Các doanh nghiệp tại Huyện Bắc Mê
HG

HỢP TÁC XÃ CHĂN NUÔI QUANG KHẢI

Mã số thuế: 5100487675 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Quang

Địa chỉ: Thôn Kim Thạch,, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HỢP TÁC XÃ THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP ĐỨC ANH

Mã số thuế: 5100483173 - Đại diện pháp luật: Nùng Thị Hiền

Địa chỉ: Thôn Khâu Nhòa,, Xã Giáp Trung, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HỢP TÁC XÃ DƯỢC LIỆU KHỞI LÂM

Mã số thuế: 5100477282 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hiên

Địa chỉ: Tổ 3,, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100466837 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hà

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI CỦA CƠ QUAN THUẾ - CCT HUYỆN BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100466844 - Đại diện pháp luật: Phạm Thanh Hà

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HTX DƯỢC LIỆU THÔN PHIÊNG LUÔNG

Mã số thuế: 5100464149 - Đại diện pháp luật: Bàn Hữu Đức

Địa chỉ: Thôn Đồn Điền, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

NHÀ KHÁCH SÔNG GÂM

Mã số thuế: 5100309231 - Đại diện pháp luật: Nhà khách sông gâm

Địa chỉ: Thị trấn Yên phú,, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHÁT BẮC MÊ

Mã số thuế: 5100451220 - Đại diện pháp luật: Lã Văn Du

Địa chỉ: Bản Loòng, Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HTX DỊCH VỤ NLN TỔNG HỢP TRUNG HIẾU

Mã số thuế: 5100447979 - Đại diện pháp luật: Ban Văn Hình

Địa chỉ: Thôn Tả Luồng, Xã Thượng Tân, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HTX THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP XÃ ĐƯỜNG HỒNG

Mã số thuế: 5100446051 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Quyền

Địa chỉ: Thôn Khuổi Hon, Xã Đường Hồng, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HTX THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP XÃ YÊN PHONG

Mã số thuế: 5100446044 - Đại diện pháp luật: Phàn Văn An

Địa chỉ: Thôn Thanh Tâm, Xã Yên Phong, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HTX THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP XÃ THƯỢNG TÂN

Mã số thuế: 5100446037 - Đại diện pháp luật: Giàng A Niêu

Địa chỉ: Thôn Nà Lại, Xã Minh Sơn, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HTX THANH NIÊN KHỞI NGHIỆP XÃ MINH NGỌC

Mã số thuế: 5100446012 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tiến Thích

Địa chỉ: Thôn Lùng Xuôi, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HỢP TÁC XÃ THÔN NÀ XÁ

Mã số thuế: 5100443759 - Đại diện pháp luật: Lô Văn Thái

Địa chỉ: Thôn Nà Xá, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP THÔN BẢN ĐUỐC

Mã số thuế: 5100443678 - Đại diện pháp luật: NôNG VăN QUY

Địa chỉ: Thôn Bản Đuốc, Xã Yên Phong, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HTX DỊCH VỤ NÔNG, LÂM NGHIỆP TỔNG HỢP QUÂN TRANG

Mã số thuế: 5100443438 - Đại diện pháp luật: Bồn Văn Thạch

Địa chỉ: Thôn Khuổi Hon, Xã Đường Hồng, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN BẢO LÂM BM

Mã số thuế: 5100442635 - Đại diện pháp luật: Nông Quốc Bảo

Địa chỉ: Thôn Khâu Nhòa, Xã Giáp Trung, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HTX Dịch vụ nông lâm nghiệp tổng hợp Ngọc Sơn

Mã số thuế: 5100441656 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Sáu

Địa chỉ: Thôn Nà Lá, Xã Minh Ngọc, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HTX dịch vụ nông, lâm nghiệp - trồng và chiết xuất tinh dầu hôi xã Đường âm

Mã số thuế: 5100441448 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Tủng

Địa chỉ: Thôn Nà Nôm, Xã Đường âm, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

HTX DV NLN tổng hợp Thiên ân

Mã số thuế: 5100441416 - Đại diện pháp luật: Bế Văn Minh

Địa chỉ: Thôn Bản Túm, Xã Yên Cường, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

Bộ phận cấp hóa đơn lẻ

Mã số thuế: 5100439872 - Đại diện pháp luật: Bộ phận cấp lẻ hóa đơn phát si

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

Trước bạ + Thu khác

Mã số thuế: 5100439897 - Đại diện pháp luật: Thu trước bạ + thu khác

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

Trung tâm giáo dục thường xuyên

Mã số thuế: 5100301401 - Đại diện pháp luật: Hà Trọng Tuấn

Địa chỉ: xã Yên Phú,, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

Trung tâm bồi dưỡng chính Trị

Mã số thuế: 5100301426 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh Thảo

Địa chỉ: xã Yên Phú,, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

Phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn

Mã số thuế: 5100301553 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Giang Nam (phó phòng)

Địa chỉ: xã Yên Phú,, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

Trường Tiểu Học Trần Quốc Toản

Mã số thuế: 5100266884 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hiền

Địa chỉ: Xã Yên Phú,, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Hoàng Kim 868

Mã số thuế: 5100438075 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn

Địa chỉ: Đường Nguyễn Lương Bằng, tổ 3, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

Tòa án nhân dân Huyện Bắc Mê

Mã số thuế: 5100438036 - Đại diện pháp luật: Phạm Hùng Thắng

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Một Thành Viên Ngọc Hòa Hà Giang

Mã số thuế: 5100437995 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấn

Địa chỉ: Thôn Nà Nèn, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang

HG

PHòNG DâN TộC HUYệN BắC Mê

Mã số thuế: 5100437794 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Nghiệp

Địa chỉ: Tổ 1, Thị trấn Yên Phú, Huyện Bắc Mê, Hà Giang