Các doanh nghiệp tại Huyện Bạch Thông - Trang 3

BK

TRƯỜNG MẦM NON CẨM GIÀNG

Mã số thuế: 4700241079 - Đại diện pháp luật: Cà Thị Thiềm

Địa chỉ: Thôn Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ CẨM GIÀNG

Mã số thuế: 4700241061 - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Bẩy

Địa chỉ: Thôn Đầu Cầu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ SỸ BÌNH

Mã số thuế: 4700241054 - Đại diện pháp luật: Nông Viết Cầm

Địa chỉ: Lọ Cặp, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON SỸ BÌNH

Mã số thuế: 4700241047 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thủy

Địa chỉ: Lọ Cặp, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON QUÂN BÌNH

Mã số thuế: 4700241022 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bông

Địa chỉ: Thái Bình, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON NGUYÊN PHÚC

Mã số thuế: 4700240999 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Yêm

Địa chỉ: Thôn Quăn, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYÊN PHÚC

Mã số thuế: 4700240981 - Đại diện pháp luật: Lường THị Hà

Địa chỉ: Thôn Quăn, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC LỤC BÌNH

Mã số thuế: 4700240974 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Nhung

Địa chỉ: Bắc Lanh Chang, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON LỤC BÌNH

Mã số thuế: 4700240967 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Thạch

Địa chỉ: Thôn Bắc Lanh Chang, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON VŨ MUỘN

Mã số thuế: 4700240942 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Huệ

Địa chỉ: Xóm Tân Lập, Xã Vũ Muộn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ VŨ MUỘN

Mã số thuế: 4700240928 - Đại diện pháp luật: Mông Thị Hạnh

Địa chỉ: Tân Lập, Xã Vũ Muộn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ CAO SƠN

Mã số thuế: 4700240910 - Đại diện pháp luật: Đinh Như Moong

Địa chỉ: Khau Cà, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON CAO SƠN

Mã số thuế: 4700240903 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Son

Địa chỉ: Xóm Khau Cá, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON TÂN TIẾN

Mã số thuế: 4700240886 - Đại diện pháp luật: HOàNG THị NGọC

Địa chỉ: Xóm Còi Mò, Xã Tân Tú, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC TÚ TRĨ

Mã số thuế: 4700240879 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Tơ

Địa chỉ: Bản Mới, Xã Tân Tú, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON TÚ TRĨ

Mã số thuế: 4700240861 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phượng

Địa chỉ: Xóm Nà Lầu, Xã Tân Tú, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON VI HƯƠNG

Mã số thuế: 4700240854 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Nga

Địa chỉ: Xóm Nà Pái, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC VI HƯƠNG

Mã số thuế: 4700240847 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Vương

Địa chỉ: Nà Chá, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ VI HƯƠNG

Mã số thuế: 4700240822 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Lĩnh

Địa chỉ: Xóm Nà Chá, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÂN BÌNH

Mã số thuế: 4700240815 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bắc

Địa chỉ: Thái Bình, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ HÀ VỊ

Mã số thuế: 4700240808 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Anh

Địa chỉ: Pá Yếu, Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC HÀ VỊ

Mã số thuế: 4700240798 - Đại diện pháp luật: Hà Quang Trung

Địa chỉ: Pá Yếu, Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON HÀ VỊ

Mã số thuế: 4700240780 - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Ly

Địa chỉ: Nà Phả, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TRUNG HỌC CO SỞ PHỦ THÔNG

Mã số thuế: 4700240773 - Đại diện pháp luật: Lăng Văn Lượng

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON PHƯƠNG THÔNG

Mã số thuế: 4700240766 - Đại diện pháp luật: Đặng Thị Thu

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC PHƯƠNG THÔNG

Mã số thuế: 4700240759 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Biểu

Địa chỉ: Phố Chính, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN VÀNG BẠC ĐOAN THƠM

Mã số thuế: 4700240406 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy Đoan

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRUNG TÂM DẠY NGHỀ HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700239619

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TUẤN DŨNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700235269 - Đại diện pháp luật: Tô Đình Thế

Địa chỉ: Thôn Nà Pẻng, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700229120 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Điệp

Địa chỉ: Thị Trấn Phủ Thông, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn