Các doanh nghiệp tại Huyện Xín Mần
HG

Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng Tây Bắc

Mã số thuế: 5100247514 - Đại diện pháp luật: Đào Văn Phương

Địa chỉ: Thị trấn Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Công ty trách nhiệm hữu hạn Hà Kiên

Mã số thuế: 5100246493 - Đại diện pháp luật: Phan Văn Thoả

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Đội dịch vụ công cộng và Môi Trường

Mã số thuế: 5100246260 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Dương

Địa chỉ: Tổ 2, Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp tác xã Toán Quy

Mã số thuế: 5100236216 - Đại diện pháp luật: Lục Thị Quy

Địa chỉ: Xã Nà Chì,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp tác xã Thương mại vận tải Tuấn Băng

Mã số thuế: 5100236209 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Tuấn

Địa chỉ: Khu Phố, Xã Nà Trì,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp tác xã Hoàng Như

Mã số thuế: 5100235685 - Đại diện pháp luật: Hoàng Đình Thu

Địa chỉ: Tổ 3 Xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp tổng hợp Ngán Chiên

Mã số thuế: 5100232370 - Đại diện pháp luật: Lù Kháy May

Địa chỉ: Thôn Đông Chứ, Xã Ngán Chiên,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

HTX dịch vụ thương mại chế biến nông sản và vận tải tổng hợp Dũng Thắng

Mã số thuế: 5100231578 - Đại diện pháp luật: Hoàng anh Dũng

Địa chỉ: Tổ 4 Xã Cốc pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp tác xã dịch vụ tổng hợp Thèn Phàng

Mã số thuế: 5100223626 - Đại diện pháp luật: Xin văn Tinh

Địa chỉ: Xã Thèn Phàng, Huyện Xín Mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

HTX DV Nông nghiệp và TMTH Hoàng Hà

Mã số thuế: 5100291231 - Đại diện pháp luật: Tô Xuân Hải

Địa chỉ: xã Nấm Dẩn,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Trung học cơ sở Xín Mần

Mã số thuế: 5100280060 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hà

Địa chỉ: Xín Mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non Xín Mần

Mã số thuế: 5100280014 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hà

Địa chỉ: Xín Mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường phổ thông cơ sở Xín Mần

Mã số thuế: 5100279964 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Hà

Địa chỉ: Xín Mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Tiểu học xã Thu Tà

Mã số thuế: 5100279932 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Xuân trường

Địa chỉ: Xã Thu Tà,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Trung học cơ sở xã Thu Tà

Mã số thuế: 5100279918 - Đại diện pháp luật: Nông Khánh Lịch

Địa chỉ: Xã Thu Tà,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non xã Thu Tà

Mã số thuế: 5100279876 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thu Hương

Địa chỉ: Xã Thu Tà,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường PTDT Bán Trú Tiểu học Chí Cà

Mã số thuế: 5100279770 - Đại diện pháp luật: Mai Khắc Vương

Địa chỉ: Xã Chí Cà,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường PTDT Bán Trú trung học cơ sở Chí Cà

Mã số thuế: 5100279763 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hanh

Địa chỉ: xã Chí Cà,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mần non Chí Cà

Mã số thuế: 5100279756 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nhung

Địa chỉ: xã Chí Cà,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường trung học cơ sở Bản Díu

Mã số thuế: 5100279749 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng

Địa chỉ: Xã Bản Díu,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường tiểu học Bản Díu

Mã số thuế: 5100279731 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hùng

Địa chỉ: Xã Bản Díu,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non Bản Díu

Mã số thuế: 5100279724 - Đại diện pháp luật: Vương Thị Hương

Địa chỉ: Xã Bản Díu,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường PT Dân Tộc Bán Trú Tiểu học Quảng Nguyên

Mã số thuế: 5100279717 - Đại diện pháp luật: Hoàng Xuân Đoàn

Địa chỉ: Xã Quảng Nguyên,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Trung học cơ sở xã Cốc Rế

Mã số thuế: 5100279682 - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Dương

Địa chỉ: Xã Cốc Rế,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Tiểu học Tả Nhìu

Mã số thuế: 5100279675 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Hưng

Địa chỉ: Xã Tả Nhìu,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Trung học cơ sở Tả Nhìu

Mã số thuế: 5100279668 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Khánh

Địa chỉ: Xã Tả Nhìu,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non Tả Nhìu

Mã số thuế: 5100279650 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Địa chỉ: Xã Tả Nhìu,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Viện Kiểm sát nhân dân huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100279643 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hội Nông dân huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100279636 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tổ 2, xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Huyện uỷ huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100279629 - Đại diện pháp luật: Bùi Tiến Lịch

Địa chỉ: Xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang