Quýt 3, Xã Tuy Lai, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH VậN TảI NGọC ĐàO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI NGọC ĐàO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Ngọc
Địa chỉ: Thôn 4, Xã Phù Lưu Tế, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DệT MAY NGâN LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DệT MAY NGâN LợI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lợi
Địa chỉ: Đội 9, thôn Thượng, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Vận Tải Quang Minh Hà Nội

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vận Tải Quang Minh Hà Nội - Đại diện pháp luật: Trần Quang Minh
Địa chỉ: Thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Viettechpro Cnc & Laser

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Viettechpro Cnc & Laser - Đại diện pháp luật: Nhữ Thị Bình
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Hội Xá, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Việt Quang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vận Tải Và Xây Dựng Việt Quang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đông
Địa chỉ: Thôn La Đồng, Xã Hợp Tiến, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Hợp Tác Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hợp Tác Đào Tạo Và Dịch Vụ Kế Toán Việt - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Sĩ
Địa chỉ: Ngõ 25 đường Đại Nghĩa, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Foodway

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Foodway - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thông
Địa chỉ: Đội 2, thôn Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Hàn Ngữ Chí Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hàn Ngữ Chí Việt - Đại diện pháp luật: Phan Anh Sơn
Địa chỉ: Xóm Đò, đội 9, Xã Phùng Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Nhật Nam Vina

Mã số thuế: Công Ty TNHH Nhật Nam Vina - Đại diện pháp luật: Đỗ Cát Bách
Địa chỉ: Ngã ba Chợ Lai, thôn Thượng, Xã Xuy Xá, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Vinh Quang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kinh Doanh Thương Mại Dịch Vụ Vinh Quang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hoàng Đạt

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Thương Mại Hoàng Đạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khôi
Địa chỉ: Đội 15, thôn Thọ, Xã Hợp Thanh, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thiết Bị Y Tế Phúc Lâm

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất & Thương Mại Thiết Bị Y Tế Phúc Lâm - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tú
Địa chỉ: Thôn Phúc Lâm, Xã Phúc Lâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nguyễn Khang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Nguyễn Khang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tất Duy
Địa chỉ: Đường Ngang, thôn Bột Xuyên, Xã Bột Xuyên, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Tm&Dv Thế Giới Mới

Mã số thuế: Công Ty TNHH Tm&Dv Thế Giới Mới - Đại diện pháp luật: Bùi Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Tiên Mai, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Thương Mại Và Dịch Vụ Hoàng Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nam
Địa chỉ: Xóm 14, thôn Đục Khê, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển An Phúc

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Và Phát Triển An Phúc - Đại diện pháp luật: Dương Anh Xuất
Địa chỉ: Đội 1, Tế Tiêu, Thị trấn Đại Nghĩa, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Phú Gia

Mã số thuế: Công Ty TNHH Chăm Sóc Sức Khỏe Phú Gia - Đại diện pháp luật: Trần Đình Đặng
Địa chỉ: Xóm 5, thôn Hoành, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Đông Long

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Phát Triển Xây Dựng Đông Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thùy Dung
Địa chỉ: Xóm 15, thôn Tiên Mai, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pnp Việt Nam

Mã số thuế: Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Pnp Việt Nam - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hòa
Địa chỉ: Đội 1, thôn Hà Xá, Xã Đại Hưng, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

C�ng Ty TNHH D�ch V� Truy�n Th�ng T�n Ph�t

Mã số thuế: C�ng Ty TNHH D�ch V� Truy�n Th�ng T�n Ph�t - Đại diện pháp luật: Nguy�n V�n Ho�ng
Địa chỉ: Th�n Y�n V�, Xã Hương Sơn, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Cọc Bê Tông Đồng Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Cọc Bê Tông Đồng Phú - Đại diện pháp luật: Trần Văn Thao
Địa chỉ: Thôn Đồng Mít, Xã Đồng Tâm, Huyện Mỹ Đức, Thành phố Hà Nội