Tra cứu thông tin doanh nghiệp

Các doanh nghiệp tại Lai Châu

CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI TổNG HợP Hà THàNH TạI LAI CHâU

Mã số thuế: CHI NHáNH CôNG TY TNHH KINH DOANH THươNG MạI TổNG HợP Hà THàNH TạI LAI CHâU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Tuấn Ngọc
Địa chỉ: Khu Kinh tế cửa khẩu Ma Lù Thàng, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

HợP TáC Xã XUâN TRườNG

Mã số thuế: HợP TáC Xã XUâN TRườNG - Đại diện pháp luật: Đỗ Văn Thắng
Địa chỉ: Thôn 41, Thị Trấn Phong Thổ, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG AN PHáT PT

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MTV XâY DựNG AN PHáT PT - Đại diện pháp luật: Nguyễn Văn Huy
Địa chỉ: Bản Huổi Hán, Xã Nậm Xe, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Trường Mầm Non Khun Há

Mã số thuế: Trường Mầm Non Khun Há - Đại diện pháp luật: Lại Thị Thao
Địa chỉ: xã Khun Há, Xã Khun Há, Huyện Tam Đường, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG THAN UYêN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH Tư VấN ĐầU Tư XâY DựNG THAN UYêN - Đại diện pháp luật: Đỗ Sách Bình
Địa chỉ: Khu 10, Thị trấn Than Uyên, Huyện Than Uyên, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH VậN TảI & THươNG MạI HOàNH SơN

Mã số thuế: CôNG TY TNHH VậN TảI & THươNG MạI HOàNH SơN - Đại diện pháp luật: Phạm Đình Chinh
Địa chỉ: Bản Hổi Lùng, Xã Nậm Loong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN & XâY DựNG Số 39

Mã số thuế: CôNG TY TNHH MộT THàNH VIêN Tư VấN & XâY DựNG Số 39 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Ngọc Quý
Địa chỉ: Tổ 15, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

TRUNG TâM Tư VấN Và XúC TIếN ĐầU Tư TỉNH LAI CHâU

Mã số thuế: TRUNG TâM Tư VấN Và XúC TIếN ĐầU Tư TỉNH LAI CHâU - Đại diện pháp luật: Phạm Đức Chín
Địa chỉ: Đường Cù Chính Lan, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Công ty bảo việt nhân thọ Lai Châu

Mã số thuế: Công ty bảo việt nhân thọ Lai Châu - Đại diện pháp luật: Vũ Mạnh Khiên
Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà trụ sở Công ty Bảo hiểm Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Trường PTBTBT - THCS Mù Cả

Mã số thuế: Trường PTBTBT - THCS Mù Cả - Đại diện pháp luật:
Địa chỉ: Xã Mù Cả, Xã Mù Cả, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN NôNG NGHIệP LAI CHâU

Mã số thuế: CôNG TY TNHH ĐầU Tư XâY DựNG Và PHáT TRIểN NôNG NGHIệP LAI CHâU - Đại diện pháp luật: Trần Trung Thắng
Địa chỉ: Tầng 3, Nhà A, số 028, đường Thanh Niên, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bình Minh Tại Lai Châu

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Phát Triển Bình Minh Tại Lai Châu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Việt Anh
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN NậM NHùN

Mã số thuế: CôNG TY Cổ PHầN ĐIệN NậM NHùN - Đại diện pháp luật: Nguyễn Lê Trường
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Tráng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Huy Tráng - Đại diện pháp luật: Hà Thị Huyền
Địa chỉ: Khu 26, Thị Trấn Tân Uyên, Huyện Tân Uyên, Tỉnh Lai Châu

Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Hạnh Phương

Mã số thuế: Công Ty TNHH Một Thành Viên Hoàng Hạnh Phương - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đình Hạnh
Địa chỉ: SN 38, Phố Trần Quốc Toản, Tổ 18, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Công Ty Cổ Phần Xd&Tm Minh Hiếu

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Xd&Tm Minh Hiếu - Đại diện pháp luật: Ngô Văn Thuân
Địa chỉ: Khu phố 8, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Trọng Lâm 68

Mã số thuế: Doanh Nghiệp Tư Nhân Xây Dựng Trọng Lâm 68 - Đại diện pháp luật: Nguyễn Trọng Vang
Địa chỉ: Tổ 3, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Công Ty TNHH Xdtm Hoàng Anh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Xdtm Hoàng Anh - Đại diện pháp luật: Lê Thị Sáu
Địa chỉ: Tổ 5, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt - Chi Nhánh Lai Châu

Mã số thuế: Ngân Hàng Thương Mại Cổ Phần Bưu Điện Liên Việt - Chi Nhánh Lai Châu - Đại diện pháp luật: Nguyễn Đăng Dũng
Địa chỉ: Tổ 12, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Đầu Tư Hải Liên

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Đầu Tư Hải Liên - Đại diện pháp luật: Bùi Thị Liên
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Hùng

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Hùng - Đại diện pháp luật: Đinh Xuân Hùng
Địa chỉ: Tổ 23, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Xây Dựng Khắc Duy

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Thương Mại Và Xây Dựng Khắc Duy - Đại diện pháp luật: Lự Khắc Duy
Địa chỉ: Khu phố 10, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Đình Dự

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Xây Dựng Và Thương Mại Đình Dự - Đại diện pháp luật: Bùi Đình Dự
Địa chỉ: Số nhà 265, Tổ 26, Phường Đông Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Hợp Tác Xã Vương Hà

Mã số thuế: Hợp Tác Xã Vương Hà - Đại diện pháp luật: Hà Mạnh Phong
Địa chỉ: Phường Đoàn Kết, Phường Đoàn Kết, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Công Ty Cổ Phần Hà Thanh Châu

Mã số thuế: Công Ty Cổ Phần Hà Thanh Châu - Đại diện pháp luật: Trần Ngọc Lan
Địa chỉ: Khu phố 12, Thị trấn Mường Tè, Huyện Mường Tè, Tỉnh Lai Châu

Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Thành Tại Lai Châu

Mã số thuế: Chi Nhánh Công Ty TNHH Sản Xuất Thương Mại Hoàng Thành Tại Lai Châu - Đại diện pháp luật: Vũ Thị Liên
Địa chỉ: Khu Trung tâm thương mại, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

HộI LUậT GIA TỉNH LAI CHâU

Mã số thuế: HộI LUậT GIA TỉNH LAI CHâU - Đại diện pháp luật: Nguyễn Cảnh Phương
Địa chỉ: Tầng 1, Nhà C, Khu hành chinh tỉnh Lai Châu, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Xây Dựng Nhật Minh

Mã số thuế: Công Ty TNHH Mtv Đầu Tư Và Xây Dựng Nhật Minh - Đại diện pháp luật: Vương Thị Nhiên
Địa chỉ: Tổ 2, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu

Doanh Nghiệp TN Xnk Thương Mại Và Dịch Vụ Vy Uyên

Mã số thuế: Doanh Nghiệp TN Xnk Thương Mại Và Dịch Vụ Vy Uyên - Đại diện pháp luật: Phạm Văn Ba
Địa chỉ: Pa Nậm Cúm, Xã Ma Ly Pho, Huyện Phong Thổ, Tỉnh Lai Châu

Công Ty TNHH Khánh Bình 68

Mã số thuế: Công Ty TNHH Khánh Bình 68 - Đại diện pháp luật: Lê Hồng Trung
Địa chỉ: SN 110, đường Trần Phú, Phường Tân Phong, Thành Phố Lai Châu, Tỉnh Lai Châu