Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG TRÌNH VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT TƯ CÔNG TRÌNH VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Bùi Hữu Phú
Địa chỉ: Thôn Hoàng Đông, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ NGUYÊN KHOA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI CƠ KHÍ NGUYÊN KHOA - Đại diện pháp luật: Vương Văn Tuyên
Địa chỉ: Thôn Sảo Thượng, Xã Quang Lãng, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH OPC VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH OPC VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Lê Hữu Phú
Địa chỉ: Thôn Trung Lập, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI TUẤN ĐẠT - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Hải
Địa chỉ: Số nhà 96, tiểu khu Phú Gia, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ESK VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI ESK VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Tạ Mạnh Hùng
Địa chỉ: Tiểu khu Đại Nam, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MẠNH QUANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM MẠNH QUANG - Đại diện pháp luật: Đỗ Xuân Khắc
Địa chỉ: Chợ Bái, Xã Tri Thủy, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT VIỆT - PHÚ XUYÊN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NHẬT VIỆT - PHÚ XUYÊN - Đại diện pháp luật: Lại Quyết Thắng
Địa chỉ: Thôn ứng Hòa, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH VÀ BẢN ĐỒ

Mã số thuế: VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN ĐO ĐẠC ĐỊA CHÍNH VÀ BẢN ĐỒ - Đại diện pháp luật: Trần Phương Huy
Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH PHONG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI THỊNH PHONG - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kiều
Địa chỉ: Thôn Tân Độ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG VIêN VườN CHIM VIệT

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐầU Tư CôNG VIêN VườN CHIM VIệT - Đại diện pháp luật: Trần Nhữ Giáp
Địa chỉ: Thôn Lũng Đê Quai, Xã Quang Lãng, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VIETBEAUTY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và DịCH Vụ VIETBEAUTY - Đại diện pháp luật: Trần Văn Mão
Địa chỉ: Thôn An Khoái, Xã Phúc Tiến, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐàO TạO PHú XUYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIáO DụC ĐàO TạO PHú XUYêN - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lý
Địa chỉ: Tiểu khu Phú Mỹ, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và XâY DựNG QUANG HUY

Mã số thuế: CôNG TY TNHH DịCH Vụ THươNG MạI Và XâY DựNG QUANG HUY - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Kim Cúc
Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quỳnh Mai

Mã số thuế: Công Ty TNHH Đầu Tư Xây Dựng Quỳnh Mai - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thịnh
Địa chỉ: Thôn Phượng Vũ, Xã Phượng Dực, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Nhật Linh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Vận Tải Nhật Linh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Minh
Địa chỉ: Số 126 tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Ngôi Nhà Việt

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Thiết Kế Và Xây Lắp Ngôi Nhà Việt - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Trung
Địa chỉ: Thôn Văn Lãng, Xã Quang Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thủ Công Và Xây Dựng Phú Xuyên - Hà Nội

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thủ Công Và Xây Dựng Phú Xuyên - Hà Nội - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Huyền
Địa chỉ: Thôn Tư Sản, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Nhật Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Phát Triển Sản Xuất Và Thương Mại Nhật Minh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quý
Địa chỉ: Chanh Thôn, Xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Nam Sông Hồng

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Nam Sông Hồng - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Đại
Địa chỉ: Thôn Duyên Trang, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Hợp tác xã nông nghiệp Phú Hồng

Mã số thuế: Hợp tác xã nông nghiệp Phú Hồng - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Tòng
Địa chỉ: Thôn Hoà Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Vận Tải Du Lịch Và Thương Mại Anh Luân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vận Tải Du Lịch Và Thương Mại Anh Luân - Đại diện pháp luật: Khúc Thành Trung
Địa chỉ: Số nhà 10 dãy A1 tiểu khu Đường, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Phú Xuyên

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Và Thương Mại Phú Xuyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Tuyến
Địa chỉ: Xóm 6, thôn Kiều Đông, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Công Nghệ ô Tô Thái Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Dịch Vụ Và Công Nghệ ô Tô Thái Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh
Địa chỉ: Đội 5, thôn Thủy Trú, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Công Thành Lập

Mã số thuế: Công Ty TNHH Công Thành Lập - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Công
Địa chỉ: Thôn Tư Can, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ May Lê Hoàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Và Dịch Vụ  May Lê Hoàng - Đại diện pháp luật: Lại Văn Giang
Địa chỉ: Thôn Đoài, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Dịch Vụ Thể Thao Bảo An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Dịch Vụ Thể Thao Bảo An - Đại diện pháp luật: Đào Duy Dự
Địa chỉ: Xóm 14, thôn Kim Long Thượng, Xã Hoàng Long, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế H77

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Thương Mại Sản Xuất Và Xuất Nhập Khẩu Quốc Tế H77 - Đại diện pháp luật: Ngô Anh Dũng
Địa chỉ: Thôn Giẽ Hạ, Xã Phú Yên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vân Hà

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Vân Hà - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Ngọc Điệp
Địa chỉ: Km41, quốc lộ 1A, Cầu Giẽ Mới, Xã Châu Can, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cầu Đường Bắc Thăng Long

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Xây Dựng Cầu Đường Bắc Thăng Long - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phương
Địa chỉ: Thôn An Cốc, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Viethouse

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kiến Trúc Và Xây Dựng Viethouse - Đại diện pháp luật: Dương Hồng Hiệp
Địa chỉ: Thôn Đồng Vinh, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội