Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tri Tôn

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV - XD HOÀN HẢO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV - XD HOÀN HẢO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hiền
Địa chỉ: Số 255, ấp Cây Me, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV - XD ĐỊNH AN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV - XD ĐỊNH AN - Đại diện pháp luật: Trần Văn Khương
Địa chỉ: ấp Tân Trung, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV - XD KHƯƠNG HÒA PHÁT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TM - DV - XD KHƯƠNG HÒA PHÁT - Đại diện pháp luật: Võ Khắc Khương
Địa chỉ: Số 39 Cách Mạng Tháng 8, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG TUYẾT PHƯƠNG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRI TÔN

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG TUYẾT PHƯƠNG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU TRI TÔN - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hồng
Địa chỉ: Đường Nguyễn Thị Minh Khai, Khóm 3, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU NGỌC TUẤN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN CHÂU NGỌC TUẤN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tuấn
Địa chỉ: ấp Ninh Lợi, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG OANH

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN VẬT LIỆU XÂY DỰNG HOÀNG OANH - Đại diện pháp luật: Lê Văn Hào
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Trung Tô, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG MINH HUY TÀ ĐẢNH

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG MINH HUY TÀ ĐẢNH - Đại diện pháp luật: Châu Thị Hớn
Địa chỉ: ấp Tân Bình, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ VẬN CHUYỂN VÀ XÂY DỰNG PHƯƠNG THẢO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: ấp Ninh Thạnh, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ AN LộC AN GIANG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ AN LộC AN GIANG - Đại diện pháp luật: Lưu Văn út
Địa chỉ: Khóm 5, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG HòA THàNH LợI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG HòA THàNH LợI - Đại diện pháp luật: Phạm ánh Quyên
Địa chỉ: Số 444, ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HUỳNH KHIêM

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG HUỳNH KHIêM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Thảo
Địa chỉ: ấp Tô Hạ, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH IV DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH IV DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: Tổ 15, đường Hùng Vương, Khóm 1, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH XâY DựNG Và VậN TảI ĐạI THắNG TRI TôN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH XâY DựNG Và VậN TảI ĐạI THắNG TRI TôN - Đại diện pháp luật: Hồ Văn Thừa
Địa chỉ: Khóm V, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY CP DượC HậU GIANG TạI TỉNH AN GIANG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY CP DượC HậU GIANG TạI TỉNH AN GIANG - Đại diện pháp luật: Đào Trần Phú
Địa chỉ: ấp Tà Dung, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Phúc ánh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phạm Phúc ánh - Đại diện pháp luật: Phạm Phúc ánh
Địa chỉ: ấp Cây Me, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Nhân Đức

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Nhân Đức - Đại diện pháp luật: Lê Kim Thoa
Địa chỉ: ấp Tô Hạ, Xã Núi Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Bảo Bảo An Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Bảo Bảo An Giang - Đại diện pháp luật: Nghiêm Văn Quốc
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hòa, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Iii Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương

Mã số thuế: Chi Nhánh Iii Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: 193 Trần Phú, Khóm 4, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Ngọc Thiên Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Ngọc Thiên Thành - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Em
Địa chỉ: Khóm I, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tô Phú Lợi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tô Phú Lợi - Đại diện pháp luật: Võ Văn Khanh
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Tô Lợi, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Bính Thân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Bính Thân - Đại diện pháp luật: Trần Kim Lợi Em
Địa chỉ: Tổ 24, Khóm 1, Thị trấn Tri Tôn, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Xây Dựng Thương Mại Triều Nam Anh - Cửa Hàng Kinh Doan

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Dịch Vụ Xây Dựng Thương Mại Triều Nam Anh - Cửa Hàng Kinh Doan - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Bình
Địa chỉ: Tổ 4, ấp Tô Bình, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vinacam Tri Tôn

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Vinacam Tri Tôn - Đại diện pháp luật: Lâm Thành Kiệt
Địa chỉ: ấp Tân Lợi, Xã Tân Tuyến, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tô Phát Lợi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Tô Phát Lợi - Đại diện pháp luật: Hồ Trung Nhã
Địa chỉ: Tổ 7, ấp Tô Lợi, Xã Cô Tô, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Lương Phi

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Lương Phi - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hồng
Địa chỉ: Tuyến đường ĐT 955B, ấp An Thành, Xã Lương Phi, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Lạc Quới

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Lạc Quới - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hồng
Địa chỉ: Tuyến đường T5 (ĐH.82), ấp Vĩnh Thuận, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Nông Việt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nông Nghiệp Nông Việt - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Giồng Cát, Xã Lương An Trà, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Phú Thịnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Đầu Tư Xuất Nhập Khẩu Xây Dựng Phú Thịnh - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp 4, Xã Lạc Quới, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nguyễn Thanh Phong

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Nguyễn Thanh Phong - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Rò Leng, Xã Châu Lăng, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao An Tiên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao An Tiên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 494, ấp Ninh Thuận, Xã An Tức, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang