Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Châu Phú

CHI NHÁNH 11 - DOANH NGHIỆP TN HIỆP HƯNG

Mã số thuế: CHI NHÁNH 11 - DOANH NGHIỆP TN HIỆP HƯNG - Đại diện pháp luật: Huỳnh Văn Khoa
Địa chỉ: AG 10812, Khánh Châu, Xã Khánh Hòa, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BVTV HƯNG NÔNG

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI BVTV HƯNG NÔNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Phước Hưng
Địa chỉ: ấp Bình Thạnh, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG KIM NGọC HưNG

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN ĐầU Tư XâY DựNG KIM NGọC HưNG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Tấn
Địa chỉ: ấp Bình Hưng, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NGUYễN THàNH Tú

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN XâY DựNG NGUYễN THàNH Tú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Tú
Địa chỉ: ấp Bình Minh, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GAME THúY NGA

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN GAME THúY NGA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thúy Nga
Địa chỉ: Tổ 42, ấp Thành, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH THôNG VIệT THảO

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN DịCH Vụ DU LịCH THôNG VIệT THảO - Đại diện pháp luật: Phan Văn Khải
Địa chỉ: 235, ấp Bình thành, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUáCH NGHI

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN QUáCH NGHI - Đại diện pháp luật: La Mỹ Hương
Địa chỉ: Tổ 24, ấp Mỹ Phó, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN TăNG HUỳNH HIệP

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN TăNG HUỳNH HIệP - Đại diện pháp luật: Tăng Huỳnh Hiệp
Địa chỉ: Tổ 14, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN TIệM VàNG TOàN KHOA

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN TIệM VàNG TOàN KHOA - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Kim Khoa
Địa chỉ: Tổ 10, ấp Bình Đức, Xã Bình Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lương Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Lương Minh - Đại diện pháp luật: Lương Minh
Địa chỉ: 7/190, ấp Bình Hưng 2, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Dịch Vụ Giải Trí T & T

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Đầu Tư Dịch Vụ Giải Trí T & T - Đại diện pháp luật: Lê Văn Trí
Địa chỉ: Số 123, Tổ 04, ấp Mỹ Hưng, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Dầu Nhờn Trương Phát

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Dầu Nhờn Trương Phát - Đại diện pháp luật: Trương Bảo Hòa
Địa chỉ: 350, Tổ 12, ấp Bình Thành, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Minh Hoàng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Cao Minh Hoàng - Đại diện pháp luật: Cao Minh Phụng
Địa chỉ: Tổ 11, ấp Mỹ An, Xã Mỹ Phú, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Hân An

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Xăng Dầu Hân An - Đại diện pháp luật: Võ Thị Thúy An
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nguyên Thảo

Mã số thuế: Công Ty TNHH Thương Mại Xuất Nhập Khẩu Nguyên Thảo - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trung Hiếu
Địa chỉ: Tổ 14, ấp Chánh Hưng, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN Vận Tải Hàng Hóa Thành Phú

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Vận Tải Hàng Hóa Thành Phú - Đại diện pháp luật: Lê Thành Phú
Địa chỉ: 69/2, ấp Bình Trung, Xã Bình Mỹ, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn An Gia

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dịch Vụ Tư Vấn An Gia - Đại diện pháp luật: Lương Tường Huy
Địa chỉ: Tổ 17, ấp Vĩnh Lộc, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Dung Hà Châu Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Dung Hà Châu Phú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Dung
Địa chỉ: Số 159, Tổ 8, ấp Chánh Hưng, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Kim Cương Tuấn Thành

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Sơn Kim Cương Tuấn Thành - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 599, Tổ 17, ấp Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Cái Dầu

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Blue Exchange - Chi Nhánh Cái Dầu - Đại diện pháp luật: Trần Thanh Phong
Địa chỉ: Số 042, Quốc lộ 91, Bình Hòa, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Thông Hiệp Phát

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Thông Hiệp Phát - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vĩnh Phúc, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Vĩnh Hưng Châu Phú

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Vĩnh Hưng Châu Phú - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Vĩnh Hưng, Xã Vĩnh Thạnh Trung, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vi Tính Thiện Nhân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vi Tính Thiện Nhân - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Số 159/16, Quốc lộ 91, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Vúng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Kim Vúng - Đại diện pháp luật: Trương Thị Kim Vúng
Địa chỉ: Số 334, Tổ 14, ấp Chánh Hưng, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Sen Hồng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thương Mại Dịch Vụ Du Lịch Sen Hồng - Đại diện pháp luật: Lê Văn Thanh
Địa chỉ: ấp Mỹ Thành, Xã Mỹ Đức, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Trạm Khuyến Nông huyện Châu Phú

Mã số thuế: Trạm Khuyến Nông huyện Châu Phú - Đại diện pháp luật: Lương Hòang Tuấn
Địa chỉ: 513, ấp Vĩnh Thành, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất

Mã số thuế: Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đất - Đại diện pháp luật: Lương pHú Quý
Địa chỉ: ấp Vĩnh Thành, thị trấn Cái Dầu, Thị trấn Cái Dầu, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Diễn

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Hoàng Diễn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Diễn
Địa chỉ: Tổ 6 ấp Bình Chơn, Xã Bình Chánh, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Công Ty CP Lương Thực Châu Phú

Mã số thuế: Công Ty CP Lương Thực Châu Phú - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thọ
Địa chỉ: Số 59, Tổ 8, ấp Chánh Hưng, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty CP Rau Quả Thực Phẩm An Giang - Nhà Máy Bình Long

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty CP Rau Quả Thực Phẩm An Giang - Nhà Máy Bình Long - Đại diện pháp luật: Phan Thị Minh Lâm
Địa chỉ: Đường số 2, Khu Công Nghiệp Bình Long, Xã Bình Long, Huyện Châu Phú, Tỉnh An Giang