Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế - KIếN TRúC - XâY DựNG TRí VIệT AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THIếT Kế - KIếN TRúC - XâY DựNG TRí VIệT AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Bé
Địa chỉ: Số 195/4A Hà Hoàng Hổ, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN OANH THANH PHONG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN OANH THANH PHONG - Đại diện pháp luật: Lê Ngọc Thanh
Địa chỉ: 403B/21 Nguyễn Thanh Sơn, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư PHáT TRIểN MEKONG IDC AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN Và ĐầU Tư PHáT TRIểN MEKONG IDC AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Thắng
Địa chỉ: Số 43 Ung Văn Khiêm, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH QUảNG CáO VINAADS AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH QUảNG CáO VINAADS AN GIANG - Đại diện pháp luật: Dương Thị Bích Loan
Địa chỉ: Số 594D/30 Trần Hưng Đạo, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI Và PHáT TRIểN NôNG THôN VINAGAP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư THươNG MạI Và PHáT TRIểN NôNG THôN VINAGAP - Đại diện pháp luật: Nguyễn Nhựt Bằng
Địa chỉ: Số 1057, Tổ 36, ấp Kiến Bình 1, Xã Kiến An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thị xã Tân Châu

Mã số thuế: Ban quản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực thị xã Tân Châu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Sơn
Địa chỉ: Đường âu Cơ, Phường Long Hưng, Thị xã Tân Châu, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 568 HOàNG LONG PHú TâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 568 HOàNG LONG PHú TâN - Đại diện pháp luật: Phan Văn Long
Địa chỉ: ấp Mỹ Hóa II, Xã Tân Hòa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH V DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH V DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: Số 24, Tổ 5, ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CHợ VạN MAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CHợ VạN MAI - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nghỉ
Địa chỉ: Số 542, Tổ 11, ấp Phú Mỹ Hạ, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN THươNG MạI LươNG THựC VINH PHáT

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN THươNG MạI LươNG THựC VINH PHáT - Đại diện pháp luật: Châu Mỹ Hoa
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Bình Thạnh 1, Xã Hòa An, Huyện Chợ Mới, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NGUYễN THàNH Tú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NGUYễN THàNH Tú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tú
Địa chỉ: ấp Bình Minh, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MGA VIệT NAM - CHI NHáNH AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MGA VIệT NAM - CHI NHáNH AN GIANG - Đại diện pháp luật: Đoàn Anh Tuấn
Địa chỉ: Khóm Vĩnh Đông 1, Phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY XUấT KHẩU THàNH AN - XưởNG MAY 1

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH MAY XUấT KHẩU THàNH AN - XưởNG MAY 1 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Thảo
Địa chỉ: Tỉnh lộ 943, Khóm Tây Huề 1, Phường Mỹ Hòa, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA NGUYễN PHú THịNH

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GIA NGUYễN PHú THịNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng Tuấn
Địa chỉ: 9L4 Khu đô thị cao cấp Sao Mai, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GAME THúY NGA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GAME THúY NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Nga
Địa chỉ: Tổ 42, ấp Thành, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH THôNG VIệT THảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH THôNG VIệT THảO - Đại diện pháp luật: Phan Văn Khải
Địa chỉ: 235, ấp Bình thành, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAFE PHố AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN CAFE PHố AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Quốc Nhứt
Địa chỉ: Số 216 Trần Hưng Đạo, Phường Mỹ Bình, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUáCH NGHI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUáCH NGHI - Đại diện pháp luật: La Mỹ Hương
Địa chỉ: Tổ 24, ấp Mỹ Phó, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HUỳNH KHIêM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HUỳNH KHIêM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: ấp Tô Hạ, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG - LắP ĐặT ĐIệN THUậN THUậN PHáP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG - LắP ĐặT ĐIệN THUậN THUậN PHáP - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Chinh
Địa chỉ: ấp Long Hòa 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN TăNG HUỳNH HIệP

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN TăNG HUỳNH HIệP - Đại diện pháp luật: Tăng Huỳnh Hiệp
Địa chỉ: Tổ 14, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Định Thành

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Định Thành - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Kiệt
Địa chỉ: ấp Hòa Long,, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI THOạI SơN - AN GIANG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI THOạI SơN - AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trưởng
Địa chỉ: Đường tỉnh 943, ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH IV DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH IV DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: Tổ 15, đường Hùng Vương, Khóm 1, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGâN ý AN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGâN ý AN PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đượm
Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH GIảI PHáP THươNG MạI ĐIệN Tử EGARDEN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH GIảI PHáP THươNG MạI ĐIệN Tử EGARDEN - Đại diện pháp luật: Dương Hữu Thịnh
Địa chỉ: Số 39, Khóm Bình Đức 1, Phường Bình Đức, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Kỹ THUậT Tự ĐộNG HóA NGUYêN KHôI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH THươNG MạI Và Kỹ THUậT Tự ĐộNG HóA NGUYêN KHôI - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thơm
Địa chỉ: 1A2 Nguyễn Siêu, Phường Bình Khánh, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN TIệM VàNG NGọC PHươNG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN TIệM VàNG NGọC PHươNG - Đại diện pháp luật: Ngô Thị Thùy Phương
Địa chỉ: Số 73 Hùng Vương, Tổ 3, Khóm 7, Phường Mỹ Long, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG DBT AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN XâY DựNG DBT AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Được
Địa chỉ: Số 672/11 Bùi Văn Danh, Khóm Đông Phú, Phường Đông Xuyên, Thành phố Long Xuyên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và VậN TảI ĐạI THắNG TRI TôN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và VậN TảI ĐạI THắNG TRI TôN - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thừa
Địa chỉ: Khóm V, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang