Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Ngân Sơn

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN Z28

Mã số thuế: 4700291471 - Đại diện pháp luật: Doanh Đức Bạo

Địa chỉ: Khu 1, Thị trấn Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC KHOÁNG SẢN BK

Mã số thuế: 4700291337 - Đại diện pháp luật: Bùi Gia Linh

Địa chỉ: Thôn Đông Chót, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT KHẨU RAINBOW

Mã số thuế: 4700291129 - Đại diện pháp luật: Chu Văn Nam

Địa chỉ: Khu I, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700290118 - Đại diện pháp luật: Tô Ngọc Quế Anh

Địa chỉ: Thôn Bản Hùa, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH VẬT LIỆU XÂY DỰNG QUỐC THỊNH

Mã số thuế: 4700289722 - Đại diện pháp luật: La Quốc Thịnh

Địa chỉ: Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH DV VÀ THƯƠNG MẠI SHD

Mã số thuế: 4700289708 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn ân

Địa chỉ: Thôn Bản Đăm, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH LONG THÀNH - BK

Mã số thuế: 4700288077 - Đại diện pháp luật: Trần Thị Hoài Phương

Địa chỉ: Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NGỌC TÙNG NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700287732 - Đại diện pháp luật: Nông Ngọc Tùng

Địa chỉ: Thôn Bản Đăm, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ LÊ HOÀNG

Mã số thuế: 4700287570 - Đại diện pháp luật: Mã Thị Nương

Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TÀI KHOẢN QUẢN LÝ KHOẢN THU THIẾU THÔNG TIN CHỜ XỬ LÝ CỦA CƠ QUAN THUẾ - HUYỆN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700286432 - Đại diện pháp luật: Trịnh Văn Phụng

Địa chỉ: Khu Phố, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ TUẤN KIỆT

Mã số thuế: 4700285742 - Đại diện pháp luật: Doanh Thăng Vượng

Địa chỉ: Bản Liềng, Thị trấn Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

ỦY BAN NHÂN DÂN XÃ HIỆP LỰC

Mã số thuế: 4700278840 - Đại diện pháp luật: Long Minh Giám

Địa chỉ: Nà Lạn, Xã Hiệp Lực, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP - TRƯỜNG THỊNH

Mã số thuế: 4700277678 - Đại diện pháp luật: Đồng Văn Trường

Địa chỉ: Thôn Nà Vài, Xã Cốc Đán, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

BAN QUẢN LÝ DỰ ÁN QUẢN LÝ RỪNG BỀN VỮNG VÀ ĐA DẠNG SINH HỌC NHẰM GIẢM PHÁT THẢI CO2 HUYỆN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700274853 - Đại diện pháp luật: Nông Quốc Chài

Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN KIỀU UYÊN

Mã số thuế: 4700271274 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Kiều

Địa chỉ: Thôn Bản Súng, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN SƠN LỘC

Mã số thuế: 4700270714 - Đại diện pháp luật: Hoàng Hùng Hiển

Địa chỉ: Khu 1, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ MINH AN

Mã số thuế: 4700270030 - Đại diện pháp luật: Trương Xuân Bóng

Địa chỉ: Cốc Lải, Xã Bằng Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ BÚN PHỞ QUỲNH NIÊN

Mã số thuế: 4700269885 - Đại diện pháp luật: Lý Thị Niên

Địa chỉ: Tiểu Khu II, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN VÀNG BẠC DŨNG DỊU

Mã số thuế: 4700267599 - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Dũng

Địa chỉ: Thôn Nà Này, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CHI NHÁNH CÔNG TY CP QUẢN LÝ VÀ XÂY DỰNG GIAO THÔNG BẮC KẠN - HẠT QUẢN LÝ ĐƯỜNG BỘ 2

Mã số thuế: 4700113373-018 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Khoa

Địa chỉ: Tiểu Khu 1, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN NGÂN SƠN- CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH THỦY

Mã số thuế: 4700262689-002 - Đại diện pháp luật: Bế Văn Thuyên

Địa chỉ: Thôn Bản Chang, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ THCS THƯỢNG ÂN

Mã số thuế: 4700265175 - Đại diện pháp luật: Doanh Thiêm Vương

Địa chỉ: Bán Slành, Xã Thượng ân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HOA MAI

Mã số thuế: 4700265062 - Đại diện pháp luật: Lê Thế Khoa

Địa chỉ: Liên Kết, Xã Hiệp Lực, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MY LỢI

Mã số thuế: 4700265048 - Đại diện pháp luật: Hứa Văn Danh

Địa chỉ: Thôn Bản Mạch, Thị trấn Nà Phặc, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH ĐÔ THƠM

Mã số thuế: 4700264742 - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Thơm

Địa chỉ: Thôn Bản Tặc, Xã Đức Vân, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRUNG TÂM GIÁO DỤC NGHỀ NGHIỆP - GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN NGÂN SƠN

Mã số thuế: 4700264453

Địa chỉ: Khu I, Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

PHÒNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

Mã số thuế: 4700172499 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Lan

Địa chỉ: Xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MÔI TRƯỜNG

Mã số thuế: 4700187777 - Đại diện pháp luật: Phạm Ngọc Sang

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

TRUNG TÂM BỒI DƯỠNG CHÍNH TRỊ

Mã số thuế: 4700187784

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn

BK

PHÒNG LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Mã số thuế: 4700188876 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Thoa

Địa chỉ: Khu I, xã Vân Tùng, Huyện Ngân Sơn, Bắc Kạn