Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Ba Bể

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Ba Bể, Bắc Kạn.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH CƠ KHÍ LÂM HỒNG

Mã số thuế: 4700291376 - Đại diện pháp luật: Lâm Văn Hồng

Địa chỉ: Thôn Tẩn Lượt, Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN DƯỢC LIỆU QUÝ DONAVI BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700289786 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Oanh

Địa chỉ: Thôn Bản Ngù 1, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ TM NGUYỄN CƯỜNG

Mã số thuế: 4700289673 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đức Cường

Địa chỉ: Thôn Nà Mô, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MTV DƯỢC BA BỂ

Mã số thuế: 4700288214 - Đại diện pháp luật: Trịnh Thị Thu Nguyệt

Địa chỉ: Tiểu khu 1, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ ĐỒN ĐÈN- BA BỂ

Mã số thuế: 4700287669 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Thương

Địa chỉ: Thôn Phia Khao, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ RỪNG VÀ TRANG TRẠI

Mã số thuế: 4700287387 - Đại diện pháp luật: Ma Thị Ninh

Địa chỉ: Thôn Nà Giảo, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ CÔNG NGHỆ VÀ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VIỆT ANH

Mã số thuế: 4700286601 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh

Địa chỉ: Thôn Nà Viến, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH SERVICE TÂY BẮC

Mã số thuế: 4700286295 - Đại diện pháp luật: Danh Dương

Địa chỉ: Thôn Nà Viến, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP BÀNH TRẠCH

Mã số thuế: 4700286263 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Duyễn

Địa chỉ: Thôn Bản Hon, Xã Bành Trạch, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ DỊCH VỤ KIỀU OANH

Mã số thuế: 4700286217 - Đại diện pháp luật: Cao Kiều Oanh

Địa chỉ: Thôn Nà Ngận, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ HOÀNG MƯỜI

Mã số thuế: 4700286094 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mười

Địa chỉ: Thôn Nà Viến, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGHIỆP TỔNG HỢP TÂN PHƯỚC

Mã số thuế: 4700285781 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đạo

Địa chỉ: Thôn Khuổi Trả, Xã Phúc Lộc, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ TỔNG HỢP QUANG MINH

Mã số thuế: 4700285735 - Đại diện pháp luật: Đặng Đình Vinh

Địa chỉ: Thôn Bản Ngù 2, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MTV THẮNG THIỆP

Mã số thuế: 4700285710 - Đại diện pháp luật: Hứa Thị Thiệp

Địa chỉ: Thôn Nà Mô, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH NÔNG NGHIỆP HỮU CƠ CÔNG NGHỆ CAO EDEN BA BỂ

Mã số thuế: 4700285164 - Đại diện pháp luật: Đỗ Năng Tuấn

Địa chỉ: Tiểu Khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ THÀNH PHÁT

Mã số thuế: 4700284026 - Đại diện pháp luật: Dương Văn Trần

Địa chỉ: Nà Tạ, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP MINH KHÔI

Mã số thuế: 4700283495 - Đại diện pháp luật: Ngọc Viễn Du

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN ONSEN FUJI BA BỂ

Mã số thuế: 4700282903 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Linh

Địa chỉ: Thôn Khưa Quang, Xã Đồng Phúc, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ BÌNH AN

Mã số thuế: 4700278209 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Duy An

Địa chỉ: Nà Hán, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ BJOOC TIÊN

Mã số thuế: 4700277967 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Huấn

Địa chỉ: Khuổi Sliến, Xã Mỹ Phương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ THANH ĐỨC

Mã số thuế: 4700276120 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đức

Địa chỉ: Nà Lìn, Xã Địa Linh, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU MINH HIẾU BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700275945 - Đại diện pháp luật: Lưu Minh Thông

Địa chỉ: Thôn Thôm Lạnh, Xã Hà Hiệu, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ CHỢ NGÃ BA

Mã số thuế: 4700275494 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Thanh Bình

Địa chỉ: Tiểu khu 1 ( Tiểu khu 11 cũ), Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ THÁI BÌNH

Mã số thuế: 4700273352 - Đại diện pháp luật: ĐOàN TRUNG VINH

Địa chỉ: Khuổi Coóng, Xã Chu Hương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ NHUNG LŨY

Mã số thuế: 4700272856 - Đại diện pháp luật: Đinh Tuyết Nhung

Địa chỉ: Nà Nghè, Xã Yến Dương, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ PHÚC BA

Mã số thuế: 4700271563 - Đại diện pháp luật: Lý Phúc Ba

Địa chỉ: Nà Hai, Xã Quảng Khê, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

BAN QUẢN LÝ KHU DU LỊCH BA BỂ

Mã số thuế: 4700269892 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Thấm

Địa chỉ: Bờ phía bắc Hồ Ba Bể, Xã Nam Mẫu, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG VÀ THƯƠNG MẠI MAI ĐỨC

Mã số thuế: 4700269532 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Đức

Địa chỉ: Tiểu Khu 10, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ SANG HÀ

Mã số thuế: 4700267655 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Tuế

Địa chỉ: Thôn Bản Ngù 1, Xã Thượng Giáo, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH HÙNG HÀ BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700266644 - Đại diện pháp luật: Đỗ Tiến Dũng

Địa chỉ: Tiểu khu 2, Thị trấn Chợ Rã, Huyện Ba Bể, Bắc Kạn