Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Huyện Thoại Sơn

TRƯỜNG TIỂU HỌC B VĨNH CHÁNH

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC B VĨNH CHÁNH - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thành Trung
Địa chỉ: Tây Bình B, Xã Vĩnh Chánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC B THỊ TRẤN ÓC EO

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC B THỊ TRẤN ÓC EO - Đại diện pháp luật: Hoàng Văn Khả
Địa chỉ: Sơn Tân, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A VỌNG ĐÔNG

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC A VỌNG ĐÔNG - Đại diện pháp luật: Võ Hữu Toàn
Địa chỉ: Sơn Tân, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIỆP TN LA PHONG QUỐC THÔNG

Mã số thuế: DOANH NGHIỆP TN LA PHONG QUỐC THÔNG - Đại diện pháp luật: Bùi Quốc Thông
Địa chỉ: Số 71/4 Trần Phú, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

TRƯỜNG TIỂU HỌC A VĨNH TRẠCH

Mã số thuế: TRƯỜNG TIỂU HỌC A VĨNH TRẠCH - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Trung Bình Nhất, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG PHÚ QUÍ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯƠNG PHÚ QUÍ - Đại diện pháp luật: Trương Tuấn Hưng
Địa chỉ: Số 127/01, ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CÔNG TY TNHH ANGIMEX - KITUKU - CHI NHÁNH BA THÊ

Mã số thuế: CÔNG TY TNHH ANGIMEX - KITUKU - CHI NHÁNH BA THÊ - Đại diện pháp luật: AKIRA OMORI(Nhật Bản)
Địa chỉ: ấp Sơn Hòa, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ BảO THịNH PHáT

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH SảN XUấT THươNG MạI DịCH Vụ BảO THịNH PHáT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Phương Lan
Địa chỉ: 468, ấp Hòa Phú, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

DOANH NGHIệP TN KHáNH TRANG AN GIANG

Mã số thuế: DOANH NGHIệP TN KHáNH TRANG AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Trang
Địa chỉ: 024, Tổ 1, ấp Hòa Tây A, Xã Phú Thuận, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Định Thành

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Nông Nghiệp Định Thành - Đại diện pháp luật: Phạm Tuấn Kiệt
Địa chỉ: ấp Hòa Long,, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI THOạI SơN - AN GIANG

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY Cổ PHầN TậP ĐOàN HOA SEN TạI THOạI SơN - AN GIANG - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Trưởng
Địa chỉ: Đường tỉnh 943, ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Nhanh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Ngọc Nhanh - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhanh
Địa chỉ: Tỉnh lộ 943, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Ba Lá Phong An Giang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Ba Lá Phong An Giang - Đại diện pháp luật: Phan Minh Tuấn
Địa chỉ: Số 109, ấp Trung Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Lâm Sản Thành Đạt

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Lâm Sản Thành Đạt - Đại diện pháp luật: Nguyễn Kỳ Trân
Địa chỉ: ấp Tây Bình, Xã Vĩnh Trạch, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Mỹ Hòa 7

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Thương Mại - Dịch Vụ Mỹ Hòa 7 - Đại diện pháp luật: Võ Kim Phượng
Địa chỉ: ấp Nam Huề, Xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Doanh Nghiệp TN May Mặc Tú Lan

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN May Mặc Tú Lan - Đại diện pháp luật: Lê Thị Lan
Địa chỉ: Số 65, Tổ 3, Xã Vọng Đông, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Nguyễn Trang

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Vận Tải Nguyễn Trang - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Nhanh
Địa chỉ: Số 298/14, Tỉnh lộ 943, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Thái

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vật Liệu Xây Dựng Nguyễn Thái - Đại diện pháp luật: Thái Thị Thanh Dung
Địa chỉ: Số 112, ấp Vĩnh Hiệp, Xã Vĩnh Khánh, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi Nhánh Xưởng Cơ Khí Định Thành

Mã số thuế: Công Ty CP Tập Đoàn Lộc Trời - Chi Nhánh Xưởng Cơ Khí Định Thành - Đại diện pháp luật: Trần Phúc Dực
Địa chỉ: ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyên Nghi

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xây Dựng Nguyên Nghi - Đại diện pháp luật: Nguyễn Danh Dự
Địa chỉ: ấp Phú Thiện, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Thủy Lợi Nguyễn Hưởng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Khai Thác Thủy Lợi Nguyễn Hưởng - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Hưởng
Địa chỉ: Số 368, ấp Tây Bình, Xã Thoại Giang, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Đạt Ngân

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Thành Đạt Ngân - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Thắng
Địa chỉ: Tổ 11, ấp Hòa Phú, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Đăng Mobile

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hải Đăng Mobile - Đại diện pháp luật: Nguyễn Hải Đăng
Địa chỉ: Số 230/9, ấp Phú Hữu, Thị trấn Phú Hoà, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Vạn An Long - Thoại Sơn

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vạn An Long - Thoại Sơn - Đại diện pháp luật: Nguyễn Thị Thanh Thúy
Địa chỉ: Số 150, ấp Nam huề, Xã Bình Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Vạn Tín Long

Mã số thuế: Công Ty TNHH Vạn Tín Long - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Hiền
Địa chỉ: ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Trường Tiểu học B Định Thành

Mã số thuế: Trường Tiểu học B Định Thành - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Hòa Tân, Xã Định Thành, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Tại Tỉnh An Giang - Công Ty TNHH Labo Nha Khoa

Mã số thuế: Chi Nhánh Tại Tỉnh An Giang - Công Ty TNHH Labo Nha Khoa - Đại diện pháp luật: Nguyễn Minh Khải
Địa chỉ: Số 741 Nguyễn Huệ, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Mekong Tại An Giang

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Thủy Sản Mekong Tại An Giang - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Sơn Đông, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Trường Tiểu học A TT óc Eo

Mã số thuế: Trường Tiểu học A TT óc Eo - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: ấp Tân Hiệp A, Thị trấn óc Eo, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang

Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Hòa Phú

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Gỗ Hòa Phú - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: 47 Hùng Vương, ấp Bắc Sơn, Thị trấn Núi Sập, Huyện Thoại Sơn, Tỉnh An Giang