Các doanh nghiệp tại Huyện Xín Mần
HG

Đội Quản lý thị trường số 05

Mã số thuế: 5100279611 - Đại diện pháp luật: Vũ Văn Minh

Địa chỉ: Xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Thanh tra huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100279604 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Máy

Địa chỉ: Xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Trung học cơ sở Ngán chiên

Mã số thuế: 5100279594 - Đại diện pháp luật: Đỗ Minh Dương

Địa chỉ: Xã Ngán Chiên,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non Ngán Chiên

Mã số thuế: 5100279587 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Nhài

Địa chỉ: Xã Ngán Chiên,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường tiểu học Ngán Chiên

Mã số thuế: 5100279562 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Thịnh

Địa chỉ: Xã Ngán Chiên,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Uỷ Ban mặt trận Tổ quốc huyện Xín mần

Mã số thuế: 5100279555 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Tổ 2, xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non xã Chế Là

Mã số thuế: 5100279548 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Duyên

Địa chỉ: xã Chế Là,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Tiểu học xã Chế Là

Mã số thuế: 5100279530 - Đại diện pháp luật: Ngô Trung Giang

Địa chỉ: Xã Chế là,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Trung học cơ sở xã Chế Là

Mã số thuế: 5100279523 - Đại diện pháp luật: Nguyễn văn Hào

Địa chỉ: Xã Chế là,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non Cốc Rế

Mã số thuế: 5100279516 - Đại diện pháp luật: Lê Thị Huệ

Địa chỉ: Xã Cốc Rế,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Phổ Thông Dân Tộc bán Trú Trung học cơ sở Pà Vầy Sủ

Mã số thuế: 5100279509 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Cường

Địa chỉ: Pà Vầy Sủ,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non Pà Vầy Sủ

Mã số thuế: 5100279499 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Cường

Địa chỉ: Pà Vầy Sủ,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Trung học cơ sở xã Quảng Nguyên

Mã số thuế: 5100279481 - Đại diện pháp luật: Mai Văn Chương

Địa chỉ: Xã Quảng Nguyên,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non xã Quảng Nguyên

Mã số thuế: 5100279474 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Hương

Địa chỉ: Xã Quảng Nguyên,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Tiểu học xã Cốc Rế

Mã số thuế: 5100279428 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Cường

Địa chỉ: Xã Cốc Rế,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Tuấn Quyên

Mã số thuế: 5100273507 - Đại diện pháp luật: Vũ Ngọc Quang

Địa chỉ: Thị trấn Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trung tâm Cấp thoát nước huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100270753 - Đại diện pháp luật: Lù Văn Thanh

Địa chỉ: Tổ 3, Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Công ty cổ phần tư vấn thiết kế Hoàng Dũng

Mã số thuế: 5100267782 - Đại diện pháp luật: Phan Phi Hùng

Địa chỉ: Tổ 4, thị trấn Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường PTCS Pà Vầy Sủ

Mã số thuế: 5100267750 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tấn Cường

Địa chỉ: xã Pà Vầy Sủ,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Tiểu học Trung Thịnh

Mã số thuế: 5100267743 - Đại diện pháp luật: Mỵ Văn Dục

Địa chỉ: xã Trung Thịnh,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường Mầm non Trung Thịnh

Mã số thuế: 5100267711 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thuỷ

Địa chỉ: xã Trung Thịnh,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trường THCS Trung Thịnh

Mã số thuế: 5100267704 - Đại diện pháp luật: Tô Quang Trọng

Địa chỉ: xã Trung Thịnh,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Huyện Đoàn Xín Mần

Mã số thuế: 5100263481 - Đại diện pháp luật: Lý Đức Toàn

Địa chỉ: Tổ 2, xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hội cựu chiến binh huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100263474 - Đại diện pháp luật: Sin Văn Sín

Địa chỉ: Tổ 2 xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện xín mần

Mã số thuế: 5100263467 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Chinh

Địa chỉ: Xã Cốc Pài, huyện Xín Mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hội liên hiệp phụ nữ huyện Xín mần

Mã số thuế: 5100263435 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thuyết

Địa chỉ: Tổ 2 xã cốc pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hạt kiểm lâm Xín Mần

Mã số thuế: 5100262939 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hiệp

Địa chỉ: Tổ 1, xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Toà án nhân dân huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100262914 - Đại diện pháp luật: Lù Quang Minh

Địa chỉ: xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Bảo hiểm xã hội huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100262897 - Đại diện pháp luật: Cháng Kháy Sấn

Địa chỉ: xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Phòng Y tế huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100262833 - Đại diện pháp luật: Lù Mìn Sáng

Địa chỉ: xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang