Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thạnh Trị

CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HUỲNH LÊ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DẦU KHÍ HUỲNH LÊ - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Đạt
Địa chỉ: ấp Kiết Nhất B, Xã Lâm Tân, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH VN CAPITAL

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VN CAPITAL - Đại diện pháp luật: Quách Thu Trang
Địa chỉ: Số 58 Văn Ngọc Chính, ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG QUÁCH PHÚC

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỄN THÔNG QUÁCH PHÚC - Đại diện pháp luật: Sơn Thị Minh Hương
Địa chỉ: Thửa đất số 04 Tờ bản đồ số 96, ấp Phú Tân, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH VĨNH ĐỘ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VĨNH ĐỘ - Đại diện pháp luật: Lê Bé Đặng
Địa chỉ: Thửa đất số 184, Tờ bản đồ số 8, ấp Nàng Rền, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VIỆT ÚT

Mã số thuế: VĂN PHÒNG LUẬT SƯ VIỆT ÚT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn út
Địa chỉ: Số 99, ấp Trà Do, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN HOÀNG LONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MTV THỨC ĂN HOÀNG LONG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Vũ Trường
Địa chỉ: ấp 20, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ THANH THÚY - CHI NHÁNH SÓC TRĂNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÒ CHƠI GIẢI TRÍ THANH THÚY - CHI NHÁNH SÓC TRĂNG - Đại diện pháp luật: Bành Văn Nhứt
Địa chỉ: 257, ấp 3, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN THÚY

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOÀN THÚY - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Toàn
Địa chỉ: Số 99 ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THẠNH TRỊ

Mã số thuế: HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THẠNH TRỊ - Đại diện pháp luật: Võ Thanh Liêm
Địa chỉ: ấp Trương Hiền, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

CHI NHÁNH XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC THỦY SẢN HÙNG HƯNG

Mã số thuế: CHI NHÁNH XƯỞNG SẢN XUẤT CÔNG TY TNHH DƯỢC THỦY SẢN HÙNG HƯNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Tân
Địa chỉ: Thửa đất số 6, Tờ bản đồ số 21, ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA PHONG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HÒA PHONG - Đại diện pháp luật: Lâm Thị Phương
Địa chỉ: 90 Văn Ngọc Chính, ấp I, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH HUỲNH LÊ TÍN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HUỲNH LÊ TÍN - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Đạt
Địa chỉ: Thửa đất 629, Tờ bản đồ số 2, ấp Tân Lợi, Xã Thạnh Tân, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ XE

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TƯ XE - Đại diện pháp luật: Trương Văn Bưu
Địa chỉ: Đường tỉnh 940, ấp Trà Do, Xã Lâm Kiết, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

CÔNG TY TNHH HỮU ĐẠT HOÀI

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH HỮU ĐẠT HOÀI - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Đạt
Địa chỉ: ấp 22, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG Nữ TRANG THàNH PHáT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP Tư NHâN VàNG Nữ TRANG THàNH PHáT - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Thành
Địa chỉ: Số 46 Văn Ngọc Chính, ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Giải Trí Hồng Phát

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dịch Vụ Giải Trí Hồng Phát - Đại diện pháp luật: Lý Minh Phát
Địa chỉ: Số 49 Văn Ngọc Chính, ấp 1, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Thị Nhanh

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Dương Thị Nhanh - Đại diện pháp luật: Dương Thị Nhanh
Địa chỉ: Số 137 ấp 13, Xã Châu Hưng, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Máy Vĩnh Huy

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xe Máy Vĩnh Huy - Đại diện pháp luật: Thái Vĩnh Huy
Địa chỉ: Số 12 Quốc Lộ 1A, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Chi Nhánh 16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: Chi Nhánh 16 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nguyện
Địa chỉ: Số 1 ấp 23, Xã Vĩnh Thành, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Chi Nhánh 15 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: Chi Nhánh 15 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 15 ấp Chợ Cũ, Thị Trấn Hưng Lợi, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Chi Nhánh 13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai

Mã số thuế: Chi Nhánh 13 Doanh Nghiệp Tư Nhân Võ Hoàng Mai - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thành
Địa chỉ: Số 150 ấp Mây Dốc, Xã Thạnh Trị, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo

Mã số thuế: Phòng Giáo Dục Và Đào Tạo - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Trung tâm văn hóa thông tin - thể thao

Mã số thuế: Trung tâm văn hóa thông tin - thể thao - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 3 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Phòng Tài Chính - Kế Hoạch

Mã số thuế: Phòng Tài Chính - Kế Hoạch - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1, TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Trường Mầm Non Hoa Hồng

Mã số thuế: Trường Mầm Non Hoa Hồng - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 2, TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động Thương Binh và Xã Hội - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 1 TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật: Lương Quốc Khởi
Địa chỉ: ấp 2,TT Phú Lộc,, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Công ty TNHH Phụ tùng Phát Liền

Mã số thuế: Công ty TNHH Phụ tùng Phát Liền - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: số 245 ấp 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Văn Phong

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xăng Dầu Văn Phong - Đại diện pháp luật: Trần Thị Cúc
Địa chỉ: Thửa đát số 1, bản đồ số 125 ấp Nàng Rền, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng

Công Ty TNHH Phụ Tùng Phát Liền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phụ Tùng Phát Liền - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nguyệt ánh
Địa chỉ: Số 245, ấp 2, Thị trấn Phú Lộc, Huyện Thạnh Trị, Tỉnh Sóc Trăng