Các doanh nghiệp tại Huyện Xín Mần
HG

UBND xã Nà trì

Mã số thuế: 5100136349 - Đại diện pháp luật: Hoàng xuân Cưởi

Địa chỉ: Nà trì,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Khuôn lùng

Mã số thuế: 5100136317 - Đại diện pháp luật: Hoàng trung nhật

Địa chỉ: Xã Khuôn lùng,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Nà sỉn

Mã số thuế: 5100136282 - Đại diện pháp luật: Long văn Tiến

Địa chỉ: Xã nà sỉn,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Xín mần

Mã số thuế: 5100136275 - Đại diện pháp luật: Vàng lao Khún

Địa chỉ: Xín mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Ngán chiên

Mã số thuế: 5100136268 - Đại diện pháp luật: Sớ văn Sinh

Địa chỉ: Xã Ngán chiên,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Trung thịnh

Mã số thuế: 5100136250 - Đại diện pháp luật: Thèn đức Thanh

Địa chỉ: Xã Trung thịnh,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Bản díu

Mã số thuế: 5100136243 - Đại diện pháp luật: Lù diu Dỉ

Địa chỉ: Xã Bản díu,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Thèn phàng

Mã số thuế: 5100136236 - Đại diện pháp luật: Xuân thìn Sáng

Địa chỉ: Xã Thèn phàng,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trạm bảo vệ thực vật Xín mần

Mã số thuế: 5100136229 - Đại diện pháp luật: Lâm thị Thanh

Địa chỉ: Huyện Xín mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Phòng Tài nguyên - Môi trường Xín mần

Mã số thuế: 5100136211 - Đại diện pháp luật: Phan hồng Khai

Địa chỉ: Huyện Xín mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Chi cục thi hành án dân sự huyện Xín Mần

Mã số thuế: 5100136204 - Đại diện pháp luật: Hoàng văn Nhân

Địa chỉ: Cốc pài XM,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Công an huyện Xín mần

Mã số thuế: 5100136194 - Đại diện pháp luật: Trần văn vượng

Địa chỉ: Cốc pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Phòng tư pháp Xín mần

Mã số thuế: 5100136187 - Đại diện pháp luật: Tải văn Bình

Địa chỉ: Cốc pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trạm thú y Xín mần

Mã số thuế: 5100136162 - Đại diện pháp luật: Nguyễn ngọc Duy

Địa chỉ: Huyện Xín mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Trung tâm Y tế Xín mần

Mã số thuế: 5100136155 - Đại diện pháp luật: Chẩn đức Mìn

Địa chỉ: Trung tâm Y tế Xín mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Chí cà

Mã số thuế: 5100136148 - Đại diện pháp luật: Vương xuân Khương

Địa chỉ: UBND xã Chí cà,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Bản ngò

Mã số thuế: 5100136130 - Đại diện pháp luật: Vương xuân Dỷ

Địa chỉ: UBND xã Bản ngò,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Pà vầy Sủ

Mã số thuế: 5100136123 - Đại diện pháp luật: Lò quáng Dèn

Địa chỉ: UBND xã Pà vầy Sủ,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Tả nhìu

Mã số thuế: 5100136116 - Đại diện pháp luật: Cháng kháy Sò

Địa chỉ: UBND xã Tả nhìu,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

UBND xã Nàn ma

Mã số thuế: 5100136109 - Đại diện pháp luật: Sin thìn Tiến

Địa chỉ: UBND xã Nàn ma,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hạt 4 Giao thông Xín mần

Mã số thuế: 5100136099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn bảo Kiêm

Địa chỉ: Huyện Xín mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Bộ phận thương mại Xín mần

Mã số thuế: 5100136081 - Đại diện pháp luật:

Địa chỉ: Huyện Xín mần,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xí Nghiệp Xây Lắp Hoàng Long

Mã số thuế: 5100108937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Khắc Sinh

Địa chỉ: Tổ 4, Thị trấn Cốc Pài, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Công Ty Cổ Phần Someco Hà Giang

Mã số thuế: 5100199853 - Đại diện pháp luật: Vũ Anh Đoàn.

Địa chỉ: Thôn Nậm Choong, Xã Quảng Nguyên, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp Tác Xã Hoa Phượng

Mã số thuế: 5100181045 - Đại diện pháp luật: Bùi Văn May

Địa chỉ: Xã Nà Chì,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

HTX Sản Xuất Cây Con Giống - Dịch Vụ Thương Mại Tiêu Thụ Sản Phẩm NLN Tiến Mây

Mã số thuế: 5100180997 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Tiến

Địa chỉ: Thôn Cóc Soọc xã Thèn Phàng,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

HTX SX Dịch Vụ , Chế Biến và Tiêu Thụ Sản Phẩm NLN Hưng Ngọc

Mã số thuế: 5100179695 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Hưng

Địa chỉ: Tổ 2 xã Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Hợp tác xã Khởi Phượng

Mã số thuế: 5100178109 - Đại diện pháp luật: Trương quang Khởi

Địa chỉ: Tổ 2 cốc pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

HTX vận tải & Dịch vụ thương mại Huyền An

Mã số thuế: 5100178099 - Đại diện pháp luật: Nguyễn tháp Huyền

Địa chỉ: Tổ 1 xã cốc pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang

HG

Cửa hàng thương mại Xín Mần

Mã số thuế: 5100174520 - Đại diện pháp luật: Sin Đức Vần

Địa chỉ: Tổ, Cốc Pài,, Huyện Xín Mần, Hà Giang