Các doanh nghiệp tại Huyện Xín Mần
HG

Trường PTDTBT Tiểu Học Nàn Ma

Mã số thuế: 5100429377 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Tuyên

Địa chỉ: Xã Nàn Ma, Xã Nàn Ma, Huyện Xín Mần, Hà Giang