Các doanh nghiệp tại Huyện Bạch Thông - Trang 5

BK

PHÒNG TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188604 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nghĩa

Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

KHO BẠC NHÀ NƯỚC BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188594 - Đại diện pháp luật: Hầu Phúc Hính

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

BẢO HIỂM XÃ HỘI HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188587 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hà

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

PHÒNG NÔNG NGHIỆP & PTNT HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188530 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trong

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188523 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Thuỳ

Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

UỶ BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188516 - Đại diện pháp luật: Nông Thanh Trần

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỘI CỰU CHIẾN BINH HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188474 - Đại diện pháp luật: Triệu Văn Be

Địa chỉ: Phố Ngã ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỘI LIÊN HIỆP PHỤ NỮ HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188442 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Như

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

PHÒNG Y TẾ HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188435 - Đại diện pháp luật: Phùng Văn Nam

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

PHÒNG LĐ & TBXH HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700188428 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Chinh

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

BAN QLDA - PC - SỐT RÉT - QUỸ TOÀN CẦU HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700184889 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyến

Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH ĐĂNG LINH

Mã số thuế: 4700162765 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Đắc

Địa chỉ: bản Mới, Xã Tân Tú, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH LÂM SẢN PHÚC PHÚ

Mã số thuế: 4700161352 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Phúc

Địa chỉ: Thôn Nà Chèn, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN YÊN BÌNH

Mã số thuế: 4700158543 - Đại diện pháp luật: Hoàng Lương Bỉnh

Địa chỉ: Thôn Quan Làng, Xã Tú Trí, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN PHIABJOÓC

Mã số thuế: 4700151918 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Định

Địa chỉ: Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TRUNG ANH

Mã số thuế: 4700151643 - Đại diện pháp luật: Ma Đức Phượng

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

XƯỞNG CHẾ BIẾN GỖ- CHI NHÁNH CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN VẠN AN

Mã số thuế: 4700151160 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thế Nam

Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN TẤN THÀNH

Mã số thuế: 4700150230 - Đại diện pháp luật: Hà Vũ Trọng

Địa chỉ: Phố Ngã ba, Thị Trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP HÀ VỊ

Mã số thuế: 4700149588 - Đại diện pháp luật: Đinh Duy Linh

Địa chỉ: Thôn Nà Phả, Xã Hà Vị, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ MINH CHÍ

Mã số thuế: 4700148954 - Đại diện pháp luật: Hà Thiêm Chí

Địa chỉ: Thôn Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN QUANG PHỔ

Mã số thuế: 4700148721 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Phổ

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN RỪNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700148418 - Đại diện pháp luật: Lê Quang Vinh

Địa chỉ: Xóm Nà Pạo, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ NGỌC THOẠI

Mã số thuế: 4700148168 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Truý

Địa chỉ: Thôn Bản Mèn, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

PHÒNG KINH TẾ VÀ HẠ TẦNG HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700147333 - Đại diện pháp luật: Hà Trần Thắng

Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN TRÂN TRỌNG

Mã số thuế: 4700146989 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thọ Bắc

Địa chỉ: Thôn 5, xã Tân Tiến, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN MINH CƯƠNG

Mã số thuế: 4700145921 - Đại diện pháp luật: Hoàng Minh Cương

Địa chỉ: Bản Đán, Xã Đôn Phong, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ ĐÔN PHONG

Mã số thuế: 4700144244 - Đại diện pháp luật: Hoàn Văn Hoàn

Địa chỉ: Thôn 2, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG NAM CƯỜNG

Mã số thuế: 4700139639 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Huy

Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH TUẤN NGÂN

Mã số thuế: 4700138096 - Đại diện pháp luật: Lưu Hồng Văn

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XE MÁY MINH CHÍN

Mã số thuế: 4700130467 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Chín

Địa chỉ: Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn