Danh sách doanh nghiệp tại Huyện Bạch Thông

Dưới đây là danh sách công ty, doanh nghiệp mới thành lập trên địa bàn Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn.

Để xem các thông tin chi tiết như địa chỉ, số điện thoại, tên giám đốc, số lao động, tình trạng hoạt động... quý khách vui lòng nhấp vào một doanh nghiệp cụ thể trong danh sách.

Danh sách công ty tại Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH LINH ĐAN BT

Mã số thuế: 4700292193 - Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Huy

Địa chỉ: Thôn Ba Phường, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH YAN BUSHCRAFT VIETNAM

Mã số thuế: 4700291288 - Đại diện pháp luật: La Văn Thanh

Địa chỉ: Thôn Nà Pò, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI TUYẾN HƯƠNG

Mã số thuế: 4700289641 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Tuyến

Địa chỉ: Thôn Nà Chèn, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT KINH DOANH VLXD SUỐI VIỀN

Mã số thuế: 4700287806 - Đại diện pháp luật: Hoàng Ngọc Toàn

Địa chỉ: Thôn Khuổi Thiêu, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ THÀNH HƯNG BK

Mã số thuế: 4700287764 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Long

Địa chỉ: Thôn Nà Thoi, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ BẢN ĐÔN

Mã số thuế: 4700287612 - Đại diện pháp luật: Đặng Phúc Nghĩa

Địa chỉ: Thôn Bản Chiêng, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH DIỆU ANH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700286714 - Đại diện pháp luật: Nông Thị Diệu Linh

Địa chỉ: Thôn Nà Rào, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ QUANG CƯỜNG

Mã số thuế: 4700286640 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quang Cường

Địa chỉ: Thôn Cốc Xả, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ MỸ THANH

Mã số thuế: 4700286552 - Đại diện pháp luật: Cao Trung Tuyến

Địa chỉ: Thôn Bản Luông, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG LÂM NGHIỆP VÀ XÂY DỰNG HOA SƠN

Mã số thuế: 4700286129 - Đại diện pháp luật: Hà Văn Huyên

Địa chỉ: Thôn Đon Bây, Xã Vi Hương, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ ĐÈO GIÀNG

Mã số thuế: 4700285453 - Đại diện pháp luật: Đỗ Thị Thanh

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG AN HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700285439 - Đại diện pháp luật: Trịnh Vũ Ngàn

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ DỀN VANG

Mã số thuế: 4700285333 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Nình

Địa chỉ: Thôn Bản Piềng, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ NÔNG LÂM NGƯ NGHIỆP BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700285157 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang

Địa chỉ: Thôn Bác Kéo, Xã Tân Tú, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC QUÂN HÀ

Mã số thuế: 4700281113 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Mậu

Địa chỉ: Thôn Thái Bình, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY TNHH MTV LÊ QUỲNH

Mã số thuế: 4700279185 - Đại diện pháp luật: Lê Bá Quỳnh

Địa chỉ: Thôn Ba Phường, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT BẠCH THÔNG-ĐỘI TNCN,TB VÀ THU KHÁC

Mã số thuế: 4700274211 - Đại diện pháp luật: Triệu Đức Quynh

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TÀI KHOẢN QL KHOẢN THU BẰNG BIÊN LAI-CCT BẠCH THÔNG-ĐỘI THUẾ LIÊN XÃ, THỊ TRẤN

Mã số thuế: 4700274194 - Đại diện pháp luật: Trịnh Quang Quyết

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ TINH DẦU-FRESH OIL

Mã số thuế: 4700272831 - Đại diện pháp luật: Lưu Thị Điệp

Địa chỉ: Thôn Pá Yếu, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ QUYẾT TIẾN

Mã số thuế: 4700272567 - Đại diện pháp luật: Nông Quốc Đô

Địa chỉ: Bản Lạnh, Xã Tân Tiến, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

BAN QLDA" SK KHU VỰC NGĂN CHẶN VÀ LOẠI TRỪ SỐT RÉT KHÁNG THUỐC ARTEMISININ 2018-2020" H BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700271997 - Đại diện pháp luật: Trần Văn Tuyến

Địa chỉ: Phố Nà Hái, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN HUÂN QUẾ

Mã số thuế: 4700271355 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Quế

Địa chỉ: Thôn Nà Pò, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ DỊCH VỤ NÔNG NGHIỆP HỢP GIANG

Mã số thuế: 4700270263 - Đại diện pháp luật: Lường Thị Giang

Địa chỉ: Nà Nghịu, Xã Lục Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRUNG TÂM VĂN HÓA THỂ THAO VÀ TRUYỀN THÔNG

Mã số thuế: 4700269733 - Đại diện pháp luật: Nông Văn Du

Địa chỉ: Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ TÂN LẬP

Mã số thuế: 4700268419 - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Bắc

Địa chỉ: Thôn Thôm Khoan, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ HỢP LỰC

Mã số thuế: 4700268017 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Loan

Địa chỉ: Phố Đầu Cầu, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ QUANG MINH

Mã số thuế: 4700267990 - Đại diện pháp luật: Đinh Quang Phổ

Địa chỉ: Thôn Nà Pẻn, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ AN BÌNH

Mã số thuế: 4700267983 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Miên

Địa chỉ: Thôn 3B Nà Cà, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ HƯƠNG NGÀN

Mã số thuế: 4700267976 - Đại diện pháp luật: Vi Thùy Dương

Địa chỉ: Thôn Nà Cà, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ ĐÔNG NAM DƯỢC

Mã số thuế: 4700267937 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cư

Địa chỉ: Thôn Khuổi Thiêu, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn