Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Phú Tân

VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HUỲNH THỊ NÀO

Mã số thuế: VĂN PHÒNG CÔNG CHỨNG HUỲNH THỊ NÀO - Đại diện pháp luật: Huỳnh Thị Nào
Địa chỉ: Số 136, Hải Thượng Lãng ông, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ TRÍ PHÚ TÂN

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ TRÍ PHÚ TÂN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hữu Tuấn
Địa chỉ: ấp Bình Quới 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN ĐẠI LÝ PHÚ TÂN

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TN ĐẠI LÝ PHÚ TÂN - Đại diện pháp luật: Võ Đại Lý
Địa chỉ: ấp Hậu Giang I, Xã Tân Hòa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC XUÂN QUANG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LƯƠNG THỰC XUÂN QUANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Mỹ Xuân
Địa chỉ: ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG MẪU GIÁO CHỢ VÀM

Mã số thuế: TRƯỜNG MẪU GIÁO CHỢ VÀM - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Bích Phượng
Địa chỉ: ấp Phú Vinh, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN HÀN CHÂU TẠI PHÚ TÂN

Mã số thuế: CHI NHÁNH DOANH NGHIỆP TN HÀN CHÂU TẠI PHÚ TÂN - Đại diện pháp luật: Tạ Văn Hải
Địa chỉ: Số 61 Đường Tôn Đức Thắng, ấp Trung 1, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN XăNG DầU MộNG LINH

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN XăNG DầU MộNG LINH - Đại diện pháp luật: Trần Thị Lớn
Địa chỉ: 242, ấp Long Hòa 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 568 HOàNG LONG PHú TâN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN 568 HOàNG LONG PHú TâN - Đại diện pháp luật: Phan Văn Long
Địa chỉ: ấp Mỹ Hóa II, Xã Tân Hòa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CHợ VạN MAI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN KHAI THáC CHợ VạN MAI - Đại diện pháp luật: Lê Văn Nghỉ
Địa chỉ: Số 542, Tổ 11, ấp Phú Mỹ Hạ, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG - LắP ĐặT ĐIệN THUậN THUậN PHáP

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG - LắP ĐặT ĐIệN THUậN THUậN PHáP - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Chinh
Địa chỉ: ấp Long Hòa 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GạO ĐồNG PHú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GạO ĐồNG PHú - Đại diện pháp luật: Trần Khải Minh
Địa chỉ: Số 8/1, ấp Trung 2, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kaba

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Thương Mại Dịch Vụ Kaba - Đại diện pháp luật: Giang Chí Hiếu
Địa chỉ: ấp Phú Quới, Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện Nguyễn Vinh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Lắp Điện Nguyễn Vinh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Duyên
Địa chỉ: Số 204, Tổ 7, Xã Tân Trung, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Tư Bê

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Tư Bê - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thi
Địa chỉ: Tổ 9, ấp Phú Bình, Xã Phú An, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng - Vận Tải Đức Thịnh

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Một Thành Viên Vật Liệu Xây Dựng - Vận Tải Đức Thịnh - Đại diện pháp luật: Lục Thanh Trúc
Địa chỉ: ấp Phú Mỹ Hạ, Xã Phú Thọ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tấn Lợi Cao

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Xây Dựng Tấn Lợi Cao - Đại diện pháp luật: Cao Tấn Lợi
Địa chỉ: Tổ 5, ấp Phú Quới, Xã Phú Thạnh, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp TN Lê Hòa Khánh

Mã số thuế: Chi Nhánh 1 - Doanh Nghiệp TN Lê Hòa Khánh - Đại diện pháp luật: Lê Hòa Khánh
Địa chỉ: Tổ 12, ấp Bình Phú 1, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Lê Hòa Khánh - Chi Nhánh Phú Tân

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Lê Hòa Khánh - Chi Nhánh Phú Tân - Đại diện pháp luật: Lê Hòa Khánh
Địa chỉ: Tổ 3, ấp Bình Phú 1, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Đức Huy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Lương Thực Đức Huy - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Huy
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Hậu Giang 2, Xã Tân Hòa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh 12 - Doanh Nghiệp TN Hiệp Hưng

Mã số thuế: Chi Nhánh 12 - Doanh Nghiệp TN Hiệp Hưng - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Khoa
Địa chỉ: ấp Hưng Thới 2, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Kinh Doanh Thép Tuấn Thanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sản Xuất Kinh Doanh Thép Tuấn Thanh - Đại diện pháp luật: Trần Tuấn Thanh
Địa chỉ: ấp Mỹ Hoá 2, Xã Tân Hòa, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Phú Thạnh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Kinh Doanh Và Sản Xuất Vật Liệu Xây Dựng Phú Thạnh - Đại diện pháp luật: Trần Mộng Canh
Địa chỉ: ấp Phú Đức A, Xã Phú Thạnh, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Hoàn Mỹ - Phú Tân

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Hoàn Mỹ - Phú Tân - Đại diện pháp luật: Bùi Kim Hường
Địa chỉ: ấp Bình Trung 2, Xã Bình Thạnh Đông, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN An Bình Chợ Vàm

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN An Bình Chợ Vàm - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 120, ấp Phú Hiệp, Thị trấn Chợ Vàm, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Chi Náhnh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu ân Vân - Cửa Hàng ân Vân 3

Mã số thuế: Chi Náhnh Doanh Nghiệp Tư Nhân Xăng Dầu ân Vân - Cửa Hàng ân Vân 3 - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xà lan AG, 9329, H, ấp Bình Thành, Xã Phú Bình, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thất Sơn Tourist

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thất Sơn Tourist - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 448, Tổ 08, ấp Long Thạnh 2, Xã Long Hoà, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Hòa An

Mã số thuế: Công Ty TNHH Hòa An - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Thành
Địa chỉ: ấp Hưng Thới 2, Xã Phú Hưng, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Trạm Khuyến Nông huyện Phú Tân

Mã số thuế: Trạm Khuyến Nông huyện Phú Tân - Đại diện pháp luật: Lê Phi Hùng
Địa chỉ: ấp Trung I, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường

Mã số thuế: Phòng Tài Nguyên Và Môi Trường - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hồng Lạc
Địa chỉ: ấp Trung I,, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang

Trung Tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình

Mã số thuế: Trung Tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình - Đại diện pháp luật: Trương Minh Quang
Địa chỉ: ấp Thượng II,, Thị trấn Phú Mỹ, Huyện Phú Tân, Tỉnh An Giang