Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Pác Nặm

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH DƯƠNG MINH BÌNH

Mã số thuế: 4700290125 - Đại diện pháp luật: Dương Minh Bình

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH 982 THƯƠNG MẠI HỒNG HẠNH

Mã số thuế: 4700289715 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Hạnh

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH HOÀNG VÀ

Mã số thuế: 4700288207 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Và

Địa chỉ: Thôn Khâu Nèn, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MẠC SÂM

Mã số thuế: 4700286270 - Đại diện pháp luật: Vương Hồng Sâm

Địa chỉ: Thôn Trung Hòa, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MTV CHÂU HƯNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700280487 - Đại diện pháp luật: Tào Văn Thức

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ VŨ LINH

Mã số thuế: 4700272870 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Chinh

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ NHẠN MÔN

Mã số thuế: 4700272655 - Đại diện pháp luật: Lộc Văn Toán

Địa chỉ: Thôn Phai Khỉm, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ NÀ MỴ

Mã số thuế: 4700272510 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Quân

Địa chỉ: Thôn Nà Mỵ, Xã Giáo Hiệu, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

CHI NHÁNH CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC KẠN - HẠT QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ 7

Mã số thuế: 4700113373-017 - Đại diện pháp luật: Hà Vĩnh Tuyên

Địa chỉ: Nặm Mây, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TOẢN CHINH

Mã số thuế: 4700266242 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Chinh

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN PÁC NẶM- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY L

Mã số thuế: 4700262689-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trà

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ MẠC SÂM

Mã số thuế: 4700265312 - Đại diện pháp luật: Vương Hồng Sân

Địa chỉ: Thôn Nà Giàng, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HOA VUI

Mã số thuế: 4700264816 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Vui

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700264076 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Vỵ

Địa chỉ: Thôn Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

CHI NHÁNH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HUYỆN PÁC NẶM - CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700113341-014 - Đại diện pháp luật: Lương Thanh Vân

Địa chỉ: Đông Lẻo, Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON CAO TÂN

Mã số thuế: 4700261928 - Đại diện pháp luật: Mã THị OEN

Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG PTDT BT THCS CAO TÂN

Mã số thuế: 4700261903 - Đại diện pháp luật: DươNG VăN THIêM

Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON CÔNG BẰNG

Mã số thuế: 4700261879 - Đại diện pháp luật: PHạM THị THANH DUNG

Địa chỉ: THôN Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC CAO TÂN

Mã số thuế: 4700261910 - Đại diện pháp luật: MA VăN AN

Địa chỉ: Nà QUạNG, Xã Cao Tân, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG PTDT BT TH CÔNG BẰNG

Mã số thuế: 4700261886 - Đại diện pháp luật: NGUYễN ĐìNH HOàN

Địa chỉ: Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG PTDT BT THCS CÔNG BẰNG

Mã số thuế: 4700261893 - Đại diện pháp luật: Cù NGọC HằNG

Địa chỉ: Nà CHảO, Xã Công Bằng, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

Mã số thuế: 4700187826 - Đại diện pháp luật: Hoàng văn Động

Địa chỉ: Thôn Nà Coóc, xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 4700187914 - Đại diện pháp luật: Triệu Trung Hiếu

Địa chỉ: Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG

Mã số thuế: 4700188033 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Hầu

Địa chỉ: Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG VINH

Mã số thuế: 4700149274 - Đại diện pháp luật: Phùng Đình Vinh

Địa chỉ: Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHI�P TN X�NG D�U QUANG LINH

Mã số thuế: 4700261685 - Đại diện pháp luật: L� Th� Dung

Địa chỉ: P�c Li�n, Xã Nghiên Loan, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HOÀNG HẠC TẠI PÁC NẶM

Mã số thuế: 4700146957-001 - Đại diện pháp luật: Dương Xuân Diệm

Địa chỉ: Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

BƯU ĐIỆN HUYỆN PÁC NẶM - BƯU ĐIỆN TỈNH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700159145-007 - Đại diện pháp luật: Tống Cao Cường

Địa chỉ: Xã Bộc Bố, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC NHẠN MÔN

Mã số thuế: 4700249688

Địa chỉ: Phai Khỉn, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON NHẠN MÔN

Mã số thuế: 4700249670

Địa chỉ: Phai khỉn, Xã Nhạn Môn, Huyện Pác Nặm, Bắc Kạn