Các doanh nghiệp tại Huyện Xín Mần
HG

Trung tâm Y tế dự phòng huyện Xín Mầm

Mã số thuế: 5100262819 - Đại diện pháp luật: Thèn Văn Đức

Địa chỉ: xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Bệnh viện Đa khoa huyện xín Mần

Mã số thuế: 5100262784 - Đại diện pháp luật: Sin Đức Văn

Địa chỉ: xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường phổ thông dân tộc Nội Trú xã Xín Mần

Mã số thuế: 5100262745 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thuỷ

Địa chỉ: xã Xín Mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường trung học cơ sở Tân Thành - Khuôn Lùng

Mã số thuế: 5100262720 - Đại diện pháp luật: Tống Thị Sinh

Địa chỉ: xã Khuôn Lùng,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường mầm non Khuôn Lùng

Mã số thuế: 5100262706 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Minh Thuỷ

Địa chỉ: xã Khuôn Lùng,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường tiểu học Khuôn Lùng

Mã số thuế: 5100262689 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Tài

Địa chỉ: xã Khuôn Lùng,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường tiểu học Cốc Pài

Mã số thuế: 5100262664 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Quyên

Địa chỉ: xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non Hoa Sen

Mã số thuế: 5100262657 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thanh Huyền

Địa chỉ: Tổ 3, Thị trấn Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường trung học cơ sở Cốc Pài

Mã số thuế: 5100262632 - Đại diện pháp luật: Nông Lâm Thanh Triểu

Địa chỉ: xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường trung học cơ sở Bản Ngò

Mã số thuế: 5100262625 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuyết Mai

Địa chỉ: thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường mầm non Bản Ngò

Mã số thuế: 5100262618 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Vân

Địa chỉ: thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường tiểu học Bản Ngò

Mã số thuế: 5100262590 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trịnh

Địa chỉ: Thôn Táo Thượng, xã Bản Ngò,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trung tâm giáo dục thường xuyên Huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100262576 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Vân

Địa chỉ: xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường tiểu học Bản Vẽ xã Nà Chì

Mã số thuế: 5100262551 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Nhượng

Địa chỉ: Xã Nà Chì,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường mầm non xã Nà Trì

Mã số thuế: 5100262216 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mơ

Địa chỉ: xã Nà Trì,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường tiểu học xã Nà Trì

Mã số thuế: 5100262209 - Đại diện pháp luật: Lèng Ngọc Tiện

Địa chỉ: xã Nà Trì,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

TRƯỜNG PHỔ THÔNG DÂN TỘC NỘI TRÚ HUYỆN XÍN MẦN

Mã số thuế: 5100262199 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Xuân

Địa chỉ: xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Nà Trì

Mã số thuế: 5100262181 - Đại diện pháp luật: Ngô Duy Viễn

Địa chỉ: Xã Nà Trì,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Phòng giáo dục và đào tạo

Mã số thuế: 5100262174 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Mạnh Hà

Địa chỉ: xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Cốc Rế

Mã số thuế: 5100258996 - Đại diện pháp luật: Lìu Mìn Sò

Địa chỉ: xã Cốc Rế,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp tác xã Hưng Thành

Mã số thuế: 5100258989 - Đại diện pháp luật: Tống Văn Hưng

Địa chỉ: xã Thèn Phàng,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp tác xã dịch vụ xây dựng nông nghiệp và thương mại tổng hợp Linh Trang

Mã số thuế: 5100252313 - Đại diện pháp luật: Hồ Trọng Danh

Địa chỉ: thôn Làng Thượng, xã Khuôn Lùng,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp tác xã vận tải, dịch vụ, thương mại tổng hợp Vinh Quang

Mã số thuế: 5100252200 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quang

Địa chỉ: Km 26 xã Thèn Phàng,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Gia Long

Mã số thuế: 5100146202 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Lan Dung

Địa chỉ: Thị trấn Cốc Pài, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Nấm dẩn

Mã số thuế: 5100136437 - Đại diện pháp luật: Hạng chỉn Mìn

Địa chỉ: Xã Nấm dẩn,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Chế là

Mã số thuế: 5100136412 - Đại diện pháp luật: Xin chỉn Sài

Địa chỉ: Chế là,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND Thị Trấn Cốc pài

Mã số thuế: 5100136395 - Đại diện pháp luật: Giàng chuẩn Hoà

Địa chỉ: Cốc pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Cốc rế

Mã số thuế: 5100136388 - Đại diện pháp luật: Xin văn Xín

Địa chỉ: Cốc rế,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Thu tà

Mã số thuế: 5100136370 - Đại diện pháp luật: Lù tờ Lìn

Địa chỉ: Thu tà,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Quảng nguyên

Mã số thuế: 5100136356 - Đại diện pháp luật: Mã trọng Tài

Địa chỉ: Quảng nguyên,, Huyện Xín Mần, Hà Giang