Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phú Xuyên

HTX NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TOÀN THẮNG

Mã số thuế: HTX NÔNG NGHIỆP TỔNG HỢP TOÀN THẮNG - Đại diện pháp luật: Lê Văn Làn
Địa chỉ: Xóm 7 Thôn Lạt Dương, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ XUYÊN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHÚ XUYÊN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Lam
Địa chỉ: Thôn Duyên Trang, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM THỦY

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG LÂM THỦY - Đại diện pháp luật: Trần Thế Lâm
Địa chỉ: Chợ Bóng, thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG GIA SONG PHƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI LONG GIA SONG PHƯƠNG - Đại diện pháp luật: Lương Thị Hoan
Địa chỉ: Đội 3, thôn Chi Chí, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KINH DOANH VÀ THƯƠNG MẠI ĐỨC MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Khương
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Vĩnh Thượng, Xã Khai Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN THĂNG LONG

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI TRƯỜNG SƠN THĂNG LONG - Đại diện pháp luật: Trần Quang Sơn
Địa chỉ: Tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETPAK

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU VIETPAK - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân Vịnh
Địa chỉ: Số 41 xóm Thanh Lịch, tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CỬA TỨ QUÝ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CỬA TỨ QUÝ - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Quý
Địa chỉ: Đội 3, thôn Tri Chỉ, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC MAI

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ VÀ THƯƠNG MẠI NGỌC MAI - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Huệ
Địa chỉ: Thôn Trung, Xã Văn Hoàng, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KNOWLEDGE

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KNOWLEDGE - Đại diện pháp luật: Lê Thị Kim Huyên
Địa chỉ: Thôn Thái Lai, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH TƯ VẤN VÀ THƯƠNG MẠI VIỆT ANH - Đại diện pháp luật: Tào Thị Anh
Địa chỉ: Phố Ga, tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂN TIẾN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI TỔNG HỢP TÂN TIẾN - Đại diện pháp luật: Trần Mạnh Tiến
Địa chỉ: Số nhà 140, tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MÂY TRE NHẬT MINH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MÂY TRE NHẬT MINH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Điển
Địa chỉ: Thôn Lưu Thượng, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHONG LƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI PHONG LƯƠNG - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Phong
Địa chỉ: Số 134 Tiểu khu Phú Thịnh, Thị trấn Phú Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO

Mã số thuế: TRUNG TÂM VĂN HÓA - THÔNG TIN VÀ THỂ THAO - Đại diện pháp luật: Trương Thị Hoa
Địa chỉ: TT Phú Xuyên, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT MỚI

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ KIẾN TRÚC NHÀ VIỆT MỚI - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nhung
Địa chỉ: Xóm 4, thôn Đồng Phố, Xã Tân Dân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH CƯỜNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VẬT LIỆU XÂY DỰNG MINH CƯỜNG - Đại diện pháp luật: Phùng Minh Cường
Địa chỉ: Thôn Văn Minh, Xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG -TGC

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẮP VÀ THƯƠNG MẠI TRƯỜNG GIANG -TGC - Đại diện pháp luật: Chu Hồng Hạnh
Địa chỉ: Thôn Hòa Mỹ, Xã Hồng Minh, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM ĐỨC DƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ TM ĐỨC DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Đặng Văn Hướng
Địa chỉ: Thôn Lưu Xá, Xã Phú Túc, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNH ĐỨC PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN MẠNH ĐỨC PHÁT - Đại diện pháp luật: Lương Kinh Anh
Địa chỉ: Thôn Bối Khê, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG PHƯƠNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI HỒNG PHƯƠNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thiệp
Địa chỉ: Thôn Hòa Khê, Xã Bạch Hạ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾT CẤU HA

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP KẾT CẤU HA - Đại diện pháp luật: Đỗ Thế Anh
Địa chỉ: Thôn Đại Gia, Xã Thụy Phú, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO HÀ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ VẬN TẢI BẢO HÀ - Đại diện pháp luật: Lê Viết Viễn
Địa chỉ: Đội 3, thôn Tri Chỉ, Xã Tri Trung, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH KHÔI NHÀN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH KHÔI NHÀN - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Khôi
Địa chỉ: Đội 8, thôn Thần Quy, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG ẤN

Mã số thuế: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI ĐÔNG ẤN - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Hai
Địa chỉ: Tiểu khu Mỹ Lâm, Thị trấn Phú Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IZDESIGNER

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ IZDESIGNER - Đại diện pháp luật: Lại Văn Đức
Địa chỉ: Thôn Đa Chất, Xã Đại Xuyên, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG TÁCH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG PHƯƠNG TÁCH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phương
Địa chỉ: Thôn Văn Minh, Xã Văn Nhân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH LEDMART

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH LEDMART - Đại diện pháp luật: Nguyễn Bá Trung
Địa chỉ: Thôn Ngọ, Xã Chuyên Mỹ, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NAM ANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH CƠ ĐIỆN LẠNH NAM ANH - Đại diện pháp luật: Đô�Ng Văn Ba
Địa chỉ: Thôn Duyên Yê�t, Xã Hồng Thái, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI WAYOFLIFE VIỆT NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI WAYOFLIFE VIỆT NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Hoàn
Địa chỉ: Thôn Mai Trang, Xã Minh Tân, Huyện Phú Xuyên, Thành phố Hà Nội