Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Tịnh Biên

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG TRUNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU HOÀNG TRUNG - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Tiến
Địa chỉ: Tổ 1, Khóm 1, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CHI NHÁNH VII DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ ĐẠI DƯƠNG

Mã số thuế: CHI NHÁNH VII DOANH NGHIỆP TN DỊCH VỤ TRÒ CHƠI ĐIỆN TỬ ĐẠI DƯƠNG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: Tổ 02, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG TUYẾT PHƯƠNG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU VĂN GIÁO

Mã số thuế: CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH HỒNG TUYẾT PHƯƠNG - CỬA HÀNG XĂNG DẦU VĂN GIÁO - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hồng
Địa chỉ: Đường tỉnh 948, ấp Mằng Rò, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM HẰNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TÂM HẰNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Hữu Tâm
Địa chỉ: Số 064/9, Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG NAM

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY DỰNG HOÀNG NAM - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Phượng
Địa chỉ: Tổ 09, Khóm III, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG LÊ SƠN

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN TIỆM VÀNG LÊ SƠN - Đại diện pháp luật: Lê Văn Sơn
Địa chỉ: Số 03, Tổ 08, Khóm 01, Thị trấn Chi Lăng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NHư NGUYễN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN THươNG MạI DịCH Vụ XUấT NHậP KHẩU NHư NGUYễN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Em
Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, Khóm Xuân Hòa, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH V DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG

Mã số thuế: CHI NHáNH V DOANH NGHIệP TN DịCH Vụ TRò CHơI ĐIệN Tử ĐạI DươNG - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: Số 24, Tổ 5, ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Ii Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương

Mã số thuế: Chi Nhánh Ii Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: 149/9, ấp Vĩnh Lập, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Iv Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương

Mã số thuế: Chi Nhánh Iv Doanh Nghiệp TN Dịch Vụ Trò Chơi Điện Tử Đại Dương - Đại diện pháp luật: Cao Thị Kiều
Địa chỉ: 159/5, ấp Núi Voi, Xã Núi Voi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lâm Hùng Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Lâm Hùng Anh - Đại diện pháp luật: Lâm Hùng Anh
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Vĩnh Tây, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Lanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Ngọc Lanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Y
Địa chỉ: Tổ 6, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu An Giang - Cửa Hàng Xăng Dầu Văn Giáo

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Xăng Dầu An Giang - Cửa Hàng Xăng Dầu Văn Giáo - Đại diện pháp luật: Phan Phú Thọ
Địa chỉ: ấp Đây Cà Hom, Xã Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xe Gắn Máy Handa - Cửa Hàng Xe Gắn Máy Tuyết Nhi 2

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Xe Gắn Máy Handa - Cửa Hàng Xe Gắn Máy Tuyết Nhi 2 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Chấn
Địa chỉ: Khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Việt Nghĩa

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nguyễn Việt Nghĩa - Đại diện pháp luật: Phan Thị Kim Hên
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Bà Đen, Xã An Cư, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Việt Tân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Việt Tân - Đại diện pháp luật: Đỗ Quốc Khánh
Địa chỉ: Số 237, Tổ 12, ấp Đông Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Vĩnh Tâm

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Hồng Tuyết Phương - Cửa Hàng Xăng Dầu Vĩnh Tâm - Đại diện pháp luật: Ngô Minh Hồng
Địa chỉ: Hương lộ 11, ấp Vĩnh Tâm, Xã Vĩnh Trung, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công an huyện Tịnh Biên

Mã số thuế: Công an huyện Tịnh Biên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Hải
Địa chỉ: Khóm Hòa Hưng, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Trường Vũ

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trường Trường Vũ - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Vũ
Địa chỉ: 12, Tổ 2, Khóm Xuân Hoà, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh 7 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Thiên Đường

Mã số thuế: Chi Nhánh 7 Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Vui Chơi Giải Trí Thiên Đường - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Hth Tịnh Biên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hth Tịnh Biên - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Thuận, Xã Tân Lợi, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Hiệp Vân Mango

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xuất Nhập Khẩu Hiệp Vân Mango - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 3, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Dương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Dương - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Tổ 7, ấp An Hòa, Xã An Hảo, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Điện Tử Quốc Thắng - Chi Nhánh Tịnh Biên

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Điện Tử Quốc Thắng - Chi Nhánh Tịnh Biên - Đại diện pháp luật: Trương Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Số 10, Nguyễn Trãi, Thị trấn Tịnh Biên, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Trạm Khuyến Nông huyện Tịnh Biên

Mã số thuế: Trạm Khuyến Nông huyện Tịnh Biên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Tâm
Địa chỉ: Khóm Hòa Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Trạm Thú Y huyện Tịnh Biên

Mã số thuế: Trạm Thú Y huyện Tịnh Biên - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hồng
Địa chỉ: Võ Văn Nhứt, Thị trấn Nhà Bàng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Đạt Tịnh Biên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Đạt Tịnh Biên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bạch
Địa chỉ: ấp Trung Bắc Hưng, Xã Nhơn Hưng, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc

Mã số thuế: ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc - Đại diện pháp luật: Trương Hiệp Nghị
Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động Thương Binh Xã Hội - Đại diện pháp luật: Lưu Văn Đạo
Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang

Trung Tâm Dân Số - Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Mã số thuế: Trung Tâm Dân Số - Kế Hoạch Hóa Gia Đình - Đại diện pháp luật: Trần Thị Ngọc Điệp
Địa chỉ: Khóm Sơn Đông, TT Nhà Bàng,, Huyện Tịnh Biên, Tỉnh An Giang