Các doanh nghiệp tại Huyện Bạch Thông - Trang 2

BK

VĂN PHÒNG ĐẠI DIỆN CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP TÂY GIANG TẠI BẮC KẠN

Mã số thuế: 4800655355-003 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lan Phương

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN GỐM VÀ KHAI THÁC XÂY DỰNG BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700266919 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hùng Lâm

Địa chỉ: Thôn Khuổi Thiêu, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỘI CHỮ THẬP ĐỎ BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700266517 - Đại diện pháp luật: Triệu Đức Chi

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRẠM QUẢN LÝ THỦY NÔNG HUYỆN BẠCH THÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH MTV QUẢN LÝ KHAI THÁC CÔNG TRÌNH TH

Mã số thuế: 4700262689-001 - Đại diện pháp luật: Lý Đức Khoa

Địa chỉ: Phố Đầu Cầu, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN GANG THÉP BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700265721 - Đại diện pháp luật: Đồng Quang Huy

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ NÔNG NGHIỆP NÀ TU - CẨM GIÀNG

Mã số thuế: 4700265224 - Đại diện pháp luật: Mông Đức Thùy

Địa chỉ: Nà Tu, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CÔNG NGHIỆP BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700264622 - Đại diện pháp luật: Hoàng Nhất Vũ

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XÂY DỰNG MINH CHÍN

Mã số thuế: 4700264478 - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Chín

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRUNG TÂM GD NGHỀ NGHIỆP - GD THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700264407 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hùng

Địa chỉ: Phố Chính, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ BÌNH SƠN

Mã số thuế: 4700263146 - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hải

Địa chỉ: Thôn 1B Khâu Cưởm, Xã Sĩ Bình, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CHI NHÁNH VẬT TƯ NÔNG NGHIỆP HUYỆN BẠCH THÔNG, CÔNG TY CP VẬT TƯ KỸ THUẬT NÔNG NGHIỆP BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700113341-012 - Đại diện pháp luật: Triệu Thị Uyên

Địa chỉ: Phố Chính, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CỬA HÀNG THƯƠNG NGHIỆP TỔNG HỢP HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700113398-002 - Đại diện pháp luật: Nông Minh Thang

Địa chỉ: Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÚ SƠN - CHI NHÁNH BẮC KẠN

Mã số thuế: 4800165865-001 - Đại diện pháp luật: Đồng Quang Huy

Địa chỉ: Thôn 3, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN CHIẾN THẮNG - BẮC KẠN

Mã số thuế: 4700246503 - Đại diện pháp luật: Đỗ Trọng Chất

Địa chỉ: Thôn Nà Pò, Xã Quân Hà, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

HỢP TÁC XÃ KHIÊN GIANG

Mã số thuế: 4700246408 - Đại diện pháp luật: Vũ Đình Khiên

Địa chỉ: Nà Lốc, Xã Nguyên Phúc, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRUNG TÂM DÂN SỐ KHHGĐ BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700245002 - Đại diện pháp luật: Đặng Anh Sơn

Địa chỉ: TT Phủ Thông, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN MẠNH ĐẮC

Mã số thuế: 4700242562 - Đại diện pháp luật: Lường Văn Đắc

Địa chỉ: Thôn Nà Chèn, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

DOANH NGHIỆP TN KIM TOÀN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700242354 - Đại diện pháp luật: Bàn Kim Toàn

Địa chỉ: Thôn Khau Cà, Xã Cao Sơn, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRUNG TÂM GIÁO DỤC THƯỜNG XUYÊN HUYỆN BẠCH THÔNG

Mã số thuế: 4700241819 - Đại diện pháp luật: Hoàng Mạnh Hùng

Địa chỉ: Phố Ngã Ba, Phủ Thông, Thị trấn Phủ Thông, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON MỸ THANH

Mã số thuế: 4700241720 - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Yên

Địa chỉ: Bản Luông1, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ MỸ THANH

Mã số thuế: 4700241713 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lương Điển

Địa chỉ: Bản Luông1, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC MỸ THANH

Mã số thuế: 4700241689 - Đại diện pháp luật: Trương Thị Trâm

Địa chỉ: Bản Luông 1, Xã Mỹ Thanh, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ ĐÔN PHONG

Mã số thuế: 4700241350 - Đại diện pháp luật: Hà Thị Khánh

Địa chỉ: Nà Đán, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC ĐÔN PHONG

Mã số thuế: 4700241336 - Đại diện pháp luật: Lường Thị kim Thúy

Địa chỉ: Nà Đán, Xã Đôn Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC VÀ TRUNG HỌC CƠ SỞ QUANG THUẬN

Mã số thuế: 4700241199 - Đại diện pháp luật: Đỗ Đức Giao

Địa chỉ: Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON QUANG THUẬN

Mã số thuế: 4700241181 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thảo

Địa chỉ: Nà Kha, Xã Quang Thuận, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG MẦM NON DƯƠNG PHONG

Mã số thuế: 4700241110 - Đại diện pháp luật: Đinh Thị Mai

Địa chỉ: Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ DƯƠNG PHONG

Mã số thuế: 4700241103 - Đại diện pháp luật: Ma Thế Giang

Địa chỉ: Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC DƯƠNG PHONG

Mã số thuế: 4700241093 - Đại diện pháp luật: Hoàng Thị Huyền

Địa chỉ: Tổng Ngay, Xã Dương Phong, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn

BK

TRƯỜNG TIỂU HỌC CẨM GIÀNG

Mã số thuế: 4700241086 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Đông

Địa chỉ: Cẩm Giàng, Xã Cẩm Giàng, Huyện Bạch Thông, Bắc Kạn