Các doanh nghiệp tại Huyện Hoàng Su Phì
HG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ DU LỊCH TÂY CÔN LĨNH

Mã số thuế: 5100483078 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoa

Địa chỉ: Tổ 5,, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN HÀ AN TRÀ

Mã số thuế: 5100480895 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Cúc

Địa chỉ: Thôn Tân Tiến 2,, Xã Tân Tiến, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN CHÈ CỔ THỤ VIỆT NAM

Mã số thuế: 5100480743 - Đại diện pháp luật: Lý Mùi Mương

Địa chỉ: Thôn Làng Giang, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY TNHH 1TV MINH QUÂN

Mã số thuế: 5100480729 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thành Long

Địa chỉ: Khu 3,, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY TNHH HÂN GIANG 2

Mã số thuế: 5100480630 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Giang

Địa chỉ: Tổ 2,, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY CỔ PHẦN SU PHÌ WELLNESS RETREAT

Mã số thuế: 5100479360 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hảo

Địa chỉ: Thôn Hô Sán,, Xã Hồ Thầu, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY TNHH ĐỒ GỖ MỸ NGHỆ CAO CẤP PHONG THỦY HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100477042 - Đại diện pháp luật: Vương Văn Thương

Địa chỉ: Thôn 10,, Xã Nậm Dịch, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT CHẾ BIẾN CHÈ VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP TOẢN PHƯƠNG

Mã số thuế: 5100476271 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Toản

Địa chỉ: Thôn khu Trù Sán,, Xã Túng Sán, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

ĐỒN BIÊN PHÒNG THÀNG TÍN

Mã số thuế: 5100475398 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cường

Địa chỉ: Xã Thàng Tín,, Xã Thàng Tín, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU HÀ TUYÊN

Mã số thuế: 5100471259 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Phong

Địa chỉ: Tổ 6, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT NÔNG LÂM NGHIỆP ANH KHÔI

Mã số thuế: 5100468111 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ: Thôn Bản péo, Xã Bản Péo, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG ĐỨC THÀNH

Mã số thuế: 5100467742 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thể

Địa chỉ: Tầng 2, số nhà 24, tổ 4, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG VIỆT DŨNG

Mã số thuế: 5100467767 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Thể

Địa chỉ: Tầng 1, số nhà 24, tổ 4, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂY CÔN LĨNH

Mã số thuế: 5100461532 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Huyền

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN TẢ QUAN 1

Mã số thuế: 5100459501 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhàn

Địa chỉ: Thôn Tả Hồ Piên,, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG 219

Mã số thuế: 5100456130 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vinh

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY TNHH NAM KHÔI HÀ GIANG

Mã số thuế: 5100452129 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Nam

Địa chỉ: Tổ 5, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ LÊ KIÊN - HG

Mã số thuế: 5100451277 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Quyết

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN SƠN NỘI HG TẠI HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443692-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hùng

Địa chỉ: Khu chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TỔNG HỢP XÃ NẬM TY

Mã số thuế: 5100447802 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hà

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH CHIÊU LẦU THI

Mã số thuế: 5100447792 - Đại diện pháp luật: Chu Việt Bắc

Địa chỉ: Khu 3, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

HỢP TÁC XÃ SẢN XUẤT, DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP THÔN CÓC CỌC XÃ SÁN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100446164 - Đại diện pháp luật: Lù Ngọc Ngương

Địa chỉ: Thôn Cóc Cọc, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN THỊNH HIẾU - HG

Mã số thuế: 5100445523 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Thịnh

Địa chỉ: Thôn Khu Chợ, Xã Thông Nguyên, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ HUYỆN HOÀNG SU PHÌ

Mã số thuế: 5100443484 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Hoàn

Địa chỉ: thị trấn Vinh Quang, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ SẢN SẢ HỒ

Mã số thuế: 5100442427 - Đại diện pháp luật: Sin Văn Kim

Địa chỉ: Thôn Hạ A, Xã Sán Xả Hồ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

Hợp tác xã thương mại dịch vụ nông lâm nghiệp Chiến Phố

Mã số thuế: 5100441906 - Đại diện pháp luật: Nùng Văn Tức

Địa chỉ: Chiến Phố Thượng, Xã Chiến Phố, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

Ban quản lý chương trình giảm nghèo dựa trên phát triển hàng hóa (CPRP) xã Pờ Ly Ngài

Mã số thuế: 5100439618 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Tiến

Địa chỉ: Thôn Chàng Chảy, Xã Pờ Ly Ngài, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

Trung tâm giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: 5100439512 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sướng

Địa chỉ: Tổ 2, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

HợP TáC Xã CHăN NUôI Và CUNG ứNG DịCH Vụ THú Y, CON GIốNG HOàNG SU PHì

Mã số thuế: 5100439054 - Đại diện pháp luật: Lù Sào Chấn

Địa chỉ: Tổ 3, TT Vinh Quang, Thị trấn Vinh Quang, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang

HG

HợP TáC Xã THU MUA, NUôI TRồNG, CHế BIếN CâY THUốC NAM Xã NậM TY

Mã số thuế: 5100439008 - Đại diện pháp luật: Phàn Giào Chìu

Địa chỉ: Thôn Nậm Ty, Xã Nậm Tỵ, Huyện Hoàng Su Phì, Hà Giang