Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện An Phú

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN THANH LIÊM I - CỬA HÀNG XĂNG DẦU THANH LIÊM ĐA PHƯỚC

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN THANH LIÊM I - CỬA HÀNG XĂNG DẦU THANH LIÊM ĐA PHƯỚC - Đại diện pháp luật: Phạm Thị Hà
Địa chỉ: Đường tỉnh 957, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HOÀNG ÚT

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NGUYỄN HOÀNG ÚT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hoàng út
Địa chỉ: ấp Tân Thạnh, Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÂN BÓNG MINI GIA BẢO

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SÂN BÓNG MINI GIA BẢO - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kim Thụy
Địa chỉ: ấp An Thạnh, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGâN ý AN PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN NGâN ý AN PHú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Đượm
Địa chỉ: ấp An Hòa, Xã Khánh An, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Huy An Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Anh Huy An Phú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thiệt
Địa chỉ: ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Điện Tử Diễm My

Mã số thuế: Chi Nhánh Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Điện Tử Diễm My - Đại diện pháp luật: Huỳnh Tấn Quý
Địa chỉ: Số 02, ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Văn Phòng Mỹ Duyên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Trang Thiết Bị Văn Phòng Mỹ Duyên - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Trọng
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Vĩnh Lợi, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Thành Nhân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thủy Sản Thành Nhân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Cưng
Địa chỉ: Tổ 15, ấp Quốc Phú, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch Hoa Sen Tại An Phú

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Đầu Tư Và Du Lịch Hoa Sen Tại An Phú - Đại diện pháp luật: Trần Minh Nhựt Anh
Địa chỉ: (Thửa đất số 58, Tờ bản đồ số 40), ấp An Thịnh, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Trạm Khuyến Nông huyện An Phú

Mã số thuế: Trạm Khuyến Nông huyện An Phú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Khải
Địa chỉ: ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Điện Tử Quốc Thắng - Chi Nhánh An Phú

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Trò Chơi Điện Tử Quốc Thắng - Chi Nhánh An Phú - Đại diện pháp luật: Trương Trọng Nghĩa
Địa chỉ: Số 363, Bạch Đằng, ấp An Phú, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình

Mã số thuế: Trung Tâm Dân Số Kế Hoạch Hóa Gia Đình - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Phú Mỹ, Phú Hội,, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Phòng Lao Động-Thương Binh và Xã Hội

Mã số thuế: Phòng Lao Động-Thương Binh và Xã Hội - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Phú Hội,, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị

Mã số thuế: Trung Tâm Bồi Dưỡng Chính Trị - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Thị Trấn An Phú,, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Phòng Tài Nguyên và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên và Môi Trường - Đại diện pháp luật: Lê Thanh Hùng
Địa chỉ: ấp 4, Thị Trấn An Phú,, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công ty TNHH Hoàng Nam

Mã số thuế: Công ty TNHH Hoàng Nam - Đại diện pháp luật: Trịnh Phước Sang
Địa chỉ: ấp 3, xã Phước Hưng,, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Đức Thiện

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Đức Thiện - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thêm
Địa chỉ: ấp Vĩnh Phước, Xã Vĩnh Lộc, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên An Phú

Mã số thuế: Trung Tâm Giáo Dục Nghề Nghiệp - Giáo Dục Thường Xuyên An Phú - Đại diện pháp luật: Ngô Phước Dân
Địa chỉ: ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Lập Danh Tính

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Lập Danh Tính - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thanh Danh
Địa chỉ: Số 129 Bạch Đằng, ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyễn Thảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyễn Thảo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Luật
Địa chỉ: Số 02, ấp Phước Thọ, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh 3 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giang Ngọc Nam - Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tám Bình

Mã số thuế: Chi Nhánh 3 Công Ty TNHH Một Thành Viên Giang Ngọc Nam - Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tám Bình - Đại diện pháp luật: Lý Nam Lợi
Địa chỉ: ấp Vĩnh Phú, Xã Vĩnh Hội Đông, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cẩm Hường An Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cẩm Hường An Phú - Đại diện pháp luật: Lý Thúy Vy
Địa chỉ: ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiều Tiền

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Nhiều Tiền - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Nhiều
Địa chỉ: ấp 3, Xã Quốc Thái, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị An Giang - Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Ph

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Môi Trường Đô Thị An Giang - Xí Nghiệp Môi Trường Đô Thị An Ph - Đại diện pháp luật: Huỳnh Vĩnh San
Địa chỉ: Số 2729, Tổ 30, ấp Phú Mỹ, Xã Phú Hội, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng An Hậu - Chi Nhánh An Phú

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Tư Vấn Đầu Tư Xây Dựng An Hậu - Chi Nhánh An Phú - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Phương
Địa chỉ: Số 6 đường số 4, Xã Đa Phước, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm-Xnk An Phước Trung

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Tm-Xnk An Phước Trung - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Liễu
Địa chỉ: ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Bón Chính Phượng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Phân Bón Chính Phượng - Đại diện pháp luật: Trần Thị Phượng
Địa chỉ: Tổ 6, ấp Tân Thạnh, Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Lộc Mai

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên  Kim Lộc Mai - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trí
Địa chỉ: Số 126, Tổ 14, ấp Tân Thạnh, Thị trấn Long Bình, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Giang Ngọc Nam - Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tám Bình

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Giang Ngọc Nam - Cửa Hàng Vật Liệu Xây Dựng Tám Bình - Đại diện pháp luật: Lý Nam Lợi
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Phước Thạnh, Xã Phước Hưng, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Giang Ngọc Nam - Cửa Hàng Trang Trí Nội Thất Tám Bình

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Giang Ngọc Nam - Cửa Hàng Trang Trí Nội Thất Tám Bình - Đại diện pháp luật: Lý Nam Lợi
Địa chỉ: đường Bạch Đằng, ấp An Hưng, Thị trấn An Phú, Huyện An Phú, Tỉnh An Giang